[Spis stron]

Jankowscy w spisie "Regestr Diecezjów 1783"
Własność Nazwa obecna Parafia Powiat Dekanat Właściciel L.cz. Dziedz. Współwłaściciele cz. Funkcja/źródło Herb
Bronaki Piotrasze Bronaki Piotrasze Jedwabne Kolno Wizna Jankowski b.d 2 Gutowscy, Konopka, Kossakowski, Męczkowski, Rembieliński, Rogalski, Stypułkowski, Taraskowski; Reg.Diec.1784 s.664 Nowina?
Brzostowo Brzostowo Burzyno (Burzyn) Kolno Wizna Jankowski b.d 2 Brzostowski, Koszykowski, Mogilnicki, Niecikowski, Rakowski, Trzaska; Reg.Diec.1784 s.660 Nowina?
Chronówek Chronówek Mniszek Radom Radom Jankowski b.d b.d cała wieś; Ignacy, płk.WP/Bon.T8 Nowina, s. Józefa
Czartorja Czartoria Miastkowo Łomża Łomża Jankowscy b.d wielu Chmielewscy, Chojnowscy, Czartoryscy, Dąbkowscy, Grzymała, Korytkowscy, Kurpiewscy, Lubowie, Mierzejewscy, Sierzputowscy, Sniarowski, Staniszewski, Stępnowscy, Sulkowscy, Suski; Reg.Diec.1784 s.495 Jastrzębiec
Danowko Danówka Grajewo Szczuczyn Wąsosz Jankowski b.d 1 Odolski 1; Szymanowscy 3dz.; Reg.Diec.1784 s.643 b.d
Dłuzniewice Dłużniewice Żarnów Opoczno Andrzejów Janikowski 3 2 Święcicka cz,3/2dz.; Wolski cz.3/1dz.; Reg.Diec.1784 str. 224 może dot. Nowina Jankowski?
Grabowo Grabowo Smłodowo (Śniadowo) Łomża Łomża Jankowscy b.d wielu Chojnowscy, Duchnowscy, Grabowscy, Jastrzębscy, Szabłowscy, Tyszka, Wysoccy; Reg.Diec.1784 s.502/Ur.T.5 Nowina, po Franciszku i Fr. Załuskiej, wn.Mateusza
Janikowo al. Jańkowo Jankowo Nowogród Łomża Łomża Jan(i)kowscy al. Jańkowscy b.d wielu Chmielewscy, Choromański, Chojnowscy, Czartoryscy, Dąbkowski, Kobyleński, Kurpiewscy, Kurzątkowski, Mierzejewscy, Wykowski; Reg.Diec.1784 s.497/Ur.T.5 Jastrzębiec
Janków Janków Sławno Opoczno Opoczno Jankowski b.d b.d cała wieś; Reg.Diec.1784 s.113 Nowina?
Korytki Leśne Korytki Leśne Miastkowo Łomża Łomża Jankowski b.d b.d Chojnowski, Dłużniewski, Jarnutowski, Komorowski, Korytkowscy, Kurpiewski, Łubowie, Rogenski, Szabłowski, Zaorski; Reg.Diec.1784 s.495 Jastrzębiec
Murowna Mrówna Wartkowice Łęczyca Uniejów Jankowski 2 1 Gadomski cz.2 + 2 dziedziców; Reg.Diec.1784 s.195 Ogończyk?
Obrąb Obrąb Niegów Radzymin Kamieńczyk Jankowski b.d b.d Jasiński, Kozłowski, Laskowski, Modzelewski, Mościccy, Obrębscy, Pawłowski; Reg.Diec.1784 s.485 Korab
Owadów Owadów Sławno Opoczno Opoczno Jankowski b.d b.d cała wieś; Reg.Diec.1784 s.113 Nowina?
Pęgowek Pęgówek (Pągówek) Wielenin Turek Uniejów Jankowski 3 2 Kędzierski cz.3/dz.1; Korzeniewski cz. 3/dz.3; Reg.Diec.1784 s.196 Ogończyk?
Przykory Przykory Postoliska Radzymin Kamieńczyk Jankowski b.d b.d Czarnowski; Antoni, skarbnik rzeczycki/Bon.T8 Korab - 1782, s.Kazimierza i Katarzyny Kozłowskiej
Sobiepany Sobiepany Grabno Łaski Szadków Jankowski 7 4 Kościół grabiński 7cz.; Krajkowski cz.7/2dz., Rayski cz.7/dz5; Magnuski cz.7/dz.6; Otwinowski cz.7/dz.3; Reg.Diec.1784 s.174 Nowina?
Sokołow Sokołów (Modlińskiego) Żarnów Opoczno Andrzejów Jankowski b.d b.d cała wieś; Kajetan, skarbnik radomski/Bon.T.8 Nowina, s. Józefa
Strzałków Strzałków Wola Sw. (Wolanów) Radom Radom Jankowski b.d b.d cała wieś; Konstanty, kpt.WK, Szamb./Bon.T.8 Nowina, s. Józefa
Szamow Szamów Witonia Łęczyca Kutno Jankowski b.d 2 Charchowski 1dz. Reg.Diec.1784 s.82 Ogończyk?
Szerputy Stare Sierzputy Stare Szczepankowo Łomża Łomża Jankowski b.d b.d Chojnowski, Mieczkowski, Modzelewski, Szerputowscy; Reg.Diec.1784 s.507; Jastrzębiec
Szewce Nagorne Szewce Nagórne (Grn.) Bedlno Kutno Kutno Jankowski 10 7 wszyscy 10cz./ Górski 1dz.; Jasiński 2dz.; Kawiński 5dz.; Stodulski 4dz.; Swiecki 3dz.; Szczytowski 9dz.; Wąsowski 8dz., Wolski 10dz.; Zabokrzycki 6dz.; Reg.Diec.1784 s.71 Ogończyk?
Wola św. Doroty Wolanów Wola Sw. (Wolanów) Radom Radom Jankowski b.d b.d cała wieś; Józef płk.WK, /Bon.T.8 Nowina
Zabłocie Zabłocie Wola Sw. (Wolanów) Radom Radom Jankowski b.d b.d cała wieś; Konstanty, kpt.WK, Szamb./Bon.T.8 Nowina, s. Józefa
Nr.str. 71, 82, 113, 174, 195-6, 224, 332, 335, 485-6, 495-7, 502, 507, 643, 660, 664; w: X. Czajkowski - Regestr Diecezjów 1783-84