PROJEKT MAZOVIA

Jankowscy herbu Nowina z Ziemi Łomżyńskiej

Herb Nowina

 

    Na zalecenie Hetmana Jana Sobieskiego został wyniesiony do godności szlacheckiej w 1673 r. [Sejm 1673r. za: Vol.Leg. w: Bon. Herbarz T.8 s.217] żołnierz Kazimierz Franciszek, już w 1674 r. towarzysz pancerny roty husarskiej (Zap. Lub. 56 f. 338 i AGZ. X 4348, 4838 i 5434) [Bon. Herbarz T.8 s.215 bez podania herbu!], dobry żołnierz, nobilitację otrzymał zapewne za zasługi, nazwisko zaś niewiadomo dlaczego nadano mu Jankowski. Wszystko wskazuje na to, że w roku 1676 otrzymał w nagrodę nadanie na wsi Jankowo w woj. sandomierskim. Do herbu Nowina przypisał go dopiero Seweryn Uruski, autor Herbarza Rodzina [w: T.5 str.361] ale na jakiej podstawie? - niewiadomo.

Kazimierz Franciszek Jankowski (*ca.1648) miał, wg herbarzy trzech braci tj. Michała (*ca.1632) współ dziedzica Jankowa w sandomierskim, Antoniego (*ca.1640) dziedzica 1692r. na Jankowie i Jana (*ca.1644+p.1686) męża Zofii Odrzywolskiej (x1670) po którym syn Wojciech, założyciel dynastii Nowinów Jankowskich w Opoczyńskim [Bon. Herbarz]. Wojciech, z żony Agnieszki Kwaśniewskiej pozostawił syna Antoniego Franciszka (ca.1698+p.1761), regenta grodzkiego opoczyńskiego 1720r. pisarza opoczyńskiego 1748r., a ten z Zofii Kietlińskiej dwóch synów: Józefa, generała mjr. WP 1763r., dziedzica Jankowa i Konstantego, kanonika kijowskiego, proboszcza w Sławnie 1761r.;

Kazimierz Franciszek pozostawił kilku synów: Franciszka, Mateusza (hipotetycznie na Korytkach), Józefa i Aleksandra (obaj osiadli na Litwie) z nich:

1) Franciszek z 1ż. Agnieszki Korytkowskiej (ślub w Szczepankowie x1718r.) pozostawił syna Wawrzyńca, a ten z Franciszki Kisielnickiej - syna Andrzeja, po którym z Marianny synowie:

- Jan (*1779), żonaty z Agnieszką Balińską, ekonom Porytego, pozostawił syna Leopolda (*1809+1873), wylegitymowanego ze szl. w Królestwie Pol. 1844 r., oraz Ksawerego (*1810);

- Stefan (*1770 +1810), mąż Rózy Rostkowskiej;

- Kazimierz (*1780 +1831), mąż Marianny Sierzputowskiej, IIż. Magdalena Bukowska;

od tego Franciszka (1) i 2ż. Magdaleny? pochodzący (linie niepotwierdzone):

 • Stanisław, syn Mikołaja i Agnieszki z Raczyńskich,
 • Franciszek, syn Adama (prawdopodobnie: wł. cz. Chojn, ur. 1811, syn Adama i Marianny Sulkowskiej, ożenił się w 1831 w Szczepankowie z Petronelą Kisielnicką);
 • Michał, syn Walentego l.44 i Franciszki z Chojnowskich l.30 ur. 1809r. w Jankowie Młodzianowie, Walenty, był synem Franciszka i Magdaleny ur. 1765 zm. 1831 w Jankowie Mł. Wszyscy wymienieni wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie w latach 1842-1860 r. z h. Nowina;

Wg akt parafii łomżyńskich Wawrzyniec z Franciszki Kisielnickiej pozostawił synów:

 • Walentego (*ca.1756 +1825), męża Antoniny Grabczyńskiej;
 • Wawrzyńca (*ca.1761 +1822), męża Teresy Grzymały;
 • Antoniego (*ca.1765 +po 1822), b.d.
 • córkę Mariannę (*1759-1838), żonę Stefana Jankowskiego z Jankowa Młodzianowa!
 • córkę Barbarę (*1762-1837 W-wa), żonę Franciszka Głodkowskiego i od x1813 W-wa, Wincentego Piszczatowskiego;

2) Mateusz z Korytek, 1ż. Marianna Chojnowska (ślub w Szczepankowie x1711r.) być może ten sam Mateusz? z 2ż. Heleny Wysockiej miał syna Franciszka na Grabowie Jankowskiego (*1729 Grabowo +1796 Grabowo), który z Franciszki Załuskiej (+1800 Grabowo) pozostawił potomstwo, dziedziców Jankowskich na Grabowie-Wądołowie w par. Śniadowo (potwierdzone aktami USC):

- Florian i Jan, synowie Stanisława Wincentego 2im. i Marianny z d. Pstrągowskiej,

- tenże Stanisław Wincenty, ur. 1767r. w Grabowie i Nikodem ur. 1774r., synowie Franciszka i Franciszki z Załuskich, wnukowie Mateusza. Nikodem właściciel cz. wsi Grabowo-Wądołowo w pow. łomżyńskim, ożeniony z Józefatą Duchnowską, legitymował się w KP 1848r.

- Franciszek Łukasz, ur. 1793r., syn Jana (*~1759 Grabowo +1809 Grabowo) i Klary Brulińskiej (+1804), wnuk Franciszka (zm. 21.08.1796) i Franciszki z Załuskich (zm. 03.06.1800) dziedziców cz. Grabowa, ożenił się 23.01.1813r. w Śniadowie z Katarzyną Jakacką c. Franciszka i Marianny Baczewskiej (+1808 Jakać). Rodzina Brulińskich (Andrzej i Zuzanna Roman) dziedziczyła na cz. w Milewku. W Milewku urodziły się dzieci (Franciszka) Łukasza i Katarzyny Jakackiej: Małgorzata (*1814 Milewko), Jan (*1820 Milewko) Wawrzyniec (*1822?);

- Jan ur. 1782r. i Damazy ur. 6.12.1798r. w Grabowie, synowie Pawła (+1803) i Marianny z Szabłowskich (*1774), wylegitymowani w Królestwie 1842-1843 r. [Ur. "Rodzina - Herbarz Polski" T.5 s.361] 

Paweł Nowina Jankowski to syn Franciszka i Franciszki z Załuskich, mąż Marianny z Szabłowskich, zmarły w 1803r. w Grabowie.

 • Jan, ur. 1782 w Grabowie, ożenił się w 1814r. w Śniadowie z Marianną Jastrzębską c. Antoniego i Łucji z Choromańskich;
 • Damazy, ur. 1798 w Grabowie, ożenił się w 1824r. w Śniadowie z Józefą Zalewską c. Piotra i Antoniny Baczewskiej.

Tyle świadczy Herbarz Uruskiego z wypisu o Nowinach. W Herbarzu Bonieckiego pod herbem Nowina m.in. wymienieni (nr. za urzędowym Spisem Szlachty K.P. T.1, z którego korzystał Boniecki):

 • Nr.268 - Stanisław Leopold, syn Mikołaja i Agnieszki Raczyńskiej,
 • Nr.274 - Nikodem, syn Franciszka i Franciszki Załuskiej, ur.1779 Grabowo,
 • Nr.275 - Franciszek Łukasz, syn Jana i Klary Brulińskiej, ur.1793,
 • Nr.333 - Floryan, syn Stanisława i Marianny Pstrągowskiej, ur.1803,
 • Nr.334 - Jan, syn Stanisława i Marianny Pstrągowskiej, ur.1814;
 • Nr.335 - Damazy, syn Pawła i Marianny Szabłowskiej, ur.1798 Grabowo,
 • Nr.276 - Jan, syn Pawła i Marianny Szabłowskiej, ur.1782,
 • Nr.352 - Leopold Wojciech s. Jana i Agnieszki Balińskiej, ur. 1809 Poryte. Zm. 1873 Lutocin;

Wyżej wymienieni udowodnili pochodzenie swoje szlacheckie w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. [Bon. Herbarz T.8 s.209, Spis Szl. Kr.Pol. T.1 s.84]


 

Wymieniony Damazy Jankowski /s. Pawła/ (*06.12.1798 Grabowo +20.07.1838) pozostawił z Józefy Zalewskiej (29.06.1805 Duchny) [ślub Śniadowo 1.02.1824] dzieci:

 • Franciszek, ur. 1833 w Grabowie; /mąż Marianny Truszkowskiej x1857/
 • Teofil, ur. 1836 w Grabowie; /mąż Seweryny Szumowskiej x1862 Głębocz/
 • Jan Paweł, ur.1824 w Grabowie; /mąż Petroneli Tyszki, 2v. Pelagii Prusińskiej/
 • Stanisław, ur. 1829 w Grabowie;
 • Justyna Józefata, ur. 1831 w Grabowie;

 

Po wymienionym Janie Jankowskim /s. Pawła/ (26.02.1782 +3.02.1835) z żony Marianny Jastrzębskiej (*1797) c. Antoniego i Łucji z Choromańskich [ślub Jakać/Śniadowo 16.02.1814] dzieci:

 • Franciszek Wiktor (30.03.1831 Grabowo), żona Joanna Kamionkowska;
 • Józefa, ur. 1820 Grabowo; mąz Łukasz Duchnowski;
 • Łucja, ur. 1823 Grabowo [Śniadowo 129/1823]; mąż Cyprian Zalewski, 2v. Józef Wysocki;
 • Aniela ur. 1827 Grabowo;

 

Po Stanisławie Wincentym /s. Franciszka i Franciszki Załuskiej/ (*1767 +30.03.1831) i Mariannie Pstrągowskiej (*1776) dzieci:

 • Maciej, ur. 23.02.1811 Grabowo dom nr.2;
 • Jan, ur. 12/14.01.1814 Grabowo dom nr.2 +6.07.1868, żona Franciszka Szabłowska;
 • Florian, ur. 2.12.1803 +29.08.1862, żona Marianna Wysocka;
 • Franciszek, ur. 1798 Grabowo;
 • Balbina, ur. 1800 Grabowo;
 • Marianna, ur. 1808 Grabowo;

 

Po Nikodemie /s. Franciszka i Franciszki Załuskiej/ (*1774 Grabowo +22.04.1848 Grabowo) i Józefacie Duchnowskiej (*1784) dzieci:

 • Hipolit, ur. 21.05.1819 w Grabowie dom nr.2, zm. 1.04.1823 tamże;
 • Franciszek, ur. 18.05.1822 w Grabowie, wylegitymowany z h.Nowina, zapisany do ks. szlachty gub. Augustowskiej [Nr.4719/1853], podpisarz Sądu Pok. okr. Szydłowskiego; [dalsze losy nieznane]
 • Józef, ur. 18.02.1812 w Grabowie dom nr.2; zm. 1815 Grabowo;
 • Mateusz, ur. 13/14.11.1815 w Grabowie dom nr.2, żona x1839 Magdalena Anna Jasińska; Z tej linii: Mateusz Eustachy, dziedzic na Grabowie z żony Marianny Brulińskiej pozostawił syna Nikodema (*1867 Grabowo), tenże miał dwie żony 1v. Marianna Szabłowska, 2v. Emilia Modzelewska (x1893 Puchały)
 • Joanna Wiktoria, ur. 5.01.1825 w Grabowie dom nr.2;

 

Po Janie /s. Franciszka i Franciszki Załuskiej/ (ca.1759 +18.09.1809) z Klary Brulińskiej dzieci (ślub 1784r. Grabowo):

 • Kazimierz, ur.1790 Grabowo (metr. Szczepankowo);
 • Franciszek Łukasz, ur.1787 w Grabowie, ślub 1813 x Jakacka Katarzyna, zm. 23.11.1866;
 • Marianna, ur. 1795 Grabowo, małżonka Jana Starosty w 1827r. w Miastkowie;

 Jan miał jeszcze dwie żony, 2ż. Marianna Szabłowska (x1804 Grabowo), 3ż. Marianna Mierzejewska (x1809 Grabowo); bptm.

Po wspomnianym Franciszku Łukaszu w aktach Łukaszu /s. Jana/ (*1787 +1866) i żonie Katarzynie z Jakackich dzieci:

 • Wawrzyniec, ur.11.08.1822, żona Balbina Szabłowska;
 • Jan, ur.22.08.1820,
 • Małgorzata (*1814 Milewko);
 • Ludwika 1816 Grabowo;
 • Franciszka 1827 Grabowo, żona Jakuba Pstrągowskiego (x1856 Olszewo);
 • Marianna 1827 Grabowo;
Po Wawrzyńcu s. Łukasza i Katarzyny Jakackiej, z Balbiny Szabłowskiej dzieci: Franciszek, Józef, Jan wszystkie ur. Grabowo;

_________________opracowanie: Andrzej M. Jankowski_______________

   Najpewniej do tej rodziny można też zaliczyć potomków Jana Jankowskiego (ca.1789) i Elżbiety Więckowskiej (ca.1794). Ślub ich przed 1821r. może w Surażu? Jan, pełnił funkcję strażnika celnego, przez co przenosił się z miejsca na miejsce. W 1821r. prawdopodobnie ochrzcił dziecko w Surażu, Wojciecha [np. aktu małż. Warszawa 103/1847]. W Niedźwiadnej urodziło się dwoje dzieci: Antoni Jan dn. 15-06-1824r. w Milewie i Wincenty Dawid dn. 2-01-1828r. w Niedźwiadnej. Przed rokiem 1833 rodzina przeniosła się do Tykocina. Tutaj, rodzinie Jana i Elżbiety urodziło się kilkoro dzieci: w 1833r. Jan, w 1834r. Anna, w 1835r. Kajetana Apolonia, w 1837r. Feliks, w 1844r. Wiktoria, a 24 września 1842r. w Złotorii Michał Mateusz. Po 1851r. rodzina opuściła Tykocin. najprawdopodobniej przeniosła się w Lubelskie.

  Michał Mateusz Jankowski (1842 Złotoria +1912 Soczi), znany badacz dalekiego wschodu Imperium Carskiego, podróżnik, botanik, myśliwy i hodowca, zesłany za udział w powstaniu w 1863r. na Syberię. Po amnestii w 1868r. założył gospodarstwo badawcze na półwyspie Sidemi (później nazwany półwyspem Jankowskiego) Wkrótce przeniósł się do Władywostoku. Ożenił się z Olgą Kuzniecową pochodzącą z buriackiej rodziny Kurtukowych. Mieszkał we Wladywostoku. Po ciężkiej chorobie, zmarł w Soczi w 1912r. W opracowaniach rosyjskich i polskich identyfikowany z herbem Nowina i wymieniony jako potomek szlachcica Tadeusza Nowiny-Jankowskiego. Ten wątek prawdopodobnie za Herbarzem Bonieckiego: "Andrzej Floryan, syn Józefa, Jakób i Jan, synowie Tadeusza, wszyscy trzej wnukowie Tomasza, prawnukowie Józefa, dziedzica w 1700 roku dóbr Steckiszki (folwark nad jez. Sudwoiszki), w powiecie trockim, dowiedli szlachectwa 1798 roku, przed Deputacyą Wywodową wileńską" [Bon.T.8 s.209]

   Wojciech Jankowski (1821 Suraż), urzędnik Komisji przy Armii w Siedlcach, ożenił się w 1847r. w Warszawie z Magdaleną Anną Burską [akt nr.103/1847 Warszawa św. Andrzeja]

   HIPOTEZA
Jan Jankowski
(*1789) s. Tadeusza Nowiny Jankowskiego leg. 1829 Gub. Wileńska. Linia ta pochodziła po Kazimierzu Franciszku, który, jak na wstępie wspomniałem, miał jeszcze dwóch synów Józefa i Aleksandra osiadłych w gub. wileńskiej. Wspomniany Józef, h. Nowina, Dziedzic Steckiszki w pow. trockim 1700r/. (*ca.1675 + Steckiszki 1731) miałby syna Tomasza a ten miał dwie żony, z 1ż. NN syn Józef (ca.1738), wnuk Andrzej Florian i dwaj prawnukowie Władysław i Ziemowit, 2ż. Rachela Żylińska z niej syn Tadeusz, który miał dwóch synów, wspomnianego Jana (*1789) po którym linia opisana powyżej (po ż. Elżbiecie Wieckowskiej), oraz Jakuba (ca.1780) wylegit. w gub. wileńskiej w 1829r. po którym  Józef wyleg. w 1852r. wraz z synem Janem Pawłem!


Żródła:

 • Akta Stanu Cywilnego par. Nowogród;
 • Akta Stanu Cywilnego par. Szczepankowo;
 • Akta Stanu Cywilnego par. Śniadowo;
 • Akta Stanu Cywilnego par. Miastkowo;
 • Akta SC par. Stanisławów, Warszawa św. Andrzeja;
 • Akta m-sta Stanisławów;
 • Uruski, Rodzina Herbarz T.5;
 • Boniecki, Herbarz Polski T.8;
 • Spis szlachty KP T.1, 1851r.
 • Akta wywodowe szlachty gub. wileńskiej za Archiwum Wileńskim;
 • Wikipedia "Michal Jankowski" jęz. rosyjski;
 • Wywód genealogiczny potomków Franciszka i Franciszki z Załuskich za opracowaniem P.Pawła Śliwińskiego;

 

(C) 2011-2020 Andrzej M. Jankowski