Przodkowie
ID Imię Nazwisko Data ur. Miejsce ur. Data zg. Miejsce zg. Data śl. Miejsce śl. Parafia Stanowisko Pokrewieństwo Uwagi
*II
16 Roch Jankowski 1817 Choiny 1870-01-10 Ostaszewo ca 1834 ? bd gospodarz z Ostaszewa Pradziadek (2) syn Jan (1835-1885)
17 Jadwiga NN 1813 . 1868-12-27 Ostaszewo - Prababcia (2) -
18 Edward Kuciński 1804-03-29 Łęki 1868-12-27 Ostaszewo 1826-02-05 Łęki Pałuki Gospodarz w Łękach Pradziadek (2) córka Paulina (*1838)
19 Józefa Jabłońska 1807 Wróblewko 1877-11-26 Ostaszewo - Prababcia (2) -
20 Ignacy Kowalski ca 1780 Gzy 1850 Gzy 1829-03-03 Gzy Gzy Gospodarz w Gzach Pradziadek (2) syn Paweł (*1830)
21 Zuzanna Bartosiewicz 1796 Garnowo ca.1855 bd - Prababcia (2) -
22 Antoni Matusiak 1793-06-04 Ołdaki/Gzy ca.1850 bd 1825-11-06 Gzy Gzy Gospodarz w Ołdakach Pradziadek (2) córka Józefa (*1838)
23 Barbara Grochowska 1796 Szyszki ca.1850 bd - Prababcia (2) -
24 Bonifacy Borkowski 1781-03-23 Siekluki 1850-11-14 Skołatowo 1803-02 Siekluki Skołatowo Gospodarz w Sieklukach Pradziadek (2) syn Wojciech (1817-1890)
25 Franciszka Zimowłodzka 1788 Żurominek przed 1833 Siekluki - Prababcia (2) -
26 Marcin Włodarski ca 1800 .. 1836 Sarbiewo ca 1823 ? bd Gospodarz w Dłużniewie Pradziadek (2) córka Małgorzata (1833-1890)
27 Domicella Mąkolińska ca 1806 . ca.1860 bd - Prababcia (2) -
28 Ignacy Kanigowski 1813-12-15 Brodowo żyłki 1855-11-14 Sulkowo 1832-11-04 Gąsiorówko Gąsiorowo Gospodarz w Sulkowie Pradziadek (2) syn Franciszek (1839-1912)
29 Marianna Salomea Bodzewska 1809-10-19 Trębki Dwór po 1866 bd Gospodyni Prababcia (2) -
30 Tomasz Jerzałkowski 1815-12-09 Sulkowo 1862 Klukowo ca 1841 ? bd Gospodarz w Sulkowie, Brulinach Pradziadek (2) córka Teofila (1842-1897)
31 Franciszka Ulatowska 1813-06-30 Gąsiorowo ca.1870 bd - Prababcia (2) -
*III
32 Stanisław Jankowski ca 1778 . 1833 Łazy ca 1802 ? bd Gospodarz dziedziczny w Łazach Pradziadek (3) syn Jana (64) i Marianny (65)
33 Magdalena NN ca 1782 . bd bd - Prababcia (3) z d. Kaczyńska
36 Mateusz Kuciński ca 1759 . 1815 Łęki 1790-11-14 Łęki Pałuki Gospodarz w Łękach Pradziadek (3) syn Wojciecha?
37 Franciszka Wojtowska ca 1766 . 1831 Łęki - Prababcia (3) córka Wojciecha?
38 Marcin Jabłoński 1776 . 1833 Kołaczkowo 1799-11-04 Wróblewo Pałuki Gospodarz we Wróblewie Pradziadek (3) -
39 Katarzyna Walkowska 1782 . bd bd - Prababcia (3) córka Walentego?
40 Jan Kowalczyk 1749 Gołymin przed 1782 bd ca.1770 ? bd Gospodarz w Gzach Pradziadek (3) syn Antoniego i Marianny?
41 Anna NN ca 1752 . bd bd - Prababcia (3) -
42 Jan Bartosiewicz ca 1767 . przed 1825 bd 1787 Garnowo Gołymin Strzelec/ekonom w Strzegocinie Pradziadek (3) -
43 Agnieszka Teklińska ca 1770 . bd bd - Prababcia (3) -
44 Mateusz Matusiak al. Kacprzak ca 1760 Gzy przed 1820 Gzy ca.1784 ? bd Gospodarz w Ołdakach Pradziadek (3) -
45 Franciszka NN ca 1760 . 1820 Gzy - Prababcia (3) -
46 Józef Grochowski ca 1770 Skaszewo bd bd 1790-11-14 Szyszki Szyszki Gospodarz w Szyszkach Pradziadek (3) brat jego Mateusz
47 Marianna Idzkowska 1774-02-02 Szyszki bd bd - Prababcia (3) -
48 Stanisław Borkowski 1752 . bd bd przed 1771 ? bd Gospodarz Pradziadek (3) -
49 Elżbieta Rosińska ca 1755 . 1795 Siekluki - Prababcia (3) -
50 Walenty Zimowodzewski ca 1738 . 1800 Żurominek 1762 Żurominek Żurominek - Pradziadek (3) -
51 Katarzyna Krukwa 1740 Żurominek bd bd - Prababcia (3) -
56 Karol Kanigowski ca 1770 . przed 1841 Brodowo 1796-01-24 Górki Witowice Winnica Gospodarz Pradziadek (3) brat Andrzej (1774)?
57 Barbara Szulecka 1778-12-02 Górki Baczki przed 1841 bd Gospodyni Prababcia (3) -
58 Wojciech Bodzewski ca 1779 Kamieńczyk? 1850 Sulkowo 1807 Wyszogród loco Gospodarz w Sulkowie, Gąsiorowie Pradziadek (3) -
59 Julianna Pawłowska ca 1785 . 1853-01-02 Sulkowo Gospodyni Prababcia (3) -
60 Filip Irzyłkowski (Jerzałkowski) ca 1785 Prusinowice 1831-09-15 Bruliny 1813-11-21 Sulkowo Winnica Gospodarz w Sulkowie Pradziadek (3) -
61 Agnieszka Wyrzykowska 1785 Sulkowo 1828-02-13 Bruliny Gospodyni Prababcia (3) -
62 Józef Ulatowski ca 1787 . bd bd 1810-02-25 Skaszewo Szyszki Gospodarz w Gąsiorowie Pradziadek (3) -
63 Jadwiga Marciniak 1788-10-15 Skaszewo bd bd Gospodyni Prababcia (3) -
*IV
94 Michał Idzkowski ca 1753 . przed 1792 bd 1772-02-03 Szyszki Szyszki - Pradziadek (4) -
95 Rozalia Jaskłowska 1753-09-10 Szyszki bd bd - Prababcia (4) c. Jana (190) i Kunegundy (191), nob.
96 Kazimierz Borkowski ca 1722 . 1782 Siekluki ca 1752 ? bd nobiles Pradziadek (4) syn Wawrzyńca i Marianny Sadkowskiej?
97 Domicella NN ca 1725 . bd bd nobiles Prababcia (4) -
102 Antoni Krukwa ca 1716 . bd bd ca 1740 ? bd - Pradziadek (4) -
103 Marianna NN ca 1718 . bd bd - Prababcia (4) -
114 Zygmunt Szulecki 1728-05-01 Ostaszewo 1788-11-06 Górki Baćki 1779-02-13 Górki Baczki Winnica nobiles Pradziadek (4) s. Piotra (228) i Elżbiety (229), nob.
115 Jadwiga Górecka ca 1757 Winnica bd bd nobiles Prababcia (4) c. Józefa (230) i Łucji Chmielewskiej (231)
120 Michał Irzyłkowski (Jerzałkowski) ca 1757 . 1836-06-23 Sulkowo ca 1775 ? bd Gospodarz w Prusinowicach Pradziadek (4) -
121 Rozalia Skibińska ca 1758 Jurzynek? bd bd - Prababcia (4) rodzeństwo Tomasz i Magdalena
122 Jan Wyrzykowski ca 1760 . bd bd ca 1782 ? bd - Pradziadek (4) brat Wawrzyniec (*1764)
123 Elżbieta Pawłówna ca 1766 . bd bd - Prababcia (4) -
124 Walenty Ulatowski ca 1758 . 1820-03-16 Gąsiorowo ca 1780 ? bd Gospodarz w Gąsiorowie, dom nr.6 Pradziadek (4) -
125 Małgorzata Ruszkowska ca 1767 Kęsy? 1807-01-20 Gąsiorowo nobiles Prababcia (4) -
126 Maciej Marciniak ca 1760 . bd bd 1784-11-21 Ruszkowo Gołymin - Pradziadek (4) -
127 Marianna Tomczyk ca 1764 . bd bd - Prababcia (4) -