[Spis stron]

Lista dóbr ziemskich z terenu Mazowsza skonfiskowanych przez

rządy zaborcze w latach 1773 -1867

[*] - dobra mazowieckie w sekwestr zajęte na mocy rozkazu feldmarszałka armji Ces.Rosyjskiego Paskiewicza - Erywańskiego w październiku 1831r. przez jenerała Ksawerego Dąbrowskiego.