K O N T A K T     E - M A I L


 


Administratorem bazy danych na stronie jest
Maksymilian "Max" Jankowski (nick maxjot)

 

Redaktorem projektu i fotografem jest
Andrzej M. Jankowski

 


Kontakt przez FB

 

Zapraszam na nasze strony:

Projekt fotograficzny "Moje Mazowsze"

Projekt genealogiczny DBMS Mazovia

Strona na Facebook: DBMS.Mazovia 

 


START

 
SPIS STRON

 

© 2007-2016 Max Jankowski. All Right Reserved.