JANKOWSCY Z DÓBR DˇBROWA-ŁAZY.
Na podstawie Ksi±g Grodzkich NGW nr.45 oraz
akt par. DˇBRÓWKA KO¦CIELNA I DˇBROWA WIELKA

Krzyz przydrozny z 1890 roku

 

W najstarszych dostępnych księgach metrykalnych Podlasia, od około 1610r. notowane były rodziny Jankowskich. W księgach par. D±brówka Ko¶cielna odnajdujemy wielu z rodziny Jankowskich.

Dziedziczyli na wsi szlacheckiej ¦rednica, któr± prawdopodobnie otrzymali w wianie po Małgorzacie ¦rednickiej, żonie Bartłomieja Jankowskiego. ¦lub Bartłomieja przed 1722r. prawdopodobnie w D±brówce. Po nich synowie: Andrzej *1722; Jan *1733 ¦rednica, Antoni *1736, Stanisław *1738, Paweł *1744 i Łukasz *1747.

Andrzej ur.1722 to m±ż Marcjanny Szepietowskiej (x ok.1748), po nich: Wawrzyniec *1757;
Po w/w Antonim ur.1736 z Anastazji Tworkowskiej (x 1772r.) syn Ignacy ur. 1779.
Stanisław i Franciszka Kostro ¶lubowali w x1795 - to ostatni znani mi dziedzice na ¦rednicy.


Na podstawie księgi Nurskiej Grodzkiej Wieczystej sygn. 45 z roku 1783 [karta nr. 1]

Nur, 2.01.1783 r.

"N. Barbara córka niegdy N. Szymona D±browskiego, żona za¶ N. Stanisława Kamieńskiego zastawia (obligatia) N. Wawrzyńcowi Jankowskiemu synowi niegdy Józefa Jankowskiego czę¶ć swoj± leż±c± na dobrach D±browa-Łazy w województwie podlaskim, ziemii za¶ drohickiej w sumie 100 złp."

W najstarszych księgach metrykalnych par. D±browa Wielka gdzie leży wie¶ Łazy, dostępnych od 1745r. notowany był Józef Jankowski (+1745), dziedzic na Łazach, praprzodek wszystkich niżej opisanych. Można tylko domniemywać, że poniżej opisana rodzina Jankowskich pochodziła z ziemii Nurskiej, gniazda herbownych Korabitów.

1. Józef Jankowski dziedzic cz. wsi D±browa Łazy * około 1695 †1745 D±browa Łazy;

Dzieci:

1.1 Jan Jankowski *1733 † 1792 D±browa Łazy /dziedzic cz. Łazy/

x 1768 D±browa Łazy ż. Marianna Dołęgowska

1.2 Wawrzyniec Jankowski * około 1745 /dziedzic cz. Łazy/

x przed 1770 ż. Katarzyna Dołęgowska

1.3 Paweł Jankowski *1734 †1749 Łazy


 

Wnuki

1.1.1 Stanisław Jankowski * 1778? † 1833-01-23 D±browa Łazy /dziedzic Łazy/
s. Jana i Marianna Dołęgowska

x 1797 Kaczyn Stary ż. Magdalena Kaczyńska c. Wawrzyńca (†1844 Łazy)

1.1.2 Franciszka Jankowska * 1780 D±browa Łazy
c. Jana i Marianna Dołęgowska

1.1.3 Franciszek Jankowski * 1783 D±browa Łazy †1831 Łazy
s. Jana i Marianna Dołęgowska

x 1815 Łazy Katarzyna Mioduszewska c. Jana i Domicela Czarkowska

1.1.4 Katarzyna Jankowska * 1785 D±browa Łazy
c. Jana i Marianna Dołęgowska

1.1.5 Anna Jankowska * 1791 D±browa Łazy
c. Jana i Marianna Dołęgowska


1.2.1 Mikołaj Jankowski * 1770 D±browa Łazy † 1843 D±browa Dzięciel 
s. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

x 1797 Katarzyna D±browska (*1779 †1823 Łazy) c. Zygmunta

1.2.2 Joanna? albo Jan Jankowska/i * 1775 D±browa Łazy
c. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.3 Marianna Jankowska * 1780 D±browa Łazy
c. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.4 Jan Jankowski * 1783 D±browa Łazy
s. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.5 Krzysztof Jankowski * 1785 D±browa Łazy
s. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.6 Wojciech Jankowski * 1788 D±browa Łazy
s. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.7 Magdalena Jankowska * 1791 D±browa Łazy
c. Wawrzyniec i Katarzyna Dołęgowska

1.2.8 Józefa *1773 Łazy


 

Prawnuki

1.1.1.1 Ignacy Jankowski * 1802 D±browa Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

1.1.1.2 Piotr Jankowski * 1807 D±browa Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

1.1.1.3 Maciej Jankowski * 1811 D±browa Łazy † 1811 D±browa Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

1.1.1.4 Ludwik Jankowski * 1811 D±browa Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

1.1.1.5 Józef Jankowski *1816 Łazy †1818 Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

1.1.1.6 Feliks Jankowski *1817 Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

x1842 Łazy Florentyna Janczewska c. Jana i Agaty

Po Feliksie na Łazach:

Teofil *1843 ¦więck †1845 ¦więck Wlk.

Julianna *1845 †1848 ¦więck

Marianna *1848 ¦więck †1848 ¦więck

Aleksandra *1851 ¦więck †1853 Łazy

Piotr *1853 Łazy †1854 ¦więck Wlk.

Walenty *1855 Łazy †1862 ¦więck Wlk.

Aleksander *1857 ¦więck Wlk. †1862 ¦więck Wlk.

Józefa *1860 ¦więck Wlk. ¶lub x1876 Franciszek Jabłoński s. Floriana i Zuzanny Szymańskiej

Karolina *1863 ¦więck Wlk. ¶lub x1883 Józef D±browski s. Franciszka i Anny Obrębskiej

Rozalia *1865 Łazy

_________________________

1.1.1.7 Franciszek Jankowski *1819 Łazy
s. Stanisław i Magdalena Kaczyńska

x1841 D±browa Wlk. Balbina JaĽwińska c. Stefana i Franciszki (†1878 Kamień Rupie)

Po Franciszku na Łazach:

Jan *1845 †1879 Kity /bezpotomny/

Jan *1843 †1843 /dz.nieżywe/

Anna *1846 †1848

Felicja al. Feliksa *1851 †1852

Aleksandra *1853 †1854

________________________

1.1.1.8 Marianna Jankowska *1820 Łazy †1822 Łazy
c. Stanisław I Magdalena Kaczyńska


1.1.3.1 Franciszka Jankowska * 1805 D±browa Łazy
c. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

1.1.3.2 Józef Jankowski * 1816 D±browa Łazy † 1818 D±browa Łazy
s. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

1.1.3.3 Walenty Jankowski *1817 Łazy
s. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

x1841 Łazy Ewa D±browska c. Szymona i Franciszki Zaręby

Po Walentym na Łazach dziewczyny:

Cecylia *1847 †1848

Teofila *1861 †1862

Marcjanna *1845 Łazy, ¶lub x1877 Józef Choiński s. Marka I Krystyny ¦więckiej

Marianna *1849, ¶lub x1873 Rosochacki Józef s. Jana I Franciszki

Salomea *1851

Gertruda *1855

Justyna *1858, ¶lub x1883 Adolf Wyszyński s. Joachima I Katarzyny Szepietowskiej

Franciszek s. Walentego i Ewy *1843 Kaski

Klementyna ¶lub x1893 Karol Jakubowski s. Feliksa I Honoraty Łuniewskiej

___________________________

1.1.3.5 Eleonora Jankowska *1821 Łazy
c. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

x1842 Łazy za chrzczonego żyda Józefa Kamińskiego s. Aron i Leja

1.1.3.6 Balbina Jankowska *1822 Łazy
c. Franciszek I Katarzyna Mioduszewska

1.1.3.7 Marcin Jankowski *1824 †1826 Łazy
s. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

1.1.3.8 Konstanty Jankowski *1826 Łazy
s. Franciszeki Katarzyna Mioduszewska

x1859 Łazy Izabela D±browska c. Walentego i Tekli

Po Konstantym na Łazach:

Paulina *1861 Łazy, ¶lub x1886 Leopold Żebrowski s. Franciszka I Tekli

Robert *1864 Łazy ?¶lub z Władysław± Wyszyńsk±?

_____________________________

1.1.3.9 Adam Jankowski *1828 Łazy
s. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska

1.1.3.10 Franciszka Jankowska *1830 Łazy
c. Franciszek i Katarzyna Mioduszewska


1.2.1.1 Marcjanna Jankowska * 1797 D±browa Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

x1819 Łazy Tomasz D±browski s. Jana i Klara Gołaszewska (†1843)

x1843 Karol Pietruszyński z Warszawy s. Franciszka i Marianny Wolskiej

1.2.1.2 Jan Jankowski * 1798 D±browa Łazy
s. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.3 Balbina Jankowska * 1801 D±browa Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

x1828 Łazy Tomasz Szulborski s. Jana i Kunegunda Dołęgowska (†1838)

x1838 Michałki Jakub D±browski s. Jan i Klara Gołaszewska

1.2.1.4 Michał Jankowski * 1804 D±browa Łazy
s. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.5 Franciszka al. Franciszek? Jankowska * 1806 D±browa Łazy †1810 Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.6 Rozalia Jankowska * 1809 D±browa Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

x1832 Klukowo par. Kuczyn Józef Biały s. Macieja i Marianny

1.2.1.7 Franciszek Jankowski * 1812 D±browa Łazy † 1819 D±browa Łazy
s. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.8 Emilia Jankowska * 1815 D±browa Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.9 Wincenty Jankowski * 1818 D±browa Łazy † 1819 D±browa Łazy
s. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.10 Franciszka *1821 Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

1.2.1.11 Marianna *1821 Łazy †1822 Łazy
c. Mikołaj i Katarzyna D±browska

Tyle ¶wiadcz± akta parafii D±browa Wielka. Przegl±dane akta to chrzty od 1750 do 1906, ¶luby od 1750 do 1921r. zgony od 1745 do 1921r.

W aktach występuje również rodzina Jankowskich, gospodarzy na Plewkach m.in. Roch Jankowski s.Anoniego i Agnieszki Brajczewskiej (x1784 Kaczyn), m±ż od 1809r. Rozali Wyszomirskiej. W dotychczas przeprowadzonych wywodach obu rodzin nie znaleĽli¶my powi±zania między tymi rodami.

(CC) 2019 /Andrzej M. Jankowski/