PROJEKT MAZOVIA

INDEKS ZABYTKÓW MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO
(m.in. powiat ciechanowski, makowski, mławski, pułtuski, płoński, nowodworski i.in.)

[zobacz - miejsca kultu religijnego na Mazowszu Północnym]

 

Woj. mazowieckie  pow. ciechanowski - CIECHANÓW  gm.

Bardonki - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór, ob. leśniczówka, drewn. - park

Chotum - kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, drewn., XVII,

Niestum - park dworski, XIX,

Nużewo - zespół dworski, pol. XIX - XX, - dwór, drewn. - park

Rydzewo - park dworski, 2 pol. XIX,

Rzeczki Wólki - mogiła zbiorowa z 1920 r.,

Sokołówek - park dworski, k. XIX/XX,

Ujazdowo - zespół dworski, XIX-XX, - dwór - park

CIECHANÓW  m. - historyczne założenie urbanistyczne,

- kościół par. p.w. Narodzenia NMP, XIV,

- kościół augustianów p.w. Nawiedzenia NMP, XIV, - cmentarz rzym.-kat., ul. Płońska, pol. XIX, - kaplica, - ogrodzenie z bramą i furtkami,

- założenie zieleni miejskiej (Farska Góra - Łydynia), XIX/XX, - park przy Farskiej Górze

- park przy kościele augustianów

- ciąg spacerowy nad Lydynią

- zamek (ruina), XIV/XV,

- ratusz, XIX,

- poczta, ul. Grodzka 1, 1930-1935,

- d. budynek dyrekcji cukrowni, ul. Fabryczna 11-13, XIX/XX, 1923,

- park, j.w.

- budynek administracji browaru, ul. Kilińskiego 4/8, 1864-1885,

- budynek dowództwa straży granicznej, ob. Komenda Rejonowa Policji, pl. Kościuszki 5, 1930,

- bank, ul. 3 Maja 3, 1910,

- dom, ul. 3 Maja 7, 1888,

- dom, ul. Mickiewicza 1/3, 1900-1905,

- willa, ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych 31, 1935,

- dom, ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych 41, 1928

- budynek, ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych 43, ok. 1930,

- zespół d. starostwa (4 budynki), ob. Komenda Policji, ul. 11 Pułku Ulanów Legionowych 47, ok. 1925,

- willa z ogrodem, ul. Sierakowskiego 16, 1932,

- dom, ul.Ściegiennego 2, 1912,

- dom, ul.Ściegiennego 9, 1902,

- dom, ul. Warszawska 19, pocz. XX,

- dom, ul. Warszawska 33, pocz. XX,

- d. bank Spółdzielczy, ul. Warszawska 59/61 / Mickiewicza 4, 1925,

- oficyna, j.w.

- dom, ul. Warszawska 66, 1925,

- dom, ul. Warszawska 68, XIX/XX,

- zespół koszar (32 budynki koszarowe, mieszkalne, gospodarcze), ul. Wojska Polskiego, 1880-1890, 1910-1912,

- dom, ul. Wojska Polskiego 39, pocz. XX,

- budynek gospodarczy (guzikarnia, później młyn),

Dreglin - gm. Glinojeck - park dworski, XVIII, XIX/XX,

Glinojeck - zespół dworski, 2 pol. XIX,

Luszewo - park dworski, XIX,

Malużyn - kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, mur.-drewn., XV, XVIII, - dzwonnica, drewn., - park dworski, 1 pol. XIX,

Ogonowo - aleja dojazdowa do dworu, XIX/XX,

Sulerzyż - zespół dworski, XVIII-XIX, - dwór, drewn. - park - rządcówka (nr 43), 1900,

Szyjki - zespół dworski, 1904: - dwór, drewn., - park

Wkra - zespół dworski, pol. XIX, - dwór, drewn. - park

Gołymin gm. Gołymin - kościół par. p.w. Jana Chrzciciela, XV/XVI, XIX,

Morawka - zespół dworski i folwarczny, XVIII-XIX, - dwór - park - piwnica - kuźnia - spichrz - stodoła - obora - brama

Osiek  Aleksandrowo - zespół dworski, 1 pol. XIX, - dwór, drewn. - park

Grudusk gm. Grudusk - kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 1893, - zespół stacji kolejowej Grudusk Wąskotorowy, 1930,

(dec. Mławska Kolej Dojazdowa): - dworzec - magazyn pocztowo-bagażowy - dom zawiadowcy - rampa przeładunkowa - nastawnia wąskotorowa

Wiksin - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park ze stawem

Kraszewo gm. Ojrzeń - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, - dzwonnica,

Luberadz - zespół pałacowy, XVIII, - pałac - park

Młock - park dworski, XIX,

Ojrzeń - park dworski, 1 pol. XIX,

Żochy - zespół dworski, XIX-XX, - dwór - park

Kobylin gm. Opinogóra - zespół dworski, 4 w. XIX, - dwór - park

Opinogóra - kościół par. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, XIX, - cmentarz rzym.-kat,., 1 w. XIX,

- zespół pałacowy, pocz. XIX, 1884, - zameczek romantyczny, 1828, 1884 - park, XVIII, 1895 - dom z podcieniami (kuźnia?), pol. XIX

- fundamenty dworu Krasińskich, XVIII,

Opinogóra Górna - zespół zarządu dóbr opinogórskich, ul. Mickiewicza 19, pocz. XX, - budynek administracyjny - budynek gospodarczy - ogród

Pałuki - kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1 pol. XIX, - zespół dworski, - dwór, 1920 - park, 4 w. XIX

Przedwojewo - kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego, XVII, - dwór, 1887,

Jarłuty Małe gm. Regimin - zespół dworski, XIX-XX, - dwór, drewn. - park

Klice - zespół dworski, XIX/XX, - dwór - park z ogrodem

Koziczyn - zespół dworski, XIX/XX, - dwór - park z sadem

Koziczynek - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, drewn., XVIII, 1872-1892, - dzwonnica,

Lekowo - kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, drewn., XVIII, - dzwonnica;

Lipa - zespół dworski, 1 pol. XIX, 1925, - dwór I - dwór II - park

Pawłowo - zespół dworski, XVIII-XIX, - dwór i park

Szulmierz - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór i park z aleją dojazdową

Żeńbok - kościół par. p.w. św. Bartłomieja, k. XVIII, - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Bądkowo gm. Sońsk - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór (nie istnieje?) - park z aleją dojazdową - rządcówka, drewn., XIX/XX

Ciemniewko - zespół kościoła par. w. Mikołaja, XIX, - kościół, drewn. - Cmentarz przykościelny - dzwonnica, drewn. - ogrodzenie z kapliczkami i bramami

Gąsocin - dworzec kolejowy, drewn., 1880,

Gołotczyzna - zespół dworski ,,Krzewna", pol. XIX, pocz. XX, - dwór - oficyna - willa-dworek A. Świętochowskiego ,,Krzewna", ob. muzeum - budynek inwentarski - stodoła, drewn. - park

- zespół szkolny ,,Bratne", 1912, - szkoła rolnicza męska - park - willa ,,Alma" z ogrodem, ul. Ciechanowska, drewn., 1937,

Koźniewo Wielkie - zespół dworski, 2 pol. XVIII, XIX-XX, - dwór, drewn. - park

Łopacin - dzwonnica kościelna, drewn., XVIII,

Sońsk - kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 1904-05, - cmentarz kościelny, ogrodzenie, mur./met., pocz. XX,

Ślubowo - kościół fil. p.w. Matki Boskiej, drewn., XVIII/XIX, - zespół dworski, XIX, - dwór, drewn. - dworek, drewn. - park

 


woj. mazowieckie  pow. makowski

Czerwonka - kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, 1901-06,

Karniewo - kościół par. p.w. Serca Jezusowego, XVI/XVII - zespół dworski, - dwór - park

Krasnosielec - zespół kościoła par. p.w. św. Jana Kantego, XVIII, - dzwonnica - kaplica przedpogrzebowa - cmentarz przykościelny - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.), - kapliczka przydrożna (w. Jana Nepomucena), k. XVIII,

Maków Mazowiecki

- układ urbanistyczny miasta, XV-XIX,

- kościół par. p.w. Bożego Ciała, XVI,

- bożnica bractwa ,,Bet Hamidrasz", Zielony Rynek 5, 1850

- dom kahalny, Zielony Rynek 6, 1873

- lania miejska, ul. Bieruta 13 A, 1922

- łaźnia żydowska, ul. Przasnyska 19, pocz. XX,

Sieluń - kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, 1805, 1913,

Jaciążek gm. Płoniawy - park dworski, XIX;

Młodzianowo - park, XIX,

Płoniawy-Bramura - kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, XIX, - dzwonnica,

Stary Podoś - kaplica rzym.-kat., XIX,

Suche - zespół dworski, 1 pol. XIX, 1926, - dwór, drewn. - park

Szczuki - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Węgrzynowo - kościół par. p.w. Świętego Ducha, drewn., XVIII, - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.),

Różan - kościół par. p.w. św. Anny, XVI-XVII, - cmentarz rzym.-kat., 2 pol. XIX, - kaplica grobowa rodziny Kossakowskich, 1880,

- 2 forty nr 1 i 2, 1912,

Gąsewo gm. Sypniewo - kościół par. p.w. św. Małgorzaty, drewn., 2 pol. XVIII, (nie istnieje) - cmentarz rzym.-kat., XIX (najstarsza cz.), - kaplica p.w. św. Wawrzyńca, 1 pol. XIX, - dzwonnica, 1 pol. XIX,

- remiza strażacka, ob. dom kultury, 1927, 1959,

Mamino - wiatrak paltrak, drewn.,

Stare Glinki - park dworski, XIX,

Sypniewo - plebania (przeniesiona z Gąsewa), 1862, 1993,

Magnuszew Mały gm. Szelków - park, XIX,

Nowy Szelków - dwór, drewn., pol. XIX,  

Szelków - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.),

 

Dzierzgowo gm. Dzierzgowo - kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVI, XIX,

Dzierzgówek - park dworski, k. XIX, - ruiny dworu i zabudowa,

Rzęgowo - park dworski, XIX,

Krępa gm. Lipowiec Kość. - zespół dworski, 1914, - dwór - park

Lewiczyn - park dworski, XVIII/XIX,

Lipowiec Kościelny - kościół par. p.w. św. Mikołaja, - park dworski z aleją dojazdową, pocz. XX,

Niegocin - wiatrak, XIX,

Zawady - zespół dworski, 1 pol. XIX, - dwór - park

MŁAWA  m. - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, k. XIX, - kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, k. XVIII,

- cmentarz żydowski, ul. Warszawska, pol. XIX,

- park, d. ,,Ogród Miejski", ul. eromskiego-Reymonta-Sienkiewicza-Wyspiańskiego, 1880, 1920,

- ratusz, k. XVIII,

- zespół stacji kolei wąskotorowej, 1915-1955, (dec. Mławska Kolej Dojazdowa): - dyspozytornia wąskotorowa - dyspozytornia ruchu transportowego, drewn.-mur. - budynek zarządu - budynek warsztatu napraw - stacja nawęglania

- maszt syreny i anteny radiowej

- dom, ul. Długa 7, 1900, - zespół banku, ul. Lelewela 6, 1937-1938, - budynek bankowo-mieszkalny - gara - ogród - kamienica, pl. 1 Maja 7, pocz. XX,

- więzienie, ob. archiwum, ul. Narutowicza 3, - budynek d. Urzędu Finansowego, ul. Reymonta 1, 1906, - portiernia, j.w. - ogrodzenie, mur./met., z bramą i furtką,

- dom, ul. Reymonta 2, XIX/XX, - szkoła, ul. Sienkiewicza 4, 1906, - ogrodzenie przy ulicy, - budynek, pl. Stary Rynek 5, k. XVIII, - dom, Stary Rynek 6, 1901, - kamienica, ul. Żeromskiego 4, 1900-1905, - kamienica, ul. Żeromskiego 5, 1 w. XX, - kamienica, ul. wirki 11, 1900-1905, - hala targowa (d. jatki), ul. Żwirki 22, 1912, - willa z ogrodem, ul. Żwirki 34, 1923-1925, 1993 - ogrodzenie, - spichrz, ul. Warszawska 44, XVIII,

- Mławska Kolej Dojazdowa - przestrzenny układ komunikacyjny, 1914-1950, : - torowisko - most na rzece Łydyni

Bońkowo Kościelne gm. Radzanów - kościół fil. p.w. NMP, k. XVIII,

Radzanów - synagoga, 1875-1904,

Ratowo - zespół klasztorny reformatów, ob. misjonarek, XVIII, - kościół p.w. św. Antoniego - klasztor - dzwonnica, drewn.

Zgliczyn  Glinki - zespół dworski, po 1920, , - dwór - park

Drogiszka gm. Strzegowo - kościół fil. p.w. Świętego Krzyża, drewn., XVII, - park dworski, pocz. XX,  

Niedzbórz - kościół par. p.w. Św. Mikołaja, XIX,

Radzimowice - park dworski, 1 pol. XIX - XX,

Strzegowo - kościół par. p.w. św. Anny, XVIII, - dzwonnica,

Unierzyż - zespół dworski, - dwór, mur./drewn., 1865 - młyn wodny, drewn., 1862 - park, k. XVIII, 2 pol. XIX, (dec. park zamkowy)

Unikowo - zespół dworski, 3 w. XIX, - dwór - park

Dąbek gm. Stupsk - zespół dworski, XIX/XX, - dwór - park - stajnia

Krośnice - park dworski, pocz. XX,

Morawy - park dworski, pocz. XX,

Pieńpole - cmentarz wojenny z I wojny światowej, 1915,

Stupsk - park dworski z sadem, 2 pol. XIX,

Wola Szydłowska - zespół dworski, XIX, - dwór, drewn. - park

Wyszyny Kościelne - zespół dworski, 2 pol. XIX, 1 w. XX, - rządcówka - park

Miączyn Mały gm. Szreńsk - zespół dworski, - dwór, 4 w. XIX, XX  - park i ogród, XIX-XX

Rochnia - wiatrak, 1913,

Szreńsk - kościół par. p.w. św. Wojciecha i NMP, XVI-XVIII, - dzwonnica, drewn.,

- zespół zamkowy, XVI, XIX, - pozostałości fundamentów zamku - wozownia (ruina) - park

- dom, Rynek, XVIII, (nie istnieje) - wiatrak koźlak, ul. Wiatraczna 12, XIX,

Nosarzewo Borowe gm. Szydłowo - park dworski, XIX,

Piegłowo - zespół dworski, XIX/XX, - dwór - ogród dworski

Szydłowo - kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, XIX, - dzwonnica, drewn.,

Szydłówek - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

WIECZFNIA KOŚCIELNA  gm.

Grzebsk - kościół par. p.w. św. Leonarda, drewn., XVIII, - kaplica p.w. św. Leonarda, drewn., pocz. XVIII, - park dworski, XVIII,

Kuklin - kaplica p.w. św. Anny, drewn., 2 pol. XVII,

Uniszki - zespół dworski, XIX, - dwór - park

WIŚNIEWO  gm.

Żurominek - kościół par. p.w. św. Stanislawa Biskupa, drewn., XVIII,

Kazuń gm. Czosnów - fortyfikacje przyczółka mostowego (Twierdza Modlin), 1 pol. XIX, - koszary szyjowe - półksiężyc - kaponiera, od strony Wisły - mur Carnota - wały ziemne z bastionami ziemnymi - fosy - 2 budowle okryte walem ziemnym

Łomna - kościół p.w. św. Mikolaja, 2 pol. XIX,

Leoncin gm. Leoncin - kościół par. p.w. św. Malgorzaty, 1885, - kaplica cmentarna, drewn., XVII, 1870,

Nowy Secymin - zbór ewangelicki, ob. kościół rzym.-kat. p.w. Narodzenia NMP, drewn., 1923,

NASIELSK  m. i gm.

Chrcynno - zespół dworski, 1845, - ruina dworu - park

Cieksyn - kościół par. p.w. św. Doroty, XV-XVI,

Czajki - park dworski, XIX,

Głodowo Wielkie - park dworski,

Kosewo - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Krzyczki Szumne - wiatrak ,,koźlak" (nr 44), 2 w. XIX,

Lelewo - zespół dworski, XIX - 1 w. XX, - dwór - 2 budynki gospodarcze - park

Lubomin - park dworski, XIX,

Nasielsk - kościół par. p.w. św. Wojciecha, k. XIX,

- dom, ul. Szkolna 1 A, 1925-30,

- Nasielska kolejka Wąskotorowa, 1948-50, nr rej.: dec.474/06 z 20.03.2006 (UCHYLONA): - droga kolejowa od stacji Nasielsk Wąsk. - do stacji Pułtusk (27.500 m.) - parowozownia na stacji Nasielsk - budynek stacyjny w Winnicy pow. Pułtusk

Pianowo-Daczki - park dworski, XIX,

Siennica - park dworski,

NOWY DWÓR MAZOWIECKI  m. - zespół urbanistyczny, 1780,

- kościół par. p.w. św. Michała Arch., XVIII, - cmentarz rzym.-kat. (par. w. Michała Arch.), ul. Słowackiego, - kaplica,

- dom zajazd (austeria), ul. Kościuszki 2, pocz. XIX, 1896, - dom mieszkalny, ul. Kościuszki 5, 1896, - dom, ul. Mickiewicza 4, drewn., k. XIX - willa z ogrodem, ul. Paderewskiego 9, drewn., 1866;

Nowy Dwór Mazowiecki - Modlin

- twierdza Modlin, XIX, - fort ,,Narew" - Rotunda Strzelnicza, tzw. Wieża Mikołajewska, 1830-54, - d. cmentarz garnizonowy twierdzy Modlin, 1817-1945,

- zespół dworca kolejowego, ul. Mieszka I, 1 w. XX, - dworzec z podjazdem - przepompownia - wieża ciśnień - szalet - spichrz (ruina), 1844,

POMIECHÓWEK  gm.

Czarnowo - punkt oporu Nr 8 (Twierdza Modlin), przy drodze do Serocka, 1912-14,

Pomiechówek - kościół p.w. św. Anny, XV-XVII, 1900,

- Fort III ,,Pomiechówek" (Twierdza Modlin), 1883-88, 1894,

Stanisławowo - cerkiew, pol. XIX,

ZAKROCZYM  m. i gm.

Henrysin - Fort X ,,Henrysin" (Twierdza Modlin), 1912-15, - droga forteczna (aleja dojazdowa),

Trębki (Nowe Trębki) - zespół dworski, XVIII, 1929-1930, - dwór - budynek gospodarczy - ogród

Strubiny - Fort XI ,,Strubiny" (Twierdza Modlin), 1912-15, - punkt oporu Nr 4 ,,Strubiny (Twierdza Modlin), 1912-15,

Zakroczym - kościół par. p.w. Świętego Krzyża, ul. 18 Stycznia 2, 1 pol. XVI, XVII, 1949, - zespół klasztorny kapucynów, ul. Świerczewskiego 32, 1757-XIX, 1957, - cmentarz par. rzym.-kat., ul. Świerczewskiego;

- Fort I ,,Zakroczym" (Twierdza Modlin), 1878-80, nr rej.: A-34 z 24.01.2000

Baranowo gm. Baranowo - kościół par. p.w. Narodzenia NMP, 1918, - kaplica cmentarna, drewn., 2 pol. XIX,

Brodowe Łąki - kościół par. p.w. św. Michała Arch., drewn., 1884,

Czarnotrzew - młyn wodny, drewn., 1923,

Czarnia gm. - kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1904, - cmentarz rzym.-kat.,

CZERWIN  gm.

Bobin (Czamrowina) - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór, drewn. - park

Chrośnice - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Czerwin - zespół kościoła par. p.w. św. Michała Arch., 2 pol. XVIII, - kościół - dzwonnica - kaplica przedpogrzebowa - cmentarz przykościelny - budynki cmentarne, - kaplica cmentarna, 1854 - kaplica grobowa rodziny Andlauer, 1890 - 2 bramy, 2 pol. XIX

- zespół dworski, XVII/XVIII, 2 pol. XIX, - dwór - park;

Gostery - wiatrak holender, 1933,

Grodzisk - park dworski,

 


woj. mazowieckie  pow. ostrołęcki

Piski - kościół par. p.w. św. Jana, k. XVIII, - dzwonnica, - cmentarz kościelny, - cmentarz rzym.-kat.,

Wojsze - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

GOWOROWO  gm.

Brzeźno - zespół pałacowy, XVIII-XIX, - pałac - park

Goworowo - kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża, 1880, - dzwonnica, - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.), XIX, - kaplica grobowa rodziny Górskich, k. XIX,

- szkoła, 1920,

Kunin Szlachecki - kościół par. p.w. NMP, drewn., XIX/XX,

Ponikiew Mała - zespół dworski, pol. XIX, - dwór - park

Szczawin - zespół pałacowy, XVIII-XIX, - pałac - park

KADZIDŁO  gm.

Czarnia - kościół par., drewn., 1921,

Czarnia Żydowska - cmentarz rzym.-kat.,

Kadzidło - kościół par. p.w. Świętego Ducha, XIX, - cmentarz rzym.-kat.,

Piasecznia - cmentarz wojenny z 1920 r.,

Wach - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

LELIS  gm.

Dąbrówka - kościół par. p.w. św. Anny, drewn., 2 pol. XIX,

ŁYSE  gm.

Lipniki - kościół par. p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, 1837-43, - dzwonnica, - kaplica cmentarna, 2 pol. XIX, - brama główna.

Łyse - kościół par. p.w. św. Anny, drewn., 1882,

Myszyniec gm. - kościół par., 1915, - dzwonnica, XVIII, - cmentarz rzym.-kat. (cz. stara),

OLSZEWO-BORKI  gm.

Nowa Wieś Zachodnia - plebania, XIX/XX,

Przystań - zespół dworski, XIX-XX, - dwór, ob. szkoła, drewn., 1928 - park, XIX - młyn wodny, drewn., 1944,

RZEKUŃ  gm. - kościół par. p.w. Serca Pana Jezusa, pocz. XX, - cmentarz rzym.-kat.,

Stare Przytuły - park, XIX,

Stary Susk - zespół dworski, pol. XIX, - dwór - park

TROSZYN  gm.

Kleczkowo - zespół kościoła par. p.w. św. Wawrzyńca, pocz. XVI, - kościół - wikarówka - mury obronne - dzwonnica - kaplica cmentarna, 2 pol. XIX,

OSTROŁĘKA  m. - zespół urbanistyczny Starego Miasta (w granicach: rz. Narew - ul. Boguslawskiego-Kopernika,

zespół kościelny - ul. Batorego-Pstrowskiego), - kościół par. (fara) p.w. Nawiedzenia NMP, XIV-XVII, - zespół klasztorny bernardynów, 2 pol. XVIII, - kościół p.w. św. Antoniego - klasztor - ogród - cmentarz rzym.-kat. (stara cz.), - kaplica, pol. XIX,

- fortyfikacje ziemne ,,Forty Bema", 1880, - fortyfikacje - pomnik-mauzoleum

- ratusz, pl. Gen. Bema 1, 1825-28, - budynek starostwa, pl. Gen. Bema 3, 1824, - dom, pl. Gen. Bema 4, 1927-29, - dom, pl. Gen. Bema 8, XIX, - dom, pl. Gen. Bema 9, XIX, - dom, ob. biblioteka, ul. Głowackiego 42, drewn., XIX/XX, - dom, ul. Kościuszki 8, pocz. XX, - szpital w. Józefa, ob. dom mieszkalny, ul. Szpitalna 33, 1850, - plebania, ul. Szwedzka 2, pocz. XX,

Ostrołęka  Wojciechowice - cerkiew prawosławna, ob. kościół rzym.-kat. par. w. Wojciecha, ul. I Armii WP 2, 1890, - plebania, ul. I Armii WP 2, 1890,

- budynek koszarowy, ul. I Armii WP 5, 1886-1900, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 6, 1886, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 21, 1886, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 23, 1886-1900, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 32, 1890, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 42, 1886, - budynek koszarowy, ul. I Armii WP 37 (d.45), 1900, - budynek koszarowy, ul. Legionowa 15, 1886,

- dwór, ul. Łomżyńska 26, drewn., 3 w. XIX,

 


woj. mazowieckie  pow. płoński

BABOSZEWO  gm. - kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1909-1914, - cmentarz przykościelny,

Dłużniewo - zespół dworski, XVIII/XIX, - dwór - park

Dziektarzewo - zespół kościoła par. p.w. św. Katarzyny, - kościół, k. XV, XVIII, XIX, - dzwonnica, pocz. XX - grobowiec Niemirowskich, - grobowiec Starzewskich - cmentarz przykościelny - ogrodzenie - kaplica grobowa Grabowskich na cmentarzu rzym.-kat., 1897,

- park dworski, XIX,

Galomin - park dworski, XIX,

Kiełki - park dworski, pocz. XIX,

Sarbiewo - kościół par. p.w. św. Stanisława, drewn., XVII-XVIII, - dzwonnica, drewn.,

CZERWIŃSK NAD WISŁĄ  gm.

Chociszewo - kościół par. p.w. św. Leonarda, drewn., 1835, 1895, - zespół dworski, 2 pol. XIX , - dwór - park

Czerwińsk nad Wisłą - układ urbanistyczny, XIV-XIX,   - zespół opactwa kanoników regularnych, ob. salezjanów, XII-XX, - kościół p.w. Zwiastowania NMP - klasztor

Gawarzec Górny - park dworski, 1 pol. XIX,

Grodziec - kościół p.w. św. Bartłomieja, drewn., 1854,

Kuchary-Skotniki - zespół dworski, 2 pol. XVIII, pol. XIX, - dwór - park

Miączyn - zespół dworski, pol. XIX, pocz. XX, - dwór, drewn. - park

Nieborzyn - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Radzikowo - kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1745, 2 pol. XVIII,

Sielec - park dworski, pol. XIX,

Wólka Przybojewska - zespół pałacowy, XIX-XX, - pałac - park

DZIERZĄŹNIA  gm. - dom nr 45, drewn., 1871,

Kucice - kościół fil. p.w. św. Michała Arch., drewn., XVIII, - park dworski, 2 pol. XIX,

Skołatowo - kościół par. p.w. św.Achacjusza i Towarzyszy, 1923-27, - cmentarz kościelny, - ogrodzenie z krużgankami i bram-dzwonnic,

JONIEC  gm. - kościół par. p.w. św. Ludwika, XVIII, - dzwonnica,

Królewo - kościół par. p.w. św. Zygmunta, drewn., XVII-XVIII, - dzwonnica, drewn., pocz. XX, - cmentarz przykościelny,

Omięciny - park dworski, 1 pol. XIX-XX,

Popielżyn Zawady - zespół dworski, nr rej.: A-72 z 20.06.1958: - dwór - ogród

Wrona - kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, XIX/XX,

NARUSZEWO  gm.

Krysk - zespół kościoła par. p.w. św. Floriana, - kościół, 1481, 1850, 1906 - dzwonnica, 1907 cmentarz przykościelny - ogrodzenie, pocz. XX - park dworski, XVIII-XIX,

Nacpolsk - zespół pałacowy, 1 pol. XIX, XX, - pałac - oficyna - park - most - brama główna - oranżeria, 1860,

Naruszewo - kościół par. p.w. Przenajświętszej Trójcy, drewn., - cmentarz przykościelny, dzwonnica, drewn.,

Pieścidła - park dworski, XIX;

Radzymin - zespół kościoła fil. p.w. św. Piotra i Pawła, XV-XX, - kościół, - dzwonnica, drewn., - cmentarz przykościelny

- park dworski, 1903,

Strzembowo - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór, 1870 - park

Wróblewo - zespół dworski, pocz. XX, - dwór - piwnica - park

Zaborowo - zespół dworski, XVIII-XIX, - dwór - park

NOWE MIASTO  gm.

Gościmin - ogród dworski, XVIII/XIX,

Miszewo - park dworski,

Modzele - Bartłomieje - park dworski, XIX,

Nowe Miasto - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, XIV-XVIII,

PLOŃSK  gm.

Boguslawice - zespół dworski, 3 w. XIX, - dwór - spichrz - park

Ćwiklin - park dworski, XIX/XX,

Dalanówek - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Ilinko - park dworski, XIX/XX,

Jeżewo - zespół dworski, XIX, - dwór - park

Nowe Koziminy - zespół dworski, pocz. XX, - dwór, drewn. - budynek gospodarczy - piwnica - park

Skarżyn - zespół dworski, po 1920, - dwór - park

Strachówko - zespół dworski, 1 pol. XIX, - dwór - park z aleją dojazdową

Szpondowo - park dworski, XIX/XX,

PŁOŃSK  m. - obszar miasta Plońska, - zespół klasztorny karmelitów, XV-XIX, - kościół p.w. św. Michała Arch. - klasztor - dzwonnica

- dom, Rynek 4a, pol. XIX, - dom, pl. 15 Sierpnia 21-21a, XIX;

Płońsk  Poświętne - zespół dworski, ul. Sienkiewicza 11, 2 pol. XIX, - dwór - park (cz. póln. i poludn.) - 2 aleje łączące części parku

RACIĄŻ  gm.

Drozdowo - zespół dworski, XVIII/XIX, XX, - dwór - park

Gralewo - zespół kościoła par. p.w. św. Małgorzaty, XVI-XX, - kościół - dzwonnica - cmentarz przykościelny - ogrodzenie z bramą

Kaczorowy - park dworski, XIX,

Koziebrody - kościół par. p.w. św. Jakuba, XIX/XX, - cmentarz przykościelny,

Krajkowo - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, XIV/XV, - dzwonnica, drewn., XIX,

Kraśniewo - park dworski, XIX,

Unieck - zespół kościoła par. p.w. św. Jakuba, 2 pol. XIX, drewn., - kościół - dzwonnica - cmentarz przykościelny

Żukowo-Wawrzonki - zespół dworski i folwarczny, k. XIX/XX, - dwór, 1935 - park - folwark: - 2 domy mieszkalne folwarczne - spichrz - obora - chlewnia - stodoła - kunia - lodownia - warsztaty techniczne

Raciąż -m. - zespół kościoła par., XIX/XX, - kościół p.w. św. Wojciecha - kaplica przedpogrzebowa - brama - cmentarz przykościelny - plebania, ul. Wolności 14, 1928-1929,

- park miejski, ul. Mławska, 1 w. XIX,

SOCHOCIN  gm.

Gutarzewo - park dworski, 1 pol. XVIII, nr

Kuchary Żydowskie - aleja lipowa wzdłuż granicy terenu dworskiego, 2 pol. XIX,

Niewikla - zespół dworski, 2 pol. XIX: - dwór - park z alejami dojazdowymi

Sochocin - kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, 1856-1919, - cmentarz kościelny, - ogrodzenie mur., 1895, z dzwonnic, 1856, - karczma, drewn., XVIII,

ZAŁUSKI  gm.

Kroczewo - kościół par. p.w. MB Bolesnej, XV-XIX, - park dworski, XIX,

Szczytno - zespół dworski, XVIII/XIX, - dwór, drewn. - park

Załuski - aleja lipowo-robiniowa (dojazdowa do folwarku), XIX,

Zdunowo - zespół dworski, XVIII/XIX, pocz. XX, - dwór - park z aleją lipową

 


woj. mazowieckie  pow. przasnyski

CHORZELE  m. i gm.

Bogdany Wielkie - zespół dworski, XIX, - dwór - park

Chorzele - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 2 pol. XIX, - cmentarz rzym.-kat. I , - cmentarz rzym.-kat. II,

Czerzaste Wielkie - park dworski, XIX,

Duczymin - kościół par. p.w. Wniebowzięcia MB, 2 pol. XIX,

Krzynowłoga Wielka - kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, pol. XIX, - zespół dworski, - dwór, 1861 - park, XIX

Zaręby - kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., XVIII, - dzwonnica,

CZERNICE BOROWE  gm.

Chojnowo - zespół dworski, - dwór, 4 w. XIX - mleczarnia, 1925 - obora i stajnia, 1900 - park, 2 pol. XIX, XX

Czernice Borowe - kościół par. p.w. 10 Tysięcy Młodzieniaszków, pocz. XVI,

Pawłowo Kościelne - kościół par. p.w. św. Antoniego Padewskiego, XVI, XIX, - zespół dworski, 2 pol. XIX, - dwór - park

Rostkowo - kościół par. p.w. św. Stanisława Kostki. 1895-1900, - zespół dworski, XIX: - dwór - park

Węgra - kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, XVIII, - dzwonnica,- plebania, 1900,

JEDNOROŻEC  gm.

Budy Rządowe - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Jednorożec - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

Parciaki - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, drewn., 1823, 1892, - dzwonnica, drewn., - cmentarz wojenny z I wojny światowej,

KRASNE  gm.

Krasne - kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, XVI-XVIII,

- zespół pałacowy i folwarczny, k. XVIII, XIX-XX, - ruina pałacu Krasińskich

- ruina willi E. Kocha, 1940 - oficyna - dom mieszkalny - ochronka, ob. dom mieszkalny - budynek administracyjny z warsztatami - warsztat - spichrz - młyn - 2 stajnie - ujeżdżalnia

- bukaciarnia - 2 obory - ogrodzenie - wieża przybramna, - park,

- zespół stacji kolejowej Krasne Wąskotorowe, 1950, (dec. Mławska Kolej Dojazdowa): - dworzec - noclegownia, ob. magazyn - stacja nawadniania z ogrodzeniem

Pęczki-Kozłowo - zespół dworski, XIX-XX, - dwór, drewn. - park

Zielona - kościół par. p.w. św. Mateusza Ap., drewn., XVIII,

Krzynowłoga Mała gm. - kościół par. p.w. św. Dominika, XV-XVI;

Rudno - park dworski, XIX,

Skierkowizna - kościół par. p.w. św. Andrzeja, drewn., 1840, 1936,

PRZASNYSZ  gm.

Bogate - kościół par. p.w. św. Anny, XVI, - dzwonnica, - cmentarz kościelny, - oficyna dworska, XIX,

Karwacz - zespół dworski, - dwór, 1916 - park, XIX

Leszno - park dworski, pol. XIX,

Obrąb - zespół dworski, XVIII/XIX, - dwór - park

Ruda - park dworski, XIX,

Święte Miejsce - kościół par. p.w. Narodzenia NMP, drewn., 1908, - kapliczka, na cmentarzu kościelnym, XVIII/XIX,

PRZASNYSZ  m. - kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XV, 1670, 1880, 1914, - dzwonnica, XV/XVI,

- zespół klasztorny bernardynek, ob. felicjanek, XVIII, kościół p.w. św. Klary i Józefa - klasztor - zespół klasztorny bernardynów, XVI-XVII,

- kościół p.w. św. Jakuba i Anny - klasztor - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.),

- park miejski, XVIII-XIX,

- ratusz, 2 pol. XVIII, - budynki w zespole koszar, ul. Makowska, 1902-1912, - budynek nr 3, 5, 6, 7, 10 - budynek stacyjny, drewn., 1925, (dec. Mławska Kolej Dojazdowa) - most stalowy na rzece Węgierce, stalowy, po 1920,

 


woj. mazowieckie  pow. pułtuski

GZY  gm.

Ołdaki - park dworski, XIX,

Pękowo - park dworski, XIX,

Przewodowo - zespół kościoła par. p.w. św. Anny, XIX,

Slończewo - zespół dworski, pocz. XX, - dwór, drewn., ok. 1930 - park z ogrodem

Szyszki - kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 1887-99, - cmentarz kościelny,

Obryte - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 1851, - cmentarz rzym.-kat. (stara cz.),

Sadykierz - dzwonnica, drewn., XIX, - cmentarz kościelny, drewn., 1812,

Sokołowo Parcele - kościół par. p.w. NMP, drewn., XVIII, - dzwonnica, drewn.,

Zambski Kościelne - kościół par. p.w. św. Wojciecha, 1890, - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.),

Kacice - kościół fil. p.w. św. Stanisława Kostki, 1 pol. XVIII, - park dworski, XIX,

Pułtusk - zespół urbanistyczno-architektoniczny, nr rej.: A-82 z 18.11.1959

- kościół kolegiacki p.w. Zwiastowania NMP, XVI-XVIII, nr rej.: A-76 z 20.01.1959

- dzwonnica, nr rej.: A-76 z 17.11.1959

- kościół par. p.w. Świętego Krzyża, XVI/XVII, ul. Kościuszki 78, nr rej.: A-111 z 20.12.1961

- kościół fil. p.w. Najśw. Panny Marii, ob.. archiwum, ul. Zaułek 22, XVI, nr rej.: A-79 z 6.08.1959

- kościół jezuicki p.w. św. Piotra i Pawła, 1717, 1875, nr rej.: A-110 z 20.12.1961

- zespół klasztorny reformatów, 1640-XIX , nr rej.: A-108 z 20.12.1961:

- kościół p.w. św. Józefa

- klasztor

- budynek administracyjny

- zespół zamku biskupiego, XIV-XIX, XX, nr rej.: A-106 z 20.12.1962:

- pałac biskupi

- most arkadowy

- park zamkowy, nr rej.: A-106z 1.03.1976

- kaplica zamkowa, ob. kościół p.w. św. Marii Magdaleny, nr rej.: A-149 z 14.04.1962

- baszta obronna, przy szpitalu, XVI, nr rej.: A-107 z 20.12.1961

- baszta obronna, obok kościoła p.w. św. Piotra i Pawła, XVI, nr rej.: A-80 z 6.08.1959

- zespół koszar, ul. Wojska Polskiego, 1880-1890, nr rej.: A-307 z 18.12.1966:

- 6 budynków koszarowych

- wieża ciśnień

- fort ,,Lipniki", k. XIX, nr rej.: A-314 z 7.05.1997

- wieża ratuszowa i piwnice ratusza, XVI, nr rej.: A-75 z 21.01.1959

- seminarium duchowne, ob. szkoła, ul. Konopnickiej 9, 1732, XIX, nr rej.: A-147z 12.04.1962

- dom księży emerytów, ob. sd, ul. Rynek 36, XVIII, nr rej.: A-74 z 20.01.1959

- kanonia, ob. liceum, 1 pol. XIX, nr rej.: A-148 z 14.04.1962

- szpital, ul. Daszyńskiego 2, XVIII, XIX, nr rej.: A-107 z 2.04.1962

- piwnice (magazyny) pod ,,Wzgórzem Abrahama", ul. Baltazara / 1 Maja, XVII-XVIII, nr rej.: A-310 z 27.02.1997

- plebania, ul. Konopnickiej 1, 2 pol. XVI, XIX, nr rej.: A-332 z 6.11.1998

- dom, ul. Kotlarska 26, XVIII, nr rej.: A-128 z 2.04.1962

- dom, Rynek 3, 3 w. XIX, nr rej.: A-272 z 28.04.1993

- dom, Rynek 5, 2 pol. XIX, nr rej.: A-338 z 18.11.1959

- dom, Rynek 9, XIX, nr rej.: A-85 z 18.11.1959

- ,,Dom Organka", Rynek 11, pocz. XIX, nr rej.: A-109 z 20.12.1961

- dom, Rynek 13, XIX, nr rej.: A-84 z 18.11.1959

- dom, Rynek 15, XIX, nr rej.: A-83 z 18.11.1959

- dom, Rynek 23, XIX, nr rej.: A-129 z 2.04.1962

Gąsiorowo gm. Świercze- kościół par. p.w. św. Mikołaja, drewn., XVIII, dzwonnica, drewn.,

Klukowo - dwór, 1923,

Kościesze - dwór, 4 w. XIX, - aleja dojazdowa do dworu, XIX/XX,

Kowalewice Włościańskie - park dworski, XIX,

Strzegocin - zespół klasztorny bernardynów, XVIII: - kościół p.w. Matki Boskiej - klasztor - park dworski, XIX,

Rębkowo gm. Winnica - park dworski, XIX,

Winnica - kościół par. p. w. Świętej Trójcy, 1848-1509 - cmentarz kościelny, - ogrodzenie z bramami, 1928,

- budynek stacyjny kolejki wąskotorowej, dec. Nasielska kolejka Wąskotorowa dec. UCHYLONA

Cieńsza gm. Zatory - wiatrak holender, drewn.,

Gładczyn - zespół dworski, XVIII-XIX, - dwór - park

Pniewo - kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła, k. XIX,

Zatory - kościół par. p.w. św. Małgorzaty, 1915, - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.),

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, - pałac - park - zespół folwarczny, XIX, - gorzelnia i młyn - magazyn spirytusowy - spichrz - wozownia i stajnia

 


woj. mazowieckie  pow. sierpecki

GOZDOWO  gm.

Bonisław - kaplica cmentarna, XIX/XX,

Dzięgielewo - park dworski, pol. XIX,

Gozdowo - kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, 1901-02, - dzwonnica, - park dworski, XIX,

Kurowo - kościół par. p.w. św. Piotra i Pawła, 1866,

Lelice - park dworski, 2 pol. XIX,

MOCHOWO  gm.

Bożewo - kościół par. p.w. św. Jakuba i Andrzeja, 1453, - dzwonnica, drewn., XVIII, - cmentarz przykościelny,

Cieślin - park dworski, pol. XIX, - zespół krochmalni, 1912, - krochmalnia - elektrownia wodna - urządzenia hydrotechniczne

Ligowo - kościół par. p.w. św. Mateusza, 1906-13,

Mochowo - kościół par. p.w. św. Marcina, drewn., 1684. XVIII, 1876,

Obręb - zespół dworski, XIX/XX, - dwór - park

Żurawin - kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, 1903,

ROŚCISZEWO  gm.

Łukomie - kościół par. p.w. św. Katarzyny, drewn., 1761 - dzwonnica, drewn., 1872,

- zespół dworski, XIX, - dwór, drewn. - park

Rościszewo - kościół par. p.w. św. Doroty (ob. św. Józefa), 1779-81, 1932,

- zespół dworski, XVIII-XIX, - dwór - park - spichrz,

SIERPC  gm.

Borkowo Wielkie - park dworski, 1 pol. XIX,

Dziembakowo - zespół dworski, 1 pol. XIX, - dwór, pol. XIX - park

Goleszyn - kościół par. p.w. św. Mateusza, drewn., 1762-65, - cmentarz przykościelny,

Kwaśno - dom młynarza z ogrodem, 2 pol. XIX,

Miłobędzin - zespół dworski, 1 pol. XIX, - dwór - park

Piastowo - oficyna dworska, 1 pol. XIX,

SIERPC  m. - układ urbanistyczny, - kościół par. p.w. św. Wita i Modesta, ul. Partyzantów, 2 pol. XV - XIX, 1952, - kościół p.w. Świętego Krzyża, ul. Sempolowska, k. XV, XVIII, - kaplica szpitalna p.w. Świętego Ducha, ob. kościół fil., pl. Wolskiego, - zespół klasztorny benedyktynek, ul. Wojska Polskiego, XV-XIX, 1956-7, - kościół, ob. par. p.w. Wniebowzięcia NMP - klasztor - dzwonnica

- ratusz, pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 1 pol. XIX,

- zespół dworca kolejowego, ul. Dworcowa 7, 1925-26, - dworzec kolejowy - wieża ciśnień - dom pracowników kolei

- dom, ul. Benedyktyńska 4, drewn., XIX/XX, - dom, ul. Benedyktyńska 6, drewn., XIX/XX, - dom, ul. Chopina 16, drewn., pocz. XX, - dom, pl. Kardynała Wyszyńskiego 13, XIX/XX, - lamus dworski, ul. Kasztelańska 2, drewn., XVIII, - dom, ul. 1 Maja 9, drewn., XIX/XX, - dom, ul. Piastowska 8, drewn., k. XIX,   - dom, ul. Żeromskiego 1, drewn., XIX/XX,

SZCZUTOWO  gm.

Blizno - kościół fil. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1720;

Gójsk - kościół par. p.w. Serca Jezusowego, 1903-06,

Szczutowo - kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, drewn., XVIII-XX, - dzwonnica, drewn.,

ZAWIDZ  gm.

Jeżewo-Poświętne - kościół par. p.w. św. Bartłomieja, 1 pol. XVI, 1740,

Majki - zespół dworski, 2 pol. XIX/XX, - dwór - park

Skoczkowo - park dworski, 2 pol. XIX,

Słupia - kościół par. p.w. św. Jakuba, 1878-84,

Zawidz Kościelny - kościół par. p.w. św. Marcina, drewn., 1742, - dzwonnica, drewn., 2 pol. XIX, - cmentarz przykościelny,

Zgagowo - park dworski, XIX,

 


woj. mazowieckie  pow. wyszkowski

BRAŃSZCZYK  gm.

Brańszczyk - kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, ul. Jana Pawła II 26, 1838, 1921, - cmentarz rzym.-kat., - kaplica cmentarna, drewn., 1861,

- park, XIX/XX,

Poręba - cmentarz rzym.-kat.,

Poręba Średnia - zespół kościoła par. , - kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, 1880 - dzwonnica, 1883 - kaplica grobowa Karola Frycze, 1880 - cmentarz kościelny, XVIII/XIX - ogrodzenie (mur)

Długosiodło gm. - kościół par. p.w. św. Rocha, 1908-12, - kostnica, obok kościoła, drewn., 1822, - cmentarz rzym.-kat.

Stare Bosewo - dom, ul. Kabat 1, drewn., 2 pol. XIX, - młyn wodny, drewn., 1924,

RZĄŚNIK  gm.

Nowy Lubiel - zespół kościoła par. p.w. św. Anny, drewn., 1890-1926, - kościół - dzwonnica - plebania - cmentarz rzym.-kat.,

Porządzie - kościół par. p.w. św. Teresy, drewn., k. XIX, 1928,

SOMIANKA  gm.

Barcice - kościół par. p.w. św. Stanisława Biskupa, drewn., 2 pol. XVIII, - dzwonnica, - cmentarz rzym.-kat.,

Janki - park, 2 pol. XIX,

Kręgi - zespół pałacowy, XIX, - pałac - park

Popowo Kościelne - kościół par. p.w. Narodzenia NMP, 1905, - plebania, 1838, - cmentarz rzym.-kat., - cmentarz żydowski,

- zespół pałacowy, 1 pol. XIX: - pałac - park

Skorki - park dworski, XIX,

Somianka - dwór, 1833, - teren d. parku (otoczenie dworu), - rządcówka, 1923,

Stary Mystkowiec - park dworski, XIX,

Suwin - wiatrak ,,koźlak", 1880,

Wola Mystkowska - grób i krzyż (drewn.) na cmentarzu rzym.-kat., 1924, - dwór, XVIII,

WYSZKÓW  m. i gm.

Halin - zespół dworski, XIX-XX - dwór - park

Kamieńczyk - kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, 1896-1900,

Olszanka - park dworski, XIX,

Wyszków - kościół par. p.w. św. Idziego, 1793, po 1946, - cmentarz rzym.-kat. (najstarsza cz.), - park, XIX,

Wyszków - Rybienko Leśne - kościół par. p.w. Matki Bożej Królowej Polski, drewn. ul. Słowackiego 1, 1920-23,

- zespół pałacowy, XVIII-XIX, - pałac - 2 oficyny - park - willa ,,Siewierzanka", Al. Wolności 30, 1933-36, - ogród,

ZABRODZIE  gm.

Dębinki - zespół pałacowy, XVIII-XIX, - pałac - 2 oficyny - park - czworak (nr 2) - budynek gospodarczy (nr 8)

Głuchy - zespół dworski, XVIII-XIX: - dwór - park (dec. Lasków Gluchy)

Niegów - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, 2 pol. XIX, - dzwonnica, - cmentarz rzym.-kat.,

- zespół dworski, 2 pol. XIX: - dwór - park - aleja


 

woj. mazowieckie  pow. Żuromiński

BIEŻUŃ  m. i gm.

Bieżuń - zespół urbanistyczny miasta, XVIII, - kościół par. p.w. Świętej Trójcy, k. XVIII, XIX,

- zespół pałacowy i założenie obronne, XVII: - pałac - ruina dworu - budynek gospodarczy - fortyfikacje bastionowe

- dom, ul. Sierpecka 19, drewn., XIX, - dom z ogrodem, ul. Sierpecka 23, drewn., 1908, - dom, ul. Stary Rynek 19, drewn., 2 pol. XIX, - dom, ob. biblioteka, ul. Zamkowa 2, pocz. XX, - dom z ogrodem, ob. muzeum, ul. Zamkowa 4, pol. XIX,

Sławęcin - zespół dworski, 1 pol. XIX: - dwór - park - spichrz - brama wjazdowa

Kuczbork gm. - kościół par. p.w. św. Bartłomieja, 1741-48, - kaplica cmentarna p.w. św. Stanisława, k. XVIII;

Sarnowo - pozostałości założenia obronnego, XIV-XV,

Zielona - zespół pałacowy i folwarczny, XIX, - pałac - park - folwark: - 2 obory - stodoła - spichrz - gorzelnia

Lubowidz gm. - zespół kościoła par.: - kościół p.w. św. Andrzeja Apostola, drewn., 1802 - dzwonnica, drewn., pocz. XIX - cmentarz kościelny - ogrodzenie (mur), ok.1900

Zieluń - kościół par. p.w. św. Jana Nepomucena, ul. Świętojańska 7, 1872-74,

SIEMIĄTKOWO KOZIEBRODZKIE  gm.

Gradzanów - kościół par. p.w. św. Katarzyny, 1897-1901, - cmentarz przykościelny,

ŻUROMIN  m. i gm.

Brudnice - młyn wodny, 1873,

Chamsk - kościół p.w. św. Floriana, drewn., XVI-XVII, - zespół dworski, XIX, - dwór - park

Kliczewo Małe - zespół dworski, XIX: - dwór - park

Poniatowo - kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, drewn., 1805-07, - zespół dworski, XIX: - dwór (nie istnieje?) - park

Żuromin - zespół klasztorny reformatów, 1715-80, - kościół p.w. Świętej Trójcy - klasztor - ogrodzenie


 2000 by MAX