PROJEKT MAZOVIA

Jankowscy herbu Bolesta z dawnej Galicji

 


W herbarzach Bonieckiego (pod h. Korab) i Uruskiego bez podania przynależności herbowej wymieniony jest Stanisław Jankowski, ur. 1745 r. (metr. w Świrze), syn Mikołaja i Anny z Pietkiewiczów, dziedzic części Uhruska w pow. Włodawskim (par. loco) 1778 r., zeznał roku 1790 zapis dożywocia z żoną Maryanną, córką Jana i Rozalii z Dybowskich, małżonków Szaławiłów. Ślubował z Marianną Szaławił w 1785r. w Warszawie w kościele Św. Krzyża. Był wdowcem po starszej siostrze Marianny, Katarzynie zm. 1784r. Wg inskrypcji w kościele par. Kurów Stanisław Jankowski, chorąży kościuszkowski zm. 1830r. był herbu Boleszczyc czyli Jastrzębiec.

Brat jego Łukasz, ur. 1765 r. (metr. w Krasnymstawie), legitymował się ze szlachectwa razem z bratem Stanisławem w 1804 r. w Galicyi zachodniej (Quater. VIII f. 52; DW. 106 f. 620). Łukasz, był sukcesorem Maryanny Szczuka w 1791 r. (DW. 107 f. 1514).

Synowie Stanisława i jego żony Marianny d. Szaławił:

- Ignacy, oficer b. wojsk polskich, ranny pod Witebskiem i pod Lipskiem, umarł 1816 r. (*1788-1816 Międzyrzecz Podlaski), mając lat 28.

- Wincenty, również oficer wojsk polskich, wzięty do niewoli w powrocie z Moskwy, umarł w niewoli w dziewiętnastym roku życia. (*1797-1817?) (Don.Vars.)

W 1820r. Stanisław odbierał zaległy żołd po zmarłych synach Wincentym i Ignacym, oficerach WP;

W 1816r. Stanisław posiadał wieś dziedziczną Ustrzesz w gm. i par. Radzyń, tam też był zamieszkały;

W 1831r. Stanisław sprawował funkcję Radcy Departamentu Podlaskiego. Był zamieszkały w Radzyniu Podlaskim;

W 1833r. dziedzicem Ustrzesza był Seweryn Jankowski (*1799 Kurów) syn Stanisława, był on wymieniony również w spisie właścicieli z 1846r. (wartość majątku wyceniono na 16245 rubli srebrnych); W 1801 r. od Aleksandry Lubomirskich za Stanisławem Kostką Potockim nabyli ją Jankowscy, a od nich w 1852 r. Choroszyński, od którego zakupił w 1858 r. Józef Szlubowski - włączając wieś Ustrzesz do dóbr radzyńskich. Prawdopodobnie w XVIII wieku w Ustrzeszy był folwark gospodarczy, który po przejęciu przez Jankowskich w latach (1801-1858) został przekształcony w obiekt rezydencjonalny z parkiem krajobrazowym.

UWAGA! W Herbarzach (j.w.) występuje również Stanisław Jankowski, który w 1784r. został burgrabią zambrowskim a w 1786r. sprawował funkcję komornika ziemskiego łomżyńskiego. Ten wg. źródeł pochodził z Janek i najpewniej był herbu Korab. Zapewne tenże wymieniony w herbarzach Bonieckiego i Uruskiego, ale błędnie podano jego datę i miejsce urodzenia? To zupełnie inna osoba!   [żr. L. Zugaj, Pow. zambrowski, historia i współczesność; Zambrów 2012, str.65]


Żródła:

  • Akta par. Radzyń Podl., Krasnystaw, Barcice 1718-1736 (w tych latach brak Jankowskich);
  • Spis właścicieli ziemskich z 1846r.
  • Herbarze Bonieckiego i Uruskiego;
  • Wypisy z ks. par. Kurów, epitafia rodzinne Bolesty-Jankowskich

 

[Spis stron]

(C) 2015 Andrzej M. Jankowski