PROJEKT MAZOVIA

Góreccy herbu Poraj z Ziemi Zakroczymskiej [Boniecki T.6 s.244]

 [zobacz indeksy rodziny Góreckich z par. Winnica]

[...] Spotykamy też, o ile z legitymacyi sądzić można, Poraitów Góreckich na Mazowszu, w warszawskiej, czerskiej i zakroczymskiej ziemi.

Marcin, miernik zakroczymski 1606 r. (DW. 33 f. 606).

Anna za Waleryanem Młądzkim 1609 r.

Stanisław, żonaty 1642 r. z Zofią z Dembskich.

Jan, syn Jana, zeznał 1682 r. zapis dożywocia z żoną, Maryanną z Łochowskich (Perp. Czers. 3 f. 172; 10 f. 359 i 14 A f. 25).

Adam, Jan i Marcin pisali się z ziemią  zakroczymską, na elekcyę Augusta II-go w 1697r.

Stanisław, syn Walentego, otrzymał 1712 r. zapis od Oborskiej.

Antoni, syn Pawła i Barbary z Juszyńskich, kwitował 1730 r. żonę, Maryannę z Faleńskich, wdowę po Antonim Dybowskim (Perp. Czers. 14 D f. 79 i 165; 27 f. 26).

 

Marcin, syn Adama, owdowiały po Elżbiecie z Gzowskich, w imieniu swoim i  dzieci swoich: Antoniego i Katarzyny, sprzedał 1740 r. Modzelewskiemu część Gzowa i Świeszewa (pow. Gzowo, par. Dzierżenin), w ziemi zakroczymskiej. Dobra te następnie w 1750 roku odkupił.

W 1772 r. (Antoni Górecki) zeznał zapis dożywocia z żoną, Franciszką z Gośniewskich, a 1773 r. nabył część Falęcic, Promny, Zbroszy i Lekarcic w par. Promna n. Pilicą (Ibid. 14 D f. 284; 29 f. 564; 30 f. 271 i 34 f. 340; DW. 73 f. 423 i 90 f. 56).

Syn jego Kazimierz, żonaty z Teklą Strzałkowską, pozostawił syna Józefa Tomasza Kazimierza Napoleona, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1847 roku.

 

[Uruski T.4 s.272]

Antoni s. Marcina dziedzica dóbr Gzowo i Świeszewo w 1750r., miał syna Kazimierza, ożenionego z Teklą Strzałkowską, z której s. Józef obywatel w m. Piotrkowie, wylegit. KP 1847r.

 

Interesująca mnie linia pochodzi po Adamie Góreckim. Miał on syna Marcina, który ożenił się z Elżbietą Gzowską. Po nich Antoni.
[…] Aleksander Gzowski ojciec Elżbiety, zeznał 1688 r. zapis dożywocia z żoną, Anną z Pokrzywnickich, córką Wojciecha i  Katarzyny z Gzowskich. W tymże roku sprzedał część swoją na Falęcicach, Promnie, Górach i Zbroszy Biejkowskiemu. Córka jego Elżbieta Gzowska, wyszła za Marcina Góreckiego, którego syn Antoni, nabył 1750 r. Gzowo i Świeszewo, w powiecie zakroczymskim (Perp. Czers. 14 A f. 300, 316 i 346; 29 f. 564 i DW. 73 f. 423). [Bon.]

 

 

Z akt parafi Winnica (odtworzone po pożarze w 1770r.)

 

Antoni, ur. ok. 1734r. ślub w 1772r. w Miedzechowie (par. Jasieniec k/Grójca) z Franciszką Gośniewską, ur. ok. 1754r. z Gośniewic zm. 15.12.1819r. w Górkach Wlk. dom nr.6, c. Franciszka i Franciszki z Prażmowskich małż. Gośniewskich, którzy zm. ok.1750r. w Lekarcicach w par. Grójec;

Od około 1783r. Antoni zwany „Oboj" wraz z rodziną (córkami) mieszkał w Górkach Wielkich par. Winnica (dziedzic i właściciel Górki Wielkiej). Zmarł dn. 15 czerwca 1812r. w Górkach Wlk.

Z tego małżeństwa dzieci (wg. zachowanych akt i aktu zg. 1819r. par. Winnica):

 • Józefat Franciszek, (ur.1784 w Górkach Wielkich - zm. 9 grudnia 1828 tamże), mąż (ślub w 1820 w Gąsiorowie) Praksedy Sokolnickiej, c. Władysława i Magdaleny z Kraszewskich, ur. 1799 w Smoszewie, (jako wdowa po Józefacie - w 1830r. za Piotrem Góreckim s. Stafana i Franciszki Ślubowskiej - moja linia Góreckich), dziedzic Górki Wielkiej;
 • Tekla Anna ur. 1773 we wsi Oczesały (par. Lewiczyn); 1819 jeszcze panna;
 • Marcjanna Marianna ur. 1775 Oczesały; ż. Walentego Pokrzywnickiego zam. Obręb;
 • Antonina Honorata ur. 1778 Oczesały; ż. Ignacego Grochowskiego z Serwatek (ślub 1802r. Górki Wlk), zam. w Małopolu, par. Dąbrowa;
 • Rozalia ur. 1780 Tworki; ż. Jana Skłodowskiego z Guzowatki;
 • Franciszka Petronela Katarzyna ur. 1782 w Woli Boglewskiej; wd. po Piotrze Ołdakowskim (ślub 1797r. w Górkach Wlk.);
 • Marianna Agnieszka Franciszka ur. 1788 w Górkach Wielkich;
 • Jak podają herbarze, Antoni miał jeszcze syna Kazimierza, który z żony swojej Tekli ze Strzałkowskich miał syna Józefa, wylegitymowanego w Heroldii KP w 1847r. z herbem Poraj.
 

Z małżeństwa Józefata zw. „Oboj" i Praksedy Sokolnickiej m. Góreckich, dziedziców Górki Wielkiej, dzieci:

 • Agnieszka ur. 1821 Górki Wielkie;
 • Jan Fabian ur. 1823 Górki Wielkie;
 • Hipolit (1826 - zm.1828 Górki Wielkie)
 • Adam ur. 1827 Górki Wielkie;
 

W wypisach dotyczących lustracji parafii Winnica z 1813r. wymieniono Józefata Góreckiego (*1784 +1828), dziedzica Górki Wielkiej, który na dobrach swoich miał kapitał 150zł dla plebana winnickiego.

W księdze grodzkiej Zakroczymskiej wiecznej ZGW t. 67 f. 37 pod rokiem 1600, donacja Góreckiego z przezwiskiem Kopyto, Obol (może to zniekształcone przezwisko Oboj? tożsame z przezwiskiem w/w Antoniego)

Dalsze losy rodziny po roku 1830 są mi nie znane…

 Żródła:

Akta Stanu Cywilnego par. Winnica;
Akta Stanu Cywilnego par. Klukowo;
M. Grzybowski, Z archiwaliów diec. płockich XIXw., Dekanat Pułtuski s.138;
Boniecki, Herbarz Polski T.6;

(C) 2010 Max