Konfiskaty dworów i folwarków w powiecie pułtuskim na podstawie komunistycznego 'Dekretu o reformie rolnej' z 1945 roku.
Majątek Gmina Parafia [ha] ________________________________________Własność_______________________________________ Uwagi
Bruliny Gołębie Klukowo 122 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Chrcynno Gołębie Nasielsk folw. Zdzisław Rościszewski właściciel w l. 1932-45
Cygany Obryte Zambski 120 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Gaj Gołębie Klukowo 201 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Garnowo Kozłowo Gołymin 204 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Gładczyn Zatory Pniewo 588 Modzelewscy od 1900 do 1939 Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Gołębie Gołębie Klukowo 114 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Gortaty Gołębie Szyszki 281 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Gostkowo Obryte Zambski 753 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Grochy Krupy Kozłowo Gzy 60 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Grochy Stare Kozłowo Gzy 65 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Jabłeczniki Gołębie Klukowo 76 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Jackowo Gołębie Nasielsk 141 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Kałęczyn Gołębie Klukowo 68 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Kędzierzawice Gołębie Nasielsk 98 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Klukowo Gołębie loco dwór Waśniewscy od 1923 do 1939 budynek na szkołę
Kościesze Gołębie Szyszki 243 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Kowalewice Gołębie Winnica 81 Dąbrowscy od 1912 do 1939 Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Kozłowo Kozłowo Przewodowo 333 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Koźniewo Gołębie Szyszki 324 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Kręgi Somianka Wyszków 320 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Lubomin Gołębie Nasielsk 272 Mokrscy, po Henryku Mąkowskim Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Łachany Gołębie Nasielsk 133 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Mierzęcin Zatory Pniewo 152 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Mystkowiec Stary Wyszków Wola Mystkowska 273 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Oklawiny Gołębie bd 87 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Ołdaki Kozłowo Gzy 134 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Ostaszewo Kozłowo Szyszki 81 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Pękowo? Kozłowo Przewodowo 201 Sławińscy do 1939, odbudowany w 1945, szkoła Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Pianowo Pątki Gołębie Nasielsk 133 Szacherscy do 1939, Aleksander Górecki od 1939 do 1945 Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Przewodowo Kozłowo loco 50 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Przyłubie Zatory Zatory 285 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Rybienko Somianka Wyszków 76 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Rybno Somianka Wyszków 217 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Rząśnik Wyszków Porządzie 917 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Sadykierz Obryte filia par.Obryte 64 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Skaszewo Kozłowo Szyszki 170 Waśniewscy 1939-45, obecnie szkoła Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Skorki Somianka Wola Mystkowska 119 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Słończewo Gołębie Szyszki 60 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Smolechowo Gołębie Klukowo 289 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Sokołowo Obryte Zambski 198 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Somianka Somianka Barcice 1333 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Stefanowo Kozłowo Gzy 74 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Strzegocin Gołębie Szyszki, loco 562 od 1920 Eryk Kurnatowski Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Sulnikowo Gołębie Gzy 120 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Ślubowo Gołębie Klukowo 563 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Świerkowo Gołębie Nasielsk 217 wieś wł. Adam Dzierżanowski od 1923 Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Świercze Gołębie Klukowo 57 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Wiktoryn Zatory Zatory 252 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Wola Mystkowska Somianka loco 145 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Wólka Zatorska Zatory Zatory 70 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Wysocki Gołębie Gzy 113 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Wyszków Wyszków loco 40 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Zatory Zatory loco 1937 Bagniewscy do 1944, pałac odbudowany, wł.prywatna Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Żebry Falbogi Kozłowo Gzy 130 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Żebry Taraty Kozłowo Gzy 130 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Żebry Włosty Kozłowo Gzy 145 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.
Żeromin Kozłowo Gzy 75 bd Konfiskata n.p. DRR 1945r.