PROJEKT MAZOVIA

 

WIĘKSZA WŁASNOŚĆ ZIEMSKA NA POCZĄTKU XIX WIEKU.

(Według ksiąg hipotecznych)

[zobacz też skorowidz nobilitowanych w par. Klukowo]

 

POWIAT MŁAWSKI.

 • B o g u r z y n: do r. 1806 Szymon Kowalewski, do 6.V.1832 r. Franciszek Borgjusz-Leon-Aleksy Kowalewski, później Ignacy Nosarzewski.
 • B u k o w i e c: do 1821 r. Stanisław Majewski, po 13-XI-1834 r. Józef i Leon bracia Majewscy, później Jan Dobrosielski.
 • C h a m s k: do 6.IV.1803 r. ks. Józef Poniatowski, do r. 1813 Adam Zalewski, do 7.XI.1826 Amalja z Zalewskich Krempska i Florentyna z Zalewskich Bromirska, do 17.V.1830 r. Główny Bank Berliński z licytacji, do 16.VI.1837 r. Rząd Królestwa Polskiego, później Adam Wołowski.
 • C h o j n o w o: do 12.VII.1806 r. Maciej Kuczborski, do 15.V.1839 r. Jakób Trzciński, później Julja Trzcińska.
 • D ą b e k: do 1.V.1796 r. Teodor Radzimiński, po nim Klemens Radzimiński do 1835 r., później Ignacy Popkowski.
 • D ę b s k: do 7.IV.1809 r. Wincenty Dębski, później Piotr Dębski.
 • D ł u t o w o: do 12.IV.1797 r. Kajetan Skopowski, do r. 1813 Adam Zalewski, do 13.VI.1839 r. Amalja z Zalewskich Krempska i Florentyna z Zalewskich Bromirska, później Konstanty Tabęcki (z licytacji).
 • D r o.g i s z k a: do 22.I.1799 r. książe prymas Gabrjel Podowski, do 13.VII 1826 r. Karol Knobloch, do 30.XI.1837 r. Rząd Królestwa Polskiego, później Franciszek Kossakowski.
 • D un aj: do 1820 r. Jan Żórawski, później Joachim, Piotr i Bogumiła małż. Żórawscy.
 • G ł u ż e k: do r. 1811 Marja-Józefa z Żurawskich Rościszewska, do 8.X.1829 r. Ignacy, Marjanna Olszewska, Angela Waśniewska i Katarzyna rodz. Rościszewscy, później Jakób Mławski (z licytacji).
 • G i e d n i a: do 1832 r. Jan Brozowski, później Paweł i Józef Rudzińscy.
 • G n o j n o: do 12.VI.1799 r. Konstancja z Mostowskich Jezińska, do 3.XII. 1808 Szymon Rudowski, do 1.VI.1832 r. Ignacy Rudowski, później Fryderyk I Teresa małż. Leppert.
 • G r z e b s k: należał do Jezuitów. w r. 1850 przez spłatę praw Funduszu Edukacyjnego nabył Ludwik Karski.
 • W i n d y k i: r. 1780 do 17.VI.1810 r. Józef- Grzegorz Mostowski, później Michał Mostowski.
 • K ę c z e w o: do 19.VI.1790 r Józef i Franciszka małż. Strzembosz, do 28.V.1830 r. Józef Nieznański, później Adam Kosiński (z licytacji).
 • K o s i n y  S t a r e: do 16.VI.1813 r. Józef Borski, do 6.Vll.1826 r. Franciszek Chrzanowski,. do 17.V.1830 r. Glówny Bank Berliński (z licytacji), do r. 1835 Rząd Królestwa Polskiego, później Ludwik Rościszewski.
 • K o s i n y  B a r t o s z o w e: do r. 1821 Izydor-Wojciech Kosiński, później Izabella Józefa z Kosińskich Kawiecka.
 • K o s i n y  K a p i c z n e: do 1808 r. Stanisław Kosińskl, później Wincenty Kosiński.
 • K o z ł y Janowo: do r. 1820 Franciszek Piegłowski, do 26.VII.1822 r. Barbara-Bibjanna Piegłowska do 1824 r. Tekla Zboińska, później Artur Zboiński, Józefa i Emlija Zboińskie.
 • K o w a l e w o: do r. 1812 r. Maria-Magdalena Zielińska, później Teodozja Zielińska.
 • K r ę p a: do 1820 r. Tekla z Kucharskich Poliwczyńska, później Feliks Poliwczyński.
 • K r u s z e: do 6.V.1806 r. Adam Kruszewski, później Jakób Kruszewski.
 • K r z y w o n o ś: do 7.IV.1809 r. Wincenty Dębski, później Piotr Dębski.
 • K u k l i n: do 16.IV.1825 r. Ludwik Biesiekierski do 15.VI.1827 r. Karol-Cyprjan Dąmbski, później Ignacy Celiński.
 • K.u l a n.y: razem z Kukilnem.
 • K u c z b o r k: do r. 1809 Józef Bońkowski, później Franciszek, Angela, Piotr, Helena Szołdrska; Zofja Kucharska rodz. Bońkowscy.
 • K u n k i: patrz Szreńsk.
 • Ł om n i a: do 15.II.1804 r. Józef Chelmicki, później Damazy I Fellks Chełmiccy.
 • Li p o w i e c: do 22.Vl.1804 r. Stanisław Bromirski, do 28.V.1830 r. Józef Nieznański, później Adam Kosiński.
 • M d z e w  o: do 1815 r. Józef Wincenty Mdzewski, później Ludwika z Mdzewskich Sokołowska.
 • M d z e w ko: do 16.III.1812 r. Marcln i Mikołaj bracia Ostaszewscy, do 20.III.1826 r. Franciszek - Ignacy Modzelewski, później Mikołaj Ostaszewski.
 • M o s t o w o: do 11.Vll. 1821 r, Adam i Scholastyka z Mostowskich małż. Żórawscy, później Bogusław i Marjanna malż. Brykczyńscy.
 • N i e c h ł o n i n: do 19.II.1799 r. Stanisław hr. Zamoyski, do r. 1815 Adam Zalewski, później Amalja z Zalewskich Krempska i Florentyna z Zalewskich Bromirska.
 • N i e d z i a ł k i: do 15.IV.1820 r. Jadwiga z Dłużniewskich Żórawska, do 27.IV.1824 r. Antoni Żórawski, później Djonizy Świerczyński.
 • N o s a r z e w o  B o r o w e: do 1806 r. Stanisław Krasnowski, później Marjanna Lustowa, Władysław i Karolina rodz. Krasnowscy.
 • O l s z o w o  B or z y m y: do 1802 r. Adam i Paweł Trzcińcy, do 2.IV.1829 r. Tomasz Trzclński, do 4.VI.1829 r. Jakób Trzeifiski, później Michał I Marjanna małż. Skibiccy.
 • O t o c z n i a: do r. 1820 Wojciech Żarnowski, do 30.V.1826 r. Michał Żarnowski, później Franctszek Żarnowski.
 • P e t r y k o z y: do 27.VI.1815 r. Józef Dembowski, później Stanisław Karski.
 • P o k r z y w n i c a: do 1804 r. Teodor Krajewski, Jacek Krajewski, Ewa z Waśnlewskich Krajewska, później do 1829 r. Błażej Krajewski, po nim Teodor Krajewski.
 • P i e g ł o w o: do 1820 r. Franciszek Piegłowski, do 27.VI.1822 Barbara Bibjanna Piegłowska, do 1824 r. Tekla Zboińska, później Artur, Józefa i Emilja Zboińscy.
 • P e p ł o w o: do 16.IV.1825 r. Ludwik Biesiekierski, do 15.Vl.1927r. Karol Cyprjan Dąmbski, później Ignacy Celiński.
 • P o d k r a j e w o: do 14.Vl.1819 roku Petronela z Byszewskich hr. del Campo Scipio, później Konstanty Witkowski.
 • P r u s z k o w o: do 21.X.1836 r. Rząd Królestwa Polskiego (z nabycia od Głównego Banku Berlińskiego), później Ksawery Nostitz-Jackowski.
 • R a d z i m o w i c e: do 15.X.1811 r. Zofja Bońkowska, do r. 1821 Stanisław Sonnenberg, później Karol, Edward, Stanisław, Helena i Józef rodz. Sonnenberg.
 • R u m o k a: do 1820 r. Franciszek Piegłowski, do 27.VI.1822 r. Barbara Bibjanna Piegłowska, do 1824 r. Tekla Zboińska, później Artur, Józef i Emlija Zboińscy.
 • S ł u p s k: do 1816 r. Józef Zieliński do 26.XI.1825 r. Józef Nieznański, do 10.lV.1829 r. Tekla z Nieznańskich Pisarska, później Daniel Lasocki.
 • S ł a w o g ó r a: do 28.IV.1810 r. Ignacy Zieliński, później Wicenty Dębski, po nim Piotr Dębski.
 • S t r z a ł k o w o: do 4.I.1816 r. Klemens Radzymiński, do 18.V.1827 r. Wincenty Radzymiński, później Angela Fijałkowska, Anna i Antonina siostry Radzymińskie.
 • S z y d ł o w o: do 1820 r. Józef  Ignacy Majewski, później Jan Majewski.
 • S z y d ł ó w k o: do 11.VIIl.1796 r. Adam, Antoni i Kajetan br. Szydłowscy po ojcu Teodorze; do 28.Vlll.1823 r. Cyprjan Pawłowski, później Stanisław Pawłowski i Józef, Alfons, Henryk Morawscy.
 • S z e z e p k o w o  B o r o we: do 31.III.1804 r. Teodor Krajewski, do 14.XII.1829 r. Błażej Krajewski, później Teodor Krajewski.
 • S z c z e p k o w o-G e w a r t y: ci sami.
 • S z c z e p k o w o  Z a l e s i e: do 4.IX.1799r. Jan Szczepkowski, do 25.VI.1804 r. Paweł Gadomski, później Wojciech Długołęcki.
 • S z c z e p k o w o-P a w e ł ki: do 6.V 1833 r. Antoni Szczepkowski później Jan Grzebski.
 • S z c z e p k o w o-S o ł d a n y: do 18.XI 1817 r. Teodor Krajewski, później Bernard Krajewski.
 • T u r o w o: do r. 1815 Bartłomiej Krajewski, do 17.VIII. 1821 r. Anna z Krajewskich i Franciszek Nakwascy, do 16.IV.1825 r. Ludwik Biesiekierski, do 5.VI 1827 r. Karol Dąmbski, później Ignacy Celiński.
 • T r z c i a n k a: do 11.VII.1796 r. Adam, Antoni i Kajetan br. Szydłowscy (po Teodorze Szydłowskim), do 28.VIII.1823 r. Cyprjan Pawłowski później Stanisław Pawłowski i Józef, Alfons, Henryk Morawscy.
 • T r z p j o ł y:  do 1816 r. Józef Zieliński, do 26.XI 1825 r. Józef Nieznański, do 10.IV.1829 r. Tekla z Nieznańskich Pisarska, później Daniel Lasocki.
 • U n i e s z k i  Z a w a d z k i e: do 1784 r. Antoni Krajewski, później Tomasz Krajewski.
 • U n i e s z k i G u m o w s k i e: do 9.I 1819 r. Beata z Woźnickich Rościszewska, później Maciej Rościszewski. W a ś n i e wo G r a b o wo: jedną część do 1818 r. Jan Waśniewski, później Mikołaj i Antoni rodz. Waśniewscy, drugą część do 4.VIII 1827 r. Wincenty Rościszewski, później Maciej Rościszewski.
 • W a ś n i e w o G w o ź d z i e: do 17.II.1810 r. Franciszek Waśniewski, później Jan Waśniewski.
 • W i e c z f n i a: do 1791 r. Jan i Tomasz br. Stryjewscy, później Mikołaj Węgierski.
 • W i ś n i e w o: do 15.VI 1799 r. Mikołaj Ambroży Jeżewski, po nim Wit Jeżewski, następnie do 14.VI.1819 r. Petronela z Byszewskich hr. del Campo Scipio, później Konstanty Witkowski.
 • W r ó b l e w o: do 19.VIII. 1770 r. Jakób Ostaszewski, do 1814 r. Wawrzyniec Radzymiński, później Paweł, Franciszek, Kunegunda rodz. Radzymińscy i Franciszka Porzycka.
 • Z a b o r o w o: do 19.III.1810 r. Zacheusz Lasocki, później Adam Kwiatkowski.
 • Z a w a d y: do 25.VI.1804 r. Ignacy Łebkowski, do 28.VI.1836 r. rząd Król. Polsk. (od Główn. Banku Berlińskiego), później Katarzyna Majewska.
 • Z i e l o n a: do 1815 r. Karol Kisielewski, później Ignacy, Włodzimierz i Stanisław br. Kisielewscy, w r. 1835 część Ignacego w drodze konfiskaty zabrał skarb Król. Polskiego.
 • Ż m i j e w o S ą c z k i, Ż. Kuce i Ż. Bagienki: do 7.X 1805 r. Maciej Zakrzewski, do 28.VII. 1832 r. Anna z Olszewskich Morawska, później Walenty Morawski.
 • Ż m i j e w o  N i k ł y  i  G a j e: Stanisław Szczepkowski nabył część od Marianny Dzięgielewskiej 1.1.1809 r. i część od Bartłomieja Kamińskiego, 25.IX.1811 r., 9.II.1822 r. całość z licytacji Franciszek Nieborski i od 13.IV 1835 r. Teresa z Frankowskich Łebkowska.
 • Ż m i j e w o  S z a w ł y: do 10.III.1808 r. Agnieszka Żmijewska, później Paweł Żmijewski.
 • Ż m i j e w o  Ł a b ę d y: do 2.IV.1829 r. Tomasz Trzciński, do 4.VI.1829 r. Jakób Trzciński, później Michał i Marjanna małż. Skibiccy.

 

POWIAT CIECHANOWSKI.

 • C h o t u m: do 12.IX.1809 r. Ignacy Jeżewski, później Konatancja z Mostowskich Jeżewska 1.voto Bromirska. C i e m n i e w k o: do r. 1837 Andrzej, Mikołaj i Brygida rodz. Konarzewscy, od 1838 r. z licytacji Tomasz Majewski.
 • D z i e k t a r z e w o: do r. ok. 1814 Kazimierz i Anna z Ossolińskich małż. Krasińscy, do r. 1833 Elżbieta, Marjanna, Józefa, Anna z Krasińskich Taraczewska, później Józef, Wawrzyniec, Maciej, Onufry hr. Krasiński. G o ł y m i n: do r. 1835 Wincenty hr. Krasiński, później Wincenty Dobiecki.
 • G r z y b o w o: do r. ok. 1790 Michał Gadomski, do 29.XI.1825 r. Marcin Gadomski, później Jan Gadomski.
 • G o s t k o w o: do 30.III.1805 r. Błażej Grabowski, do 25.XI.1827 r. Jan Grabowski, później Paulina z Grabowskich Garlińska.
 • G ą s o c i n: do 8.VII.1803 r. Jan Bobiński, do r. 1814 Antoni Zieliński, później Teodora z Zielińskich 1.voto Wołłowiczowa 2.voto Zielińska, Joanna z Zielińskich Stokowska, Franciszka z Zielińskich, 1° voto Zielińska, 2.voto Zbierzchowska, Zuzanna z Zielińskich Przebendowska.
 • J a r ł u t y M a ł e: 1-sza część do 19.VI 1806 r. Zygmunt Koźniewski, później Kazimierz Łebkowski, 29.II.1836 r. całość z licytacji: Katarzyna Smolak.
 • J a r ł u t y W i e l k i e: pierwsza część do 23.VI 1770 r. Felicjan Szymakowski, później Bartłomiej Kamiński, druga część do 26.VI 1790 r. Adam Kozicki, później Bartłomiej Kamiński. Trzecia część: do 21.III.1791 r. Franciszek Mieszkowski, później Bartłomiej Kamiński, czwarta część do 22.VI.1792 r. Antoni Koźniewski, później Bartłomiej Kamiński.
 • K r a s n e: do 1783 r. Jan hr. Krasiński, do 1808 r. Adam do r. 1838 Joanna, później Ludwik Krasiński.
 • K o z i c z y n: do r. 1829 Antoni Nosarzewski i Michał Małowieski, później Antoni Nosarzewski.
 • K o t e r m a n: do r. ok. 1808 Paweł Antonowicz, później Michał Antonowicz.
 • K r u b i n: do 14.V 1806 r. Tadeusz Długołęcki, później Zygmunt Szydłowski.
 • K a r n i e w o: do 1783 r. Kazimierz Karniewski, później Franciszek Karniewski.
 • K l i c z k i: 1-sza część do 14.X.1816 r. Wojciech Dębski, do 19.I.1824 r. Pelagja i Antoni Dębscy, później Antoni Kwiatkowski. 2-ga część do 7.VIII.1820 r. Piotr Ostaszewski, później Piotr Chażyński.
 • K l i c e: do 14.I.1809 r. Józef hr. Krasiński, później Ignacy Jeżewski.
 • K r o ś n i c e  L e k o w o: do r. 1820 Tadeusz Rolla do 15.VI.1822 r. Wincenty Rolla, do 17.V 1833 r. Angela z Ziełkowskich Rollina, Urszula Bujno, Angela Sarnowska, Piotr i Fabjan Rollowie, Katarzyna Nurzyńska, Tekla Gostkowska, później Wincenty hr. Krasiński z licytacji.
 • L u b e r a d z: do r. 1798 Józef Dębowski później Eleonora Zielińska, Monika Dunklowa i Marjanna Topińska, siostry Dembowskie; w r. 1815 po Marjannie Topińskiej — Antoni Topiński, w r. 1838 z licytacji Aleksander i Wiktorja małż. Karscy.
 • M ł o c k: do 27.II.1790 r. Adam Rzechowski, do 1818 r. Piotr Dołęga Lasocki, później Antoni Białobłocki.
 • M a l u ż y n: do 1814 r. Anna z Kruszewskich Mdzewska, do 1816 r. Roman Rutkowski, do 28.X.1837 r. Rafał Łempicki, później Adolf Łempicki.
 • N i e s t u m (Niestumie): do 18.VI. 1802 r. Antoni i Franciszka małż. Mieczyńscy, do 7.VIII.1828 r. Kazimierz Ossowski, później Cyprjan Ossowski.
 • O p i n o g ó r a: wskutek dotacji Napoleona z r. 1811 Wincenty hr. Krasiński.
 • O j r z e n i e: do r. ok. 1820 Konstancja z Górskich Zaborowska do 6.IV.1824 r. Martyna Jordanowa, Juljanna hr. Kicińska, i Paulina siostry Zaborowskie. Później Bruno hr Kiciński.
 • P n i ew o -C z e r u ch y: do 15.VI.1788 r. Józef Ubysz, później Antoni Nosarzewski.
 • P a w ł o w o: do 27.VI 1804 r. Michał Turowski, do 1832 r. Ignacy Łebkowski, później Rajmund Łebkowski
 • R e g i m i n: maj. poduchowny.
 • S z u l m i e r z: do r. 1781 Stanisław Radzymiński, później Antoni Nosarzewski.
 • S z w e l i c e: do r. ok. 1820 Wojciech Pajewski, później Maciej i Dominik Pajewscy, 12.XI.1821 r. Andrzej Obidziński.
 • Ś m i e c i n o: do r. 1808 Kazimierz Narzymski do 23.1.1833 r. Katarzyna z Narzymskich Kaczkowska, później Józef Gutkowski.
 • S z c z u r z y n: do r. ok. 1814 Aleksander Ciemniewski, do 19.X. 1818 r. Michał, Salomea, Balbina, Adam, Rozalja, Juljanna i Anna Ciemniewscy, później Franciszek Ciemniewski.
 • S o ń s k: do r. ok. 1796 Jan Gostkowski, do r. 1835 Paweł Gostkowski, później Marjanna z Kozickich Gostkowska.
 • S a r n o w a G ó r a: do 16.XI. 1821 r. Wincenty hr. Krasiński, później Zygmunt hr. Krasiński.
 • S u l e r z y s z: do r. ok. 1817 Tomasz Kanigowski, później Paweł Kanigowski.
 • S u ł k o w o  P o l n e: do 126 r. Franciszek Rumocki, po nim Walerja i Leokadja Rumockie.
 • S u ł k o w o  B o r o w e: do r. 1839 Antoni ks. Sułkowski, później August ks. Sułkowski.
 • T a r g o n i e: do 13.II.1818 r. Józef Kamiński do 15.VI. 1827 r. Joanna z Łebkowskich Kamińska, do 18.VIII.1828 r. Kazimierz Sumiński, później Wincenty Sumińskl.
 • U n i k o w o; do 14.1. 1802 r. Józef hr. Krasiński, później Ignacy Jeżewski.
 • U j a z d o w o: do r. 1817 Franciszek, Ignacy i Stanisław Ujazdowscy, później Bartłomiej Tański.
 • W o l a  W i e r z b o w a: do r. 1790 Jan Niski do 15.XI.1825 r. Idzi Niski, później Tomasz Chmielewski.
 • Z a ł u ż e  P a t o r y: do 26.IV.1814 r. Józef Smoliński, później Stanisław i Gertruda ze Smolińskich małż. Babińscy, w r. 1829 z licytacji Bernard Smoliński.
 • Z e ń b o k: do r. 1795 Błażej Bartołt, później Tomasz, Józef i Botwid bracia Bartołt, w r. 1805 od Józefa Maciej Stępowski, po nim Franciszka Ostrzykowska, Marjanna Kokoszczyńska, Magdalena Tałanowska, Leon i Józef Stępowscy, od Botwida r. 1821 nabył Paschalis Grabowski i w dn. 29.VII 1824 r. z licytacji całość nabył Paweł Grąbczewski.
 • Ż o c h y: do r. 1809 Jan Wojciech Brzozowski, później Wiktorja z Brzozowskich Antonowiczowa.

 

POWIAT PRZASNYSKI.

 • C h o j n o w o: do 21.II. 1810 r. Kazimierz Kamiński, później Stanisław Kamiński.
 • C h o s c z e w k a: do 1798 r. Antoni Kożniewski do r. 1820, Franciszek Klicki, Feliks, Paweł i Scholastyka Kliccy.
 • D u c z y m i n  i  R y c i c e: do r. 1814 Antoni Zieliński, w spadku Teodora z Zielińskich 1v. Wołłowiczowa  2° voto Zielińska, Joanna z Zielińskich Stokowska, Franciszka z Zielińskich 1° voto Zielińska, 2 voto Zbierzchowska, Zuzanna z Zielińskich Przebendowska.
 • D z i e r z g o w o: do r. ok. 1815 Jakób Kluszewski, po nim: Jan, Ignacy i Bartłomiej Kluszewscy, 27.VI.1817 r. od Ignacego kupił Adam Gościmiński, 10.V.1819 r. od Bartłomieja kupiła Eleonara z Purzyckich Kluszewska.
 • K a k i   M r o c z k i: do r. 1815 Marcin Zakrzewski; po nim: Stanisław, Aleksander, Franciszek, Józef, Marjanna Turkiewiczowa, Róża Tekla Kozłowska rodzeństwo Zakrzewscy. Stanisław Zakrzewski pokupował od rodzeństwa: od Aleksandra 23.1. 1819 r., od Franciszka 1.lV. 1819 roku od Józefa 8.Xl. 1819 r., od Marjanny Turkiewiczowej 20.VIII. 1818 r.
 • K r z y n o w ł o g a  W i e l k a: do 6.VI.1834 r. Jan Nosarzewski, po nim Antoni Nosarzewski i w r. 1837 nabyli z licytacji Ludwik Węgierski i Tomasz Borgowski.
 • K r z y n o w ł o g a  M a ł a: do 1830 r. Wacław Orłowski, później Franciszek Czaplicki.
 • Ł o j e: do 17.IV. 1818 r. Andrzej Mund, do 17.VII 1832 r. Leon Chmielewski, później Aleksander Orłowski.
 • O ż u m i e c h: do r. ok. 1792 Paweł Ożumiewski, później Kazimierz Ożumiewski.
 • R z ę g n o w o: do r. ok. 1810 Leon Duczymiński, później Ignacy Duczymiński.
 • S z p a k i: do r. 1812 Lazary, Fortunat i Gracjan b-cia Szczepkowscy, do r. 1836 Fortunat Szczepkowski, do 12.VII. 1837 r. Wincenty Grabowski.
 • Z a w a d y: 1/4cz. do 30.XII.1817 r. Józef Smoliński, później Kazimierz Grabowski, 3/4cz. do 14.IV.1824 r. Kacper i Tekla ze Smolińskich mał. Rzewniccy z nabycia w dniu 11.V.1819 r. od Leonarda Lasockiego, w dniu 30.VIII.1821 r. od Franciszki Szydłowskiej, 14.IV.1824 r. od Rzewnickich Józef Smoliński, i w 1836 r. po nim Tekla ze Smolińskich Rzewnicka, a od niej 15.I.1837 r. Kazimierz Grabowski.
 • Z b e r o ż: od roku około 1798 do 1841 Piotr Olszewski, po nim Stanisław Olszewski.
 • Z a b o k l i k (Biskupi) do 1820 r. Jan Mirski, później Ewa z Niskich Romanowa.
 • S z u m s k: do r. ok. 1810 Leon Duczymiński, do r. 1822 Franciszek Duczymiński, po nim Tadeusz, Karol Piotr i Fabian b-cia Duczymińscy.
 • D r ą ż e w o: do 30.V.1788 r. Walenty Dołęga Lasocki do 21.VII.1833 r. Wincenty Lasocki, do 16.VI.1834 r. Balbina z Lasockich Osicińska, Teresa z Lasockich Rościszewska i Edward Lasocki; do 18.VI.1837 r. Kazimierz Rybczyński, później Wincenty hr. Krasiński.
 • O b r ą b: do 7.VI.1820 r. Aleksander Kamiński, do 27.II.1830 r, Wacław Orłowski później Zofia z Orłowskich i Franciszek małżonkowie Czapliccy.
 • R o s t k ow o: do r. 1820 Fabjan Zieliński, po nim: Jan, Ferdynand i Leokadja rodz. Zielińscy; w r. 1834 skarb publiczny Król. Polskiego część Jana Zielińskiego zabrał w drodze konfiskaty, i w r. 1834 z licytacji nabył całe dobra Ludwik Lemański.
 • D z i e r z g ó w k o: do 23.V.1788 r. Kazimierz Szydłowski, do 30.V.1826 r. Tomasz Grabowski, po nim: Karol i Adam br. Grabowscy.
 • R ą b i e ż: do r. 1811 Maciej Rzechowski, do 21.XI.1827 r. Jan Rzechowski, później Antoni Krośnicki.
 • O b r ę bi e c: do 7.II.1810 r. Kazimierz Kamiński, później Mateusz Kamiński.
 • Cz e r n i c e   B o r o w e: do 5.IV.1819 r. Jerzy Przybytkowski do 25.V.1827 r. Wojciech Turowski, później Antoni Czapski.

Literatura:
Ostaszewski J., Z dziejów Mławskiego Mazowsza. Szkic historyczny, Mława 1934;
AGAD KRSW sygn. 6559-6561 "Właściele ziemscy w 1846-8r."