PROJEKT MAZOVIA

[Spis stron]

Teki Dworzaczka
rok źródło imię rodzice daty ur/zm. uwagi
1856 Biezdrowo Grzegorz Bolesław Jan i Marianna Pomaska *1817 Poznań kupiec z Poznania, wd. l. 39 x N. Paulina-Izabella Wawrowska, 1-o v. Zantner c. N. Wojc. pos. Kłodziska i Marcj. Słodowicz, l. 32
1785 Biskupice/Ostrów Józef - ca.1755 ślub z Elżbietą Zminikowską (Parczew)
1805 Broniszewice Jan - - świadek: G. Jan Jankowski
1819 Bruczkowo Marianna - 1770-1819 G. Marjanna z Piaseckich Jankowska l. 49, ż. G. Walentego pos. Bruczkowa, poch. cm. Zdziary
1714 Ceradz Kość Jan - zm.1714 zmarł, służba z dw. Gaj
1801 Cerekwica Marianna Walentyn i Marianna Piasecka zm.1801 Walentyn pos. wsi Strzyżewko części Ruscensis, żona Marianna zm. W Bruczkowie w 1819r.; l.49
1810 Cerekwica Antoni Walentyn i Marianna Piasecka - G. Walentyn Karski mł., x Katarzyna Jankowska V., c. G. Walentyna J. pos. Bruczkowa i Marjanny Piaseckiej, Antoni brat
1810 Cerekwica Katarzyna Walentyn i Marianna Piasecka ca.1788 mąż: G. Walentyn Karski mł., s. Józefa i Rozalji K. K. z Rogalina; świad: Antoni Jankowski brat jej z Bruczkowa
1706 Chodzież Jerzy - zm.1706 zmarł, żołnierz konny, po bitwie pod Kaliszem z Moskwą i Sasami wojsk Sapiehy
1784 Doruchów Andrzej - ca.1750 ślub w Zalesiu, wd. x N. Urszula Korytkowska;
1782 Dz.Poznanski Ignacy - zm.1782 zmarł Ks. Dziekan i proboszcz Wyskocki
1864 Dz.Poznanski Grzegorz - - zięć zm. Karola Richtera w Grabowie
1866 Dz.Poznanski Wacław - 1843-1866 nekrolog
1867 Dz.Poznanski Wladysław - ca.1830 wś ryc. Czachurki, p. średzki nabył (od Florj. Szulca) Władysław Jankowski z Dalewa
1868 Dz.Poznanski Józef - zm.1868 Poznań zmarł kapitan WP, urz. Tow. Ziem-stwa Kredytowego
1868 Dz.Poznanski Wiktoria - zm.1868 Wiktorja Jankowska z/d Łopińska z Dalewa/Dolsk, żona Józefa Jank., kpt. b. w. p, zmarłego;
1879 Dz.Poznanski Jan - zm.1879 Miłosław zmarł ks. prob. w Srebrnej Górze w dek. Łeknieńskim, brat Teofil J.
1882 Dz.Poznanski Antoni - 1802-1884 Miłosław rocznica 50-lat ślubu z żoną Józefą z Rynkiewiczów
1884 Dz.Poznanski Antoni - 1802-1884 Miłosław zmarł emeryt z Bugaju
1893 Dz.Poznanski Edward - zm.1893 Poznań zmarł laborant przy szk. Politechn., od 1881r. Artykuły przyrod.
1897 Dz.Poznanski Kazimierz - ca.1860 asystent sądowy z Sepolna, ślub z Emilią Kamińską c. śp. Jana i Antoniny z Wojnowskich z Włosienicy
1913 Dz.Poznanski Maksymilian - ca.1870 podpor., zm. żona Irena z Bielażewskich Jankowska, w Kosel-Wrocław
1786 Gaz.Warszawska Konstanty Józef i Aleksandra Kwaśniewska ca.1755 szambelan JKM, wcześniej w Konfederacji Barskiej;
1489 Gniezno Ks. Ziem. Michał - - tenutat w Łagiewnikach, żona Małgorzata
1504 Gniezno Ks. Ziem. Jan - - grzywna na Kruchowie
1509 Gniezno Ks. Ziem. Jan - - grzywna dla ż. Agnieszki na 1/2 połowy wsi Jankowo W. i Jankowo M. w p. gnieźn.
1520 Gniezno Ks. Ziem. Stanisław - - poł. Wsi Jankowo w pow. Gnieź.
1522 Gniezno Ks. Ziem. Stanisław - - rz. Wełmę w Jankowie dzierż.
1522 Gniezno Ks. Ziem. Stanisław - - Agnieszka, wdowa po Janie J. częśc rz. Wełmy w Jankowie
1524 Gniezno Ks. Ziem. Andrzej - - alias Jaktorowski, pisarz kcyń., i dz. 1/2 wsi Stolysyno, 1/2 tej wsi Andrzejowi Stolyskiemu za całą wś. Oleszno
1528 Gniezno Ks. Ziem. Anna Wincenty - ż. Hieronima Kowalskiego, burgr. zs. grz.
1537 Gniezno Ks. Ziem. Anna - - dziedziczka w M. Jankowie, ż. Jana Pawłowskiego, daje zobow. Bartłomiejowi Karssowskiemu
1542 Gniezno Ks. Ziem. Katarzyna - - ż. Mac. Klunowskiego w tow. Marcina Gambarzewskiego, stryja i Jana Zydowskiego wuja połowę połowy wsi Jankowo W. i M
1557 Gniezno Ks. Ziem. Marcin - - Maciej, brat rodzony, zwrot grzywny
1558 Gniezno Ks. Ziem. Maciej - - grzywna na Buskowie
1558 Gniezno Ks. Ziem. Małgorzata - - wd. po Janie Naramowskim dobra swe ruch. we wsi Rusiec p. gn. Stanisława Rusieckiego
1562 Gniezno Ks. Ziem. Maciej - - rezygn. Cz. Dóbr Jankowo Mn.
1562 Gniezno Ks. Ziem. Marcin - - rezygn. Cz. Dóbr Jankowo Mn., ?żona Agnieszka Pioruska
1582 Gniezno Ks. Ziem. Łukasz - - kontr. dzierż. całych wsi: Rylewo, Chomiąża, Skarbienice
1585 Gniezno Ks. Ziem. Małgorzata Jan - ze wsi Zukowo Jankowice p. łęczyc., ż. Jakuba Kaczkowskiego
1590 Gniezno Ks. Ziem. Marcin - - kwit. dobra Strzałkowo w pow. Pyzdry wraz z zoną Heleną Gurowską
1604 Gniezno Ks. Ziem. Jan Marcin i Hel. Gurowska - ced. Marcinowi Gurowskiemu
1609 Gniezno Ks. Ziem. Anna Marcin - ż. Jakuba Mrowińskiego, kwit. br. rodz. Jana J. z 100 złp. z pos.
1631 Gniezno Ks. Ziem. Jan Marcin i Hel. Gurowska - ceduje Annie, ż. And. Chynowskiego, Dorocie pannom Jankowskim, siostrom rodz.
1638 Gniezno Ks. Ziem. Anna - - ż. And. Chynowskiego, kwit. ze spr. Marcina Paxińskiego
1701 Gniezno Ks. Ziem. Marcjan Krzysztof i Kat. Krajewska - kwit. X. Władysł. Wierzbińskiego, dziek. Zbarskiego
1786 Gniezno Ks. Ziem. Ksawery Józef - - kwituje Ignacego Dembińskiego dziedzica Kołaczkowa
1711 Golejewko Jan - - dzierżawca wsi Góreczki
1770 Janków Ignacy - - świadkowie ślubu: G. Ignacy Jankowski i G. Karolina Jankowska z Orp.
1683 Jaraczewo Adam - - świadkowie: G. Adam Jankowski i klanowa rogozińska
1817 Jarząbkowo Antonina Antoni i Zofja z Mieczkowskich - Antoni posesor Jarzebkowa; Walentyn Jank. pos. Bruczkowa i Magdalena Masłowska poses. pól plebańskich w Jarząbkowie
1814 Jeżewo Walenty - - chrzestni: M. D. Walenty Jankowski z ż. Marianną ze wsi Bruczkowo
1690 Kalisz Ks. Ziem. Marcjan - - burgr. gr. Sier. i Katarzyna Wężykowna małż.
1754 Kalisz Ks. Ziem. Anna Jan i Barbara - wdowa po ol. Ludwiku Poniatowkskim, 2-o v. ż. Franciszka Bogusławskiego, w tow. Anton. Skorzewskiego dz-a Mącznik
1772 Kalisz Ks. Ziem. Teresa Bogumił i Marianna Balicka - żona Pawła Rzepeckiego, posesorka części Morawek, część swoją z sumy z zast. cz-i Morawek na Biernackich i Balickich ced.
1774 Kalisz Ks. Ziem. Bogumił - ca.1730 Tekla? Al. Teresa Jankowska ż. Pawła Rzepeckiego, w tow. ojca swego Bogumiła, wraz z Balickimi
1784 Kalisz Ks. Ziem. Józef - - kwituje się ze spr. sąd. o gwałty
1788 Kalisz Ks. Ziem. Teresa Bogumił i Marcjanna Balicka - posesorka cz. Morawek ojciec wymieniony z imienia Deograt (Bogumił)
1793 Kcynia Michał - ca.1747 ślub w Rozwarce: N. Michał Jankowski mł., l. ok. 56. x V. Marjanna Sliwińska -- ND. Tom. Sl. ojciec jej
1593 Kcynia Ks. Ziem. Maciej - - Wojciech, brat i spadkobierca
1598 Kcynia Ks. Ziem. Adam Jan - żona Zofia Radwanowska, posag
1622 Kcynia Ks. Ziem. Adam - - zapis posagu na c. Ewę, ż. Walentego Stojanowskiego;
1646 Kcynia Ks. Ziem. Paweł Stanisław - uwolnienie poddanych z Witkowa
1667 Kcynia Ks. Ziem. Krzysztof - - kontrola sądowa
1755 Kobyla Góra Tomasz - - ślub N. Tomasz Jankowski x Konst. Sosnicka wd
1528 Konin Ks. Ziem. Beata - - wdowa po Marcinie Radolinskim, kwituje Sędziwoja Radolinskiego z 17 grz. ostatniej raty
1589 Konin Ks. Ziem. Marcin - - małżonka Helena Gurowska
1598 Konin Ks. Ziem. Jakub Andrzej Zuk Jankowski - Jan i Wacław Karasiowie Jaroszewscy, bcia rodz. Jakuba s. Andrzeja
1699 Konin Ks. Ziem. Wojciech - - małżonka Katarzyna Bojanowska, posesorzy wsi Belewo
1717 Konin Ks. Ziem. Jan Kazimierz i Jadwiga Pęgowska ca.1680 Macieja, Leona, Andrzeja i Piotra, Katarzyny panny, J-ch, dzieci Kaz. i Jadwigi Pęgowskiej
1717 Konin Ks. Ziem. Przemysław - - stryj Jana s. Kazimierza i Jadwigi
1721 Konin Ks. Ziem. Wawrzyniec - - z żoną Marianną Fonanną, kontrakt sprzedania Wójtostwa Dębno pow. Kolski
1725 Konin Ks. Ziem. Franciszek Florian - cesja
1730 Konin Ks. Ziem. Agnieszka - - żona G. Antoni Dulskiego
1732 Konin Ks. Ziem. Agnieszka - - wdowa po ol. Jakubie Gogolewskim 2-o v. ż. Antoniego Dulskiego, cz. Na Paprotni
1786 Konin Ks. Ziem. Jakub Antoni i Marianna Sławińska ca.1760 małżonka Urszula Głoskowska, c. Jakuba i Kat. z Miedzianowskich
1786 Konin Ks. Ziem. Jakub Antoni i Marianna Sławińska - poddzierżawca pust. Kowalewka
1788 Konin Ks. Ziem. Antoni - - ekonom stwa konińskiego
1791 Konin Ks. Ziem. Jakub Antoni i Marianna Sławińska - plenipotent JM Stefana Leszczyc Zielonackiego
1791 Konin Ks. Ziem. Jakub Antoni i Marianna Sławińska - Żuk Jankowski, matka c. Jana i Apoloni z Przybysławskich
1791 Konin Ks. Ziem. Jakub Antoni i Marianna Sławińska - małżonka Felicyta Modzelewska, c. Antoniego i Krystyny Krzesińskiej
1511 Kościan Ks. Ziem. Anna - - G. Anna Jankowska, ż. G. Andrzeja Jaktorowskiego, z I i Andrzej Radomicki z II (f. 259)
1666 Kościan Ks. Ziem. Marjan - - kwit na wsi Zostarasna wraz z braćmi Janem i Piotrem
1783 Krzywiń Antoni - - świadek: G. Antoni Jankowski ekonom z Czerw. wsi
1754 Kurier Polski Józef - - stolnik radomski, mjr. Regimentu łan., nominacja na płk. Wojsk koron.
1757 Kurier Polski Józef - - stolnik radomski, pułk. Regimentu łan., deput. Na TK woj. Sandom.
1741 Laszczyn Mikołaj - ca.1718 ślub w Rawiczu z Teresa Bobkowska Nobiles
1821 Lenartowice Jan - 1781-1821 zmarł st.szl.
1775 Lutogniew Ignacy - ca.1755 ślub: N. Ignacy Jankowski mł. z Zdun i NV. Wiktorja Kurowska z Lutogniewa
1764 Margonin Stanisław - - świadek ślubu w Szamocinie
1683 Morka Kazimierz - zm.1683 Kazimierz Nob. Jankowski zachorował po pożarze domu i rzeczy swych
1739 Nakło Maciej - ca.1710 żona: Marjanna z Szadokierskich Jankowska kwit.
1708 Niepart Jan - - świadkowie: D. Jan Jankowski i GV. Agn. Grabska
1813 Niepart Michał - ca.1790 GD. Michał Jankowski ekon. z Chojna i GD. Joanna z Błeszyńskich Zawadzka kapitanowa w. pol.
1863 Ostrów Grzegorz - ca.1840 G. Grzegorz Jankowski z Chwaliszewa i panna Franciszka W.
1825 Pępowo Ludwika Mateusz i Elżbieta *1802 mąż: G. Józef Sadokierski mł., l. 25, w Wilkonicach M. kucharz dworski, ona pokoj. z dworu Krzekotowskiego
1790 Pogrzybów Katarzyna - ca.1770 mąż G. Antoni Brzozowski mł. x Katarzyna Jankowska wd. z dw. Pogrzybów
1774 Potulice Józef - - świad. Chrztu: Józef Jankowski i Marjanna Lachowska
1664 Poznań Kazimierz - - świadkowie: GD. Kazimierz Jankowski i G. Anna Strzałkowska
1701 Poznań Marceli - - świadek ślubu Marcin Nob. Czaplicki, wdowiec x Nob. Anna Szuminska primo voto Krynoska;
1753 Poznań Maciej - ca.1730 ślub: G. Maciej Jankowski x Apolonia Masłowska
1826 Poznań Stanisław - *1796 ślub: G. Stanisław Jankowski mł., l. 30 z Krotoszyna (s. wdowy Elżbiety. J.) x Sł. Elżbieta Tarczyńska v., z m. Grodzisk l. 22
1911 Poznań Irena Maria Fran. Ksaw. +Leok. Przybyszewska *1887 mąż Tadeusz Marjan de Borne dr. praw z Warszawy 1877.8/IX. * s. Wiktora i Anieli Dembińskiej
1489 Poznań Ks.Ziem. Piotr - - zapis na wsi Runowo i Woyaczewo w p. pozn zonie Dorocie;
1493 Poznań Ks.Ziem. Grzegorz - - zapis na wsiach Jankowice, Psarskie i Dambrowa, w p. pozn; żona Jadwiga Wylkowska
1497 Poznań Ks.Ziem. Wincenty - ca.1460 żona Anna Marszewska, dziedz. Jankowa Wlk. i Mł.
1509 Poznań Ks.Ziem. Anna Grzegorz - części na wsi Jankowice, Luszowyecz, Runyno i Kozle p. pozn;żona Andrzeja Jaktorowskiego;
1509 Poznań Ks.Ziem. Jan - - zapis na Jankowie żonie Agnieszce;
1541 Poznań Ks.Ziem. Kasper - - z siostrą Katarzyną, odbiór cz. Na wsi Jankowo M i D.
1542 Poznań Ks.Ziem. Łukasz - ca.1510 podwojewodzi pozn., na całych wsiach Psarskie, Lubossina, Koźle pow. Pozn
1545 Poznań Ks.Ziem. Andrzej - - sprzedaż Młyniewo, Jankowice, Czeracz oba, Buninko, Lyschowko, Boruchowo, Dambrowka, Mlyniewo w p. pozn. Żona Anna
1549 Poznań Ks.Ziem. Andrzej - - stryjowi rodz. Sebastjanowi Jaktorowskiemu winien 317 zł. (f. 108v)
1550 Poznań Ks.Ziem. Łukasz - - żona Anna z Ostroroga;
1553 Poznań Ks.Ziem. Andrzej N. Jankowski - dziedzic Jankowic
1553 Poznań Ks.Ziem. Anna Andrzej Zuk Jankowski - c. Andrzeja J. tenut. śrem. i kcyń., obec. ż. Wojc. Rydzyńskiego
1553 Poznań Ks.Ziem. Łukasz N. Jankowski - dziedzic Psarskiego
1553 Poznań Ks.Ziem. Zofia N. Jankowski - żona Sylwestra z Kretkowa wdzica brzeskiego
1554 Poznań Ks.Ziem. Katarzyna - - ż Sebast. Charbińskiego, dług 224 zł
1554 Poznań Ks.Ziem. Łukasz - - żona Anna Karcziczka
1556 Poznań Ks.Ziem. Andrzej - - sprzedaż wsi Boruchowo
1556 Poznań Ks.Ziem. Łukasz - - sprzedaż wsi Wierzchaczewo
1557 Poznań Ks.Ziem. Katarzyna - - wd. po Macieju Klunowskim, brat jej Kacper
1560 Poznań Ks.Ziem. Łukasz - - żona Anna z Ostroroga, sprzedaż dóbr Wierzchaczewo, Krzestkowice;
1561 Poznań Ks.Ziem. Andrzej - - grzywna na Boruchowo i Dąbrówka
1562 Poznań Ks.Ziem. Maciej - - 4-ą część M. Jankowa za 1. 000 grz. sprzedaje Andrzejowi Zydowskiemu (f. 304v)
1562 Poznań Ks.Ziem. Marcin - - część M. Jankowa za 1. 000 grz. sprzedaje Andrzejowi Zydowskiemu (f. 463v) i młyn w J.Kosć.
1565 Poznań Ks.Ziem. Andrzej - - v. Jaktorowski, sprzedaż właś. Goraja, Malinic, Górki etc. Lusówko, Czeradz
1565 Poznań Ks.Ziem. Urszula Lukasz (al. Andrzej!) ca.1543 ż. G. Stef. Chodzieskiego z Potulic wdzica brzeskiego, dziedz. Lusówka
1578 Poznań Ks.Ziem. Anna - - z Jaktorowa wd. po Wojciechu Rydzyńskim Bartłomiejowi Pawłowskiemu zap. 700 zł. z łaski spec. dla córki swej Doroty, jego żony;
1583 Poznań Ks.Ziem. Marcin - - sprzedaż dz. Jankowo Wielkie
1591 Poznań Ks.Ziem. Mikołaj Marcin ca.1565 żona Dorota Urbanowska
1591 Poznań Ks.Ziem. Mikołaj Marcin - żona Dorota Urbanowska c. Marcina
1598 Poznań Ks.Ziem. Jan Marcin - Jan syn Mikołaja, nepot kwit Gurowskiemu
1620 Poznań Ks.Ziem. Jan Marcin - kwit
1686 Poznań Ks.Ziem. Anna - - wdowa po Jerzym Racięskim, kasuje swe dożyw. (f. 1).
1554 Pyzdry Ks. Ziem. Marcin Stanisław i Dorota Jarkuszewska - oprawę Agnieszki Pioruskiej ż. jego na części w obu Jankowicach;
1620 Pyzdry Ks. Ziem. Dorota Marcin - kwit. z 108 zł. Jana Ciesielskiego
1638 Pyzdry Ks. Ziem. Anna Marcin - ż. Jędrzeja Hynowskiego pw. Jerzemu Chełmskiemu (p. 178)
1651 Pyzdry Ks. Ziem. Regina Marcin - Reginy J. po Jakubie Kleparskim wdowa
1715 Pyzdry Ks. Ziem. Sebastian Marcin, bgrabia sieradz. Kat. Wężyk - Franciszek J. brat rodz. i spadkob; kwit. się ze sprawy o dezolację wsi Zalewska Wola
1726 Rakoniewice Karol Jan - ca.1700 ślub z M. Urszula Szydłowska
1799 Rogoźno Józef - 1738-1799 zmarł GD. Józef Jankowski pos. N. l. 61,
1636 Ruchocice Jan - ca.1615 ślub w Ratajach z Zofią Radolińską
1804 Rusko Wojciech - - świadek ślubu: Wojciech Jankowski pos. Strzydowka
1724 Stary Gostyń Stanisław - zm.1724 zmarł Stanisław Jankowski podstarości dusiński, od wypadku z bronią palną
1814 Stary Gostyń Antoni Walenty i Marjanna z Piaseckich *1786 ślub: GD. Antoni Jankowski mł. ze Strzyżewka x GD. Zofja Mieczkowska z Daleszyna on 28, ona 22
1666 Tuczno Piotr Walentyn i Anna Jasińska - dzierżawcy Tuczna, świadek Stanisław, komisarz.
1667 Tuczno Walenty - - G. Walenty Jankowski dzierż. Tuczna
1672 Tuczno Stanisław - zm.1672 zmarł
1677 Tuczno Walentyn - ca.1650 żona Jadwiga Lubońska;
1683 Tuczno Walenty - - G. Walenty Jankowski dzierż. Tuczna
1600 Wałcz Ks. Ziem. Adam - - dzierżawa wsi Indersdorph
1606 Wałcz Ks. Ziem. Adam - ca.1580 żona Zofia Radwanowska, posag
1739 Węglewo Tomasz - - świadek chrztu G. Tomasz Jankowski i NV. Marjanna Czamerówna
1707 Września Antoni Krzysztof Marcjan i Magdalena - ch. G. Jakub Skoraczewski i N. Marjanna Jankowska
1767 Września Antoni - ca.1745 ślub Gutowo, G. Antoni Jankowski na służbie we dw. w Gutach, x G. Domicella Grudziecka, miesz. w Gutach
1768 Września Antoni - ca.1747 ślub Gutowo, Antoni Jankowski mł. x GV. Marjanna Kowalska
1639 Wysocko Stanisław - ca.1604 ślub N. Stanisław Jankowski x D. Anna wd. po ol. N. Gołebiowskim
1785 Wysocko Józef - ca.1760 ślub w Parczewie: G. Józef Jankowski x GV. Elżb. Zminikowska
1742 Zajączkowo Kazimierz - - świadkowie: GG. Kazimierz Jankowski i Róża Masłowska
1887 Zaniemyśl Bolesława Michał i Antonina Białkowska *1862 mąż: Ludwik koszutski z Kluczewa, mł. 29, ona z Wlk. Jezior, V. l. 25,
1826 Zbąszyń Antoni - 1750-1826 zmarł ks.prob. Zbąszyński, l.76
1768 Zduny Jan - ca.1750 ślub z G. Brygida Gorska v., w służbie księżny Sułkowskiej starościny odolan.