PROJEKT MAZOVIA

Góreccy z dóbr Górki Baćki

[zobacz tabele z indeksami dotyczącymi rodziny Góreckich z Górek Baczek i in.]

 

Góreccy, piszący się z Górek Baczek, Górek Wielkich, Chmielewa i in. wsi należących do par. Winnica, posiadali te dobra dziedziczne od conajmniej 1600r. (Księgi ziemskie i grodzkie) W końcu XVIIIw. na tym terenie mieszkało kilka rodzin Góreckich, pochodzących z ok. Zakroczymia, Nasielska, z dóbr Gzowo i Świeszewo w par. Dzierżenin (h.Poraj?), z Tąsew i Żebrów w par. Gzy, z Brulin i Chmielewa w par. Klukowo i par. Nasielsk. Były to rodziny dziedziczące na Górkach Baczkach, Górkach Wielkich, Gnatach Szczerbakach, Wieśnianach i Zarazach oraz Chmielewie. Chmielewo było wsią graniczącą z Górkami Baczkami (Baćkami).

29 lutego 1770r. spłonęła Plebania kościoła Winnickiego wraz z księgami parafialnymi, akta metrykalne uległy częściowemu zniszczeniu. Późniejsi proboszczowie winniccy starali się odtworzyć niektóre akta i sporządzili indeksy parafian. Do naszych czasów zachowały się  indeksy parafian sporządzone przez ks. Dydaka Jagielskiego na okazję wizytacji. Obejmują one lata 1777, 1781 do 1785 oraz 1834r. Są to spisy  parafian z podziałem na poszczególne wsie należące do parafii i zawierające spis wszystkich domowników mieszkających w danym domu, wraz ze służbą i komornikami. Odtworzone zostały też akta stanu cywilnego (ok. 80 akt) z lat 1624 do 1772. Na podstawie zachowanych akt kościoła winnickiego oraz akt parafii Klukowo i Nasielsk (wieś Chmielewo i Bruliny) nie można w pełni odtworzyć historii rodziny Góreckich i rodzin z nią spokrewnionych.

 

Góreccy, opisani poniżej, pochodzili prawdopodobnie po Aleksandrze Góreckim, dziedzicu Górek i jego żonie Reginie. Ślub ich odbył się w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Klukowie. Wesele w Chmielewie w 1716r. Prawdopodobnie dziećmi Aleksandra Góreckiego i Reginy byli (hipoteza nr.1):

 • Józef ur. ok.1728r. (brak aktu chrztu), zm. 1800, dziedzic Górki Baczki, ślub w Klukowie dn. 25. lipca 1750r. z Łucją Chmielewską (świadkami byli WP Niesłuchowski z Odojów i brat Krzysztof Górecki);
 • Krzysztof ur. ok.1730r. (brak aktu chrztu), zm. 1788, dziedzic Górki Baczki, ślub w Klukowie dn. 5. marca 1753r. z Anną Obidzińską (świadkami ślubu byli Wojciech Ostaszewski oraz bracia jego Franciszek i Józef Góreccy);
 • Franciszek ur. 1725r. w Chmielewie (akt w par. Klukowo), dz. Górki Wielkiej, ślub w Klukowie dn. 25. maja 1761r. z Marianną Chmielewską (świadkami ślubu byli Piotr Ślaski, Kazimierz Mieszkowski i brat Józef);
 • Barbara ur. 1722r. w Chmielewie (akt w par. Klukowo);
 • Agnieszka ur. 1724 w Chmielewie (par. Nasielsk);
 • Katarzyna ur. 1727 w Chmielewie (par. Nasielsk);
 • Anna ur. 1718r. w Chmielewie (par. Nasielsk);
 • Paweł ur. 1716r. w Chmielewie (akt w par. Klukowo);

 

W roku 1777, wg. spisu parafian sporządzonym przez Ks. Dydaka Jagielskiego, plebana winnickiego, właścicielami części szlacheckich w Górkach Baćkach par. Winnica byli m. in.:

 • Józef Górecki, wdowiec z jedną córką z pierwszego małżeństwa (?) z Łucją Chmielewską - Jadwigą panną, lat ok.19 oraz z IIż. Marianną z Góreckich pochodzącą z Kamiennej, z którą wziął ślub 30.maja 1775r. oraz ich małoletnią córką Agatą ur. 14 kwietnia 1776r. (rodzicami chrzestnymi zostali sąsiedzi Tomasz Sobolewski z ż. Konstancją),
 • Brat jego Krzysztof Górecki (zm. 1788) z ż. Anną z Obidzińskich i dziećmi: Magdaleną, małoletnimi Teresą, Marianną ur. 1771r. i synem Szczepanem;
 • Tomasz Górecki z ż. Małgorzatą (w 1781r. wymieniony jego syn Andrzej);
 • Jacenty Górecki z ż. Agatą i siostrą Marianną oraz wymienionymi w 1781r. małoletnimi dziećmi: Marianną ur. 1772r., Pawłem ur. 1774r. oraz Bonawenturą ur. 14 maja 1777r. ;
 • Andrzej Górecki z ż. Katarzyną z Żebrowskich i 6-ciorgiem dzieci: Wojciechem, Janem, Marianną, Antoniną i małoletnimi: Małgorzatą, Mateuszem ur. 1772r., Wawrzyńcem ur. 1775r.
 • Oraz kilku innych właścicieli m.in. zam. w domu Tomasza Góreckiego - Tomasz Sobolewski z ż. Konstancją i dwójką dzieci: Wojciechem i Andrzejem;
 • Antoni Putkiewicz z ż. Konstancją, i czwórką dzieci : Marianna, Walenty, Kunegunda, Jan;
 • Jerzy i Apolonia Żebrowscy (w domu Andrzeja Góreckiego), Józef i Katarzyna Murawscy i in. gospodarze;

 
W roku 1777r. w Górkach Wielkich zam. rodz. Franciszka i Marianny Chmielewskiej (ślub 1761r.) z dziećmi Aleksandrem i Łukaszem (wg. hipotezy nr.1 to brat Józefa);

Dalszą historię rodziny Góreckich i rodzin z nimi spokrewnionych trudno jest odtworzyć, gdyż zarówno w aktach ślubu i zgonu nie są wymienieni rodzice. Nie ma też wielu aktów urodzenia wymienionych członków rodz. Góreckich. Po wymienionym Józefie Góreckim zm. w 1800r. w Górkach Baczkach, zarówno z I żony (?) Łucji i z II żony Marianny (ur. ok.1740 Kamienna - zm. 5.05.1818 Brodowo) nie znam wszystkich potomków, poza wymienionymi wyżej córkami: Jadwidze po mężu Szuleckiej i Agacie po mężu Mieszkowskiej oraz Joannie, pannie (*1782 + dn. 19.11.1829r. w Górkach Baczkach w domu nr.5). Być może Józef z pierwszej żony Łucji z Chmielewskich miał synów (hipoteza nr.2):

 • Andrzeja ur. 1751r., ożenionego z Katarzyną z Żebrowskich (zm. 1805), ślub ok. 1769r. po nich 9 dzieci, m.in.: Jan ur.1769, Wojciech ur.1771, Mateusz ur.1772, Wawrzyniec ur.1775r. w Baćkach.
 • Karola ur. ok. 1755r. zm. ok.1797r., ożenionego z Marianną Mieszkowską ok. 1772r.; po nich Michał za Marianną Pajewską a z nich syn Antoni, ślub 1841r. w Gnatach z Antoniną Łempicką.
 • Jacentego? ur. ok.1753r., ożenionego z Agatą NN. po nich syn Paweł ur. 1774r. w Baćkach.

(nie są oni wymienieni w żadnym z zachowanych spisów jako synowie, gdyż w 1777r. byli już pełnoletni i mieszkali z własnymi rodzinami w Górkach Baczkach, ponad to są oni wspólnymi świadkami i chrzestnymi w wielu ceremoniach chrztu, ślubów, pogrzebów).

W Górkach Baćkach w latach 1821-1831 mieszkała rodzina Grzegorza i Marianny Mieszkowskiej s. Stefana (*ok.1770) i Franciszki Ślubowskiej oraz jego bracia, w latach 1830-1858 rodzina Antoniego i Julianny Putkiewicz (ślub 1832, s. Mateusza i Ksawery) i po nich dzieci;

W połowie XIXw. w Gnatach Szczerbakach oraz Zarazach i Wieśnianach mieszkało kilka rodzin Góreckich m.in. małżeństwa Dominika i Zuzanny z Góreckich (s. Michała i Marianny Pajewskiej, ta rodzina po w/w Karolu) oraz Ludwika i Antoniny z Ostaszewskich (s. Bartłomieja i Józefy Jaworskiej, po Adamie i Jadwidze) ponadto Michała i Marianny z Gostkowskich (po w/w Karolu), Walentego i Julianny (rodz. z Tąsew/Gzy), Mateusza i Marianny z Borkowskich (s. Pawła i Marianny Bóbr, ?po Adamie i Jadwidze), Józefa i Anny z Chrzanowskich (po w/w Andrzeju), Tomasza i Marianny (s. Bartłomieja i Józefy Jaworskiej, jw.).

Zobacz tabelę ze spisem rodzin Góreckich z Mazowsza Płn. [...]

 

(C) sw. Karola 2010 MAX