PROJEKT MAZOVIA

 

ZAMORDOWANI NA WSCHODZIE

 

Zamordowani w obozie w Charkowie w 1940r.

 

 

Mjr art. Adam Arnold JANKOWSKI s. Eustachego i Jadwigi z Meyerów, ur. 12 IX 1897 w Stanisławowie. Członek Polskich Drużyn Strzeleckich, od 1914 żołnierz Legionów Polskich. W WP od 1918, walczył w szeregach 2 pap. Od 1921 w 3 pap Leg. jako ofic. łącz., dca baterii i adiutant pułku. Od 1928 w dtwie 2 Grupy Art., rok później przeniesiony do 2 pac – służył w nim do 1939 jako dca baterii, kwatermistrz pułku i dca II dyonu. Mianowany mjr. 1 I 1934. Odznaczony KN, KW 3, SKZ, medalami 1918–1921 i 10-lecia.

L.S. 3920; CAW, Ap 6071; MKat., Zbiór rel. i opr.; Lubelska lista katyńska, opr. A. Winiarz.

 

 

Kpt. piech. rez. Henryk Bonawentura JANKOWSKI s. Stanisława i Bronisławy z Cieszkowskich, ur. 13 VII 1894 w Warszawie. Podczas I wojny światowej służył w armii rosyjskiej. W WP od 1919 w 51 pp. Przeniesiony do rezerwy w 1921. Mianowany por. ze starsz. 1 VI 1919 z przydziałem do 43 pp. Rolnik, bdd.

L.S. 3960; CAW, Ap 1771, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939; ROR 1934.

 

Ppor. art. rez. Roman Jan JANKOWSKI s. Kazimierza i Marii z Piotrowskich, ur. 11 VI 1911 w Grzybnie. Absolwent SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1931). Odbył ćwiczenia rezerwy w 4 pal (1932 i 1934) jako dca plut. oraz w 25 pal (1937). Inżynier rolnik, bdd.

L.S. 3936; CAW, Ap 2450; MKat., Zbiór rel. i opr.

 

Ppor. piech. posp. rusz. Seweryn JANKOWSKI s. Wojciecha i Marii z Koczarowiczów, ur. 7 I 1895 w Pobiedziskach, pow. poznański. Ukończył Miejską Szkołę Handlową w Poznaniu (1910–1912). W maju 1919 wstąpił do WP, przydzielony do Komisji Kasowej m. Poznania jako aspirant na ofic. rachunkowego, następnie służył w I baonie 60 pp. Ppor. ze starsz. 1 VI 1919, przydzielony do oficerskiej kadry OK VII. Kupiec i bankowiec, bdd.

L.S. 3968; CAW, Ap 509; ROR 1934.

 

Kpt. łącz. Tadeusz JANKOWSKI s. Teofila i Aurelii z Awedyków, ur. 22 II 1903 w Karyszkowie k. Jampola (Ukraina). Od 1928 w 7 baonie telegraf., w latach 1933–1937 służył w 8 baonie telegraf., komp. telegraf. 30 DP i w 30 pal. Od 7 XII 1937 w CSPodof. KOP „Osowiec”. W 1939 dca komp. telefonicznej 38 DPrez. Awansowany do stopnia kpt. ze starsz. 19 III 1937.

L.S. 3996; CAW, Ap 5860, 737, 286, 503; ARS.

 

Kpt. piech. Władysław JANKOWSKI s. Władysława, ur. 26 III 1900 w Toruniu. Uczestnik walk o niepodległość. W 1932 w KOP, potem dca komp. 75 pp. Awansowany do stopnia por. ze starsz. 1 VI 1924. Odznaczony medalami 1918–1921 i 10-lecia, bdd.

L.S. 3987; MKat., Zbiór rel. i opr.; RO 1932.

 

Zamordowani w lesie w Katyniu w 1940r.

 

Ppor. rez. Franciszek JANKOWSKI s. Juliana i Katarzyny z Ledzianowskich, ur. 25 XII 1910 w Kruszwicy. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Lesznie (1933) i kursu podchorążych w 69 pp (1934). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936, przydzielony do 60 pp. Kierownik szkoły powszechnej w Mazanówce, pow. bialskopodlaski. Żonaty z Janiną z Ceptowskich, miał córkę Marię.

CAW, AP 4419, 5425; MiD WIH, L.W. 035/3 z IV 1940; Muz. Kat.

 

Por. rez. Jan JANKOWSKI s. Stanisława i Kamilli z Jankowskich, ur. 12 VI 1901 w Załoźnie w Rosji. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1925), kursu podchorążych art. w Śremie (1927) i kursu w 1 paplot. (1929). Inżynier leśnictwa, od 1936 nadleśniczy w Nadleśnictwie Smorgonie, pow. oszmiański. Działacz społeczny i polityczny regionu. Żonaty z Marią z Szyszków, miał córkę Helenę oraz synów Wiesława i Mariusza.

CAW, AP 4417; MiD WIH, L.W. 032/1 z 14 IV 1940; AM 1151.

 

Por. Jerzy JANKOWSKI s. Bronisława i Filomeny ze Strzałków, ur. 1 VII 1912 w majątku Tucza, pow. nieświeski. Absolwent Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie (1931) i SPArt. (1934). Ppor. mianowany ze starsz. 15 VIII 1934, por. 19 III 1938. Oficer baterii w 25 pal. Żonaty z Zofią z Zielińskich.

CAW, AP 3750; MiD WIH, L.W. 054/3 z 5 V 1940.

Por. w st. sp. Józef JANKOWSKI s. Jana i Katarzyny z Szelągów, ur. 6 III 1897 w Nowym Dworze, pow. kościański. Żołnierz I wojny światowej, walczył na froncie wschodnim i zachodnim (ranny). W 1920 był instruktorem w SPchor. w Warszawie, potem służył w 40 pp. Następnie związany z baonem balonowym w Toruniu. Odznaczony medalami pamiątkowymi, bdd.

CAW, AP 1983, 4559; MiD WIH, L.W. 032/2 z IV 1940.

 

Por. Kazimierz JANKOWSKI s. Stanisława i Marii z Klimczyńskich, ur. 23 X 1904 w Hruszwicy na Wołyniu. Wychowanek Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy (1930–1933). Ppor. mianowany 15 VIII 1933, por. 19 III 1937. Od ukończenia szkoły w 20 p. uł.: dca plutonu, instruktor, dca kompanii, bdd.

CAW, AP 2476; MiD WIH, L.W. 025/2 z 9 IV 1940.

 

 

Ppor. rez. Mieczysław JANKOWSKI s. Władysława i Marii z Jankowskich, ur. 7 X 1915 w Piaskach, pow. gostyński. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Lesznie (1935) i kursu podchorążych w 69 pp (1936). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1938. Od 1937 kierownik szkoły powszechnej w Bogdanówce, woj. tarnopolskie. We IX 1939 zgłosił się do 55 pp.

CAW, AP 531; MiD WIH, L.W. 040/1 z IV 1940; AM 2617.

 

Mjr w st. sp. Mieczysław Karol JANKOWSKI s. Karola i Karoliny, ur. 1 VI 1884 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1920 lekarz w szpitalu zapasowym w Białymstoku. Następnie naczelny lekarz w 13, 72, 36 i 28 pp. Znakomity laryngolog, mieszkał w Warszawie. Żonaty, miał czworo dzieci: Stefanię, Tadeusza, Adama i Mieczysława.

CAW, AP 315; MiD WIH, L.W. 017/2 z 1940; Muz. Kat.; AM 1463.

 

Por. rez. Mieczysław Konstanty JANKOWSKI s. Władysława i Teodozji z Widerkiewiczów, ur. 1 IV 1901 w Mszczonowie. Ochotnik wojny 1920 w szeregach 18 pac. Absolwent Państwowej Szkoły Mierniczej w Łomży (1926) i SPRPiech. w Ś remie (1928). Ppor. od 1 VII 1925, por. od 19 III 1939, przydzielony do 18 pp. Mierniczy przysięgły, prowadził biuro w Sierpcu, bdd.

CAW, AP 532, MiD WIH, L.W. 052/3 z IV 1940; Muz. Kat.; AM 2483.

 

Ppor. rez. Piotr JANKOWSKI s. Wincentego i Bronisławy z Kruszyńskich, ur. 31 I 1907 w Łodzi. Absolwent seminarium nauczycielskiego w rodzinnym mieście (1929) i SPRPiech. w Ś remie, słuchacz Wolnej Wszechnicy Polskiej. Od 1931 członek ZNP. Nauczyciel w Szkole Powszechnej nr 17 i innych szkołach w Łodzi. Zmob. do 37 pp w Kutnie. Kawaler.

CAW, AP 512; MiD WIH, L.W. 052/2 z 27 IV 1940.

 

Mjr Sławomir JANKOWSKI s. Janusza i Zofii z Bielawskich, ur. 4 I 1894 w Berdyczowie. Uczestnik I wojny światowej. Żołnierz II i III Korpusu Pol. w Rosji. Członek POW. W 1920 służył w 17 pap. Od 1921 w Dep. Uzbr. MSWojsk. Od 1937 rzeczoznawca w Kierownictwie Zaopatrzenia Uzbrojenia. Odznaczony MN, ZKZ i medalami pamiątkowymi, bdd.

CAW, ZKZ 13-154; MiD WIH, L.W. 022/3 z 9 IV 1940; AM 1038.

 

Rtm. Stefan JANKOWSKI s. Seweryna i Marii z Kozłowskich, ur. 2 IX 1898 w Jasinie, pow. kościański. Uczestnik wojny 1920 w szeregach 3 p. strz. wlkp. Absolwent Wlkp. Szkoły Podchorążych w Bydgoszczy (1922) i kursu w CWKaw. w Grudziądzu (1923). Służył w 15 . i 3 szw. pionierów. Odznaczony KW i medalami pamiątkowymi. Żonaty, bdd.

CAW, AP 1920; MiD WIH, L.W. 036/4 z 16 IV 1940; AM 812.

 

Ppor. rez. Tadeusz JANKOWSKI s. Piotra i Natalii z Małachowskich, ur. 24 IV 1905 w Olicie na Litwie. Absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego (1930), student pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historyk. Członek PTH. Autor artykułów. Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grodnie. Żonaty z Ireną z Dowalów, bdd.

CAW, AP 505; MiD WIH, L.W. 052/2 z 27 IV 1940; AM 582.

Ppor. Tadeusz JANKOWSKI s. Wacława i Walentyny z Wojdowskich, ur. 28 III 1914 w Gąbinie, woj. warszawskie. Absolwent Gimnazjum im. marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku (1933) i SPArt. w Toruniu (1936). Ppor. mianowany ze starsz. 15 X 1936, bdd.

CAW, AP 2564; MiD WIH, L.W. 035/1 z 16 IV 1940; AM 832.

 

Por. rez. Walenty Kazimierz JANKOWSKI s. Leona i Marii ze Stróżyckich, ur. 1 VII 1886 w Sannikach, woj. warszawskie. Studia lekarskie rozpoczął we Fryburgu, ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim (1914). Uczestnik I wojny światowej. W 1920 służył w 18 pp. Specjalista chorób płucnych, od 1925 naczelny lekarz sanatorium w Kowanówku, pow. obornicki. Żonaty, bdd.

CAW, AP 2412; MiD WIH, L.W. 035/1 z 16 IV 1940; AM 3647.

 

Por. rez.  Wiktor JANKOWSKI s. Aleksandra i Marty z Kantów, ur. 17 I 1900 w Sumowie, pow. brodnicki. Absolwent gimnazjum w Brodnicy (1918), student prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Uczestnik I wojny światowej. W 1920 służył w 64 pp. Ppor. mianowany ze starsz. 1 VII 1925, por. od 2 I 1932. W 1925 urzędnik bankowy w Poznaniu. Odznaczony KW, bdd.

CAW, AP 804, 4582, 5495; MiD WIH, L.W. 035/3 z IV 1940; AM 3310.

 

Zamordowani w obozie w Miednoje w 1940r.

 

Post. PP Andrzej JANKOWSKI s. Jana i Gertrudy z Bojdów, ur. w 1892 w Biechowie. W policji od 1919. Od 12 XI 1935 pełnił służbę na Post. w Busku Zdroju pow. stopnicki i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 037/1 (30), 3718.

 

St. post. PP Edward JANKOWSKI s. Kazimierza i Teofili z Cymermanów, ur. 3 I 1884 w Osączyźnie. We wrześniu  1939 pełnił służbę w Komis. Rzecznym m.st. Warszawy.

L. 012/1 (68), 3010.

 

Post. PP Henryk JANKOWSKI s. Józefa i Stefanii, ur. w 1909 w Jaroszewie. W policji od 1934. We wrześniu  1939 pełnił służbę w Kdzie Pow. w Koninie.

L. [1] (63).

 

St. post. PWŚl. Jan JANKOWSKI s. Franciszka i Marianny z Mazurów, ur. 16 V 1900 w Mazurach.W PWŚl. od 1 X 1924. Do 3 IV 1927 służbę pełnił na Post. Rogowy pow. rybnicki. Od 16 V 1927 w Wydz. II KG i tam nadal we wrześniu  1939. St. post. mian. 1 VII 1928.

L. 019/2 (13), 369.

 

St. post. PP Jan JANKOWSKI s. Kazimierza i Marii, ur. w 1904 w Wólce Plebańskiej. Przez wiele lat w policji woj. kieleckiego, m.in. w pow. kieleckim i na Post. w Białobrzegach pow. opoczyński, skąd w grudniu 1937 przeniesiony na Post. w Błogiem. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Kielcach.

L. 012/3 (41), 4446.

 

Post. PP Józef JANKOWSKI s. Piotra, ur. 16 IX 1898 w Bogdanach. W policji służył od 1923, we wrześniu 1939 w woj. warszawskim.

L. 038/4 (12), 2877.

 

Przod. PP Karol JANKOWSKI s. Józefa, ur. 25 IV 1893 w Janowie. We wrześniu  1939 pełnił służbę na stanowisku kmdta Post. w Roztokach pow. kosowski.

L. 027/1 (17), 665.

 

Post. PP Lucjan JANKOWSKI s. Lucjana i Marii z Walczaków, ur. 26 XII 1910 w Berlinie. Do policji przyjęty 1 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydziałem do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie. Po ukończeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. pomorskiego z przydziałem na Post.w Śliwicach pow. tucholski i tam pełnił służbę we wrześniu 1939.

L. 050/2 (18), 4048.

 

Post. PP Paweł JANKOWSKI s. Piotra i Józefy, ur. 29 III 1901 w Dłużku.W policji od 1 XII 1920 do 3 I 1923, następnie w WP od 9 I 1923 do 12 X 1924. Ponownie przyjęty do PP 1 XI 1924. Służbę pełnił w pow. dubieńskim – we wrześniu  1939 na Post. w Targowicy.

L. 038/3 (74), 1116.

 

Post. PP Tomasz JANKOWSKI s. Józefa i Tekli z Drozdów, ur. w marcu 1896 w Buczałach. 21 VII 1934 przeniesiony z Rez. Szer. PP przy KG w Żyrardowie do policji woj. poleskiego, skąd na początku 1935 skierowany do woj. lwowskiego, w sierpniu 1936 do woj. poznańskiego. W czerwcu 1939 przeniesiony z Post. w Skalmierzycach pow. ostrowski na Post. w Grabowie pow. kępiński i tam pełnił służbę we wrześniu 1939.

L. 058/2 (94), 1029.

 

Sierż. Wiktor JANKOWSKI s. Wiktora, ur. w 1899. We wrześniu  1939 żołnierz KOP.

L. 054/2 (3), 5035.

 

Post. PP Zygmunt JANKOWSKI s. Teodora i Wiktorii z Wierzchowskich, ur. 2 V 1913 w Tomsku. We wrześniu  1939 funkcjonariusz policji – przydział służbowy nie jest znany.

L. 058/4 (38), 4539.

 


 

Źródło: Księgi cmentarne polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje i Charkowie; Rada OPWiM 2005-2006;

 

Opracowanie: