MAZOWSZE W FOTOGRAFII                                             CZĘŚĆ I [<<<]

Kościół w Cieksynie z 16w.
Kościół w Cieksynie
Kościół w Cieksynie - wnętrze
Obraz MB Śnieżnej w Gołyminie
Nagrobek Gen. Karola Zielińskiego
Kościół w Gołyminie
Kościół w Gołyminie
Kościół w Gołyminie str. półn.
Wnętrze kościoła w Gołyminie
Kapliczka w Chmielewie z pocz. XVIIw.
Kościół św.Michała w Nasielsku
Kościół w Nasielsku - ołtarz główny
Szczypiorno - Kapliczka polna
Kościół w Nasielsku - wejście główne
Nasielsk ulica przy kościele
Krzyż przydrożny w Ołdakach
Kościół parafialny w Przewodowie
Cmentarz w Gołyminie
Cmentarz w Gzach - Grób Zielińskich
Kościół w Strzegocinie - figura MB


Najedź na odnośnik a ukaże się fotografia.