Jankowscy z Jankowa w Ziemii Łomżyńskiej

 

       Opisywany poniżej ród Boleściców Jankowskich al. Jańkowskich, wywodzi się z ziemi płockiej, wsi Janikowo vel Jankowo (Jańkowo) położonej w gm. Czerwińsk nad Wisłą, gdzie po nadaniu w 1408r. osiadł rycerz Siemian (wieś ta wymieniona była jako Jancovo w 1351r. oraz w 1421r. dzisiaj należy do par. Czerwińsk), mało prawdopodobne by potomkowie Siemiana przesiedlili się do wsi Jankowo al. Jańkowo al. Janikowo pod Łomżą i poczeli pisać się Jankowski (al. Jańkowski). Niniejsze opracowanie jest kontynuacją i uzupełnieniem opracowania o Boleścicach Jankowskich Pana Sebastiana Wojdyły Jankowskiego [zobacz]

   

 

     Herbarze wymieniają kilku dziedziców Jankowa Młodzianowa. Poniżej przytoczę dwa fragmenty z Herbarzy. Z tomu V ‘Herbarza’ Uruskiego:

„Po Janie, dziedzicu dóbr Jankowo-Młodzianowo roku 1643 (właściwie herbu Dąbrowa!) z żony Zofii z Łubów syn Wojciech miał syna Sebastiana, tego syn Jan pozostawił syna Macieja, a ten syna Dominika, po którym synowie:

1) Aleksander, tego syn Józef, ożeniony z Konstancją Jankowską, z niej syn Antoni, podoficer w wojsku rosyjskim, wylegitymowany w Królestwie 1843 r.

2) Mikołaj, tego synowie: a) Jan Kanty ożeniony z Katarzyną Rogowską, z niej syn Stefan wylegitymowany w Królestwie 1850 r., i b) Wawrzyniec, po którym syn Adam wylegitymowany w Królestwie 1859 r.”

 Z tomu VIII ‘Herbarza’ Bonieckiego:

„JANKOWSCY h. JASTRZĘBIEC (właściwie BOLEŚCIC) z Jankowa, w ziemi łomżyńskiej. Przywilej księcia Ziemowita z 1408 r. dany Boleścicom, wymienia Siemiana z Jankowa (Mil.)… Jan Jankowski był właścicielem Jankowa-Młodzianowa, w ziemi  łomżyńskiej, 1643 r., a Wojciech 1700 r. i Stefan 1748 r. Śmielnika, w województwie brzeskiem-kujawskiem (Her. Kr.). Potomkowie ich: Rafał, Aleksander i Karol, synowie Bartłomieja, Antoni, syn Józefa, Antoni, syn Jana, Michał, syn Jerzego i Stefan, syn Jana Kantego, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w  pierwszej połowie XIX-go wieku"

W „Spisie Szlachty Królestwa Polskiego” pod herbem Jastrzębiec mamy wymienionych:

  • Nr. 164/1839 – Rafał Gabriel Cyprian syn Bartłomieja i Katarzyny Balickiej (*1807 Redecz +1843) – z Kujaw (dz. Księżna Kępka);
  • Nr. 361/1844 – Aleksander syn Bartłomieja i Katarzyny Balickiej (*1814 Kruszynek) – z Kujaw;
  • Nr. 355/1844 – Antoni syn Józefa i Konstancji z Jankowskich (*1812 Jankowo Młodzianowo), 1831 Pułtusk, oficer WC;
  • Nr. 364/1844 – Antoni Kazimierz s. Jana i Justyny Tańskiej, urzędnik w Komisji Skarbu (*1817 W-wa+1860 W-wa);
  • Nr. 516/1850 (dod.I) – Stefan Roman s. Jana Kantego, pisarza browaru Maluszyn i Katarzyny Rogowskiej (ur. 1842);
  • Nr. 542/1850 (dod.I) – Karol Tymoteusz s. Bartłomieja i Katarzyny – z Kujaw (*1816 Kruszynek) ekonom Konotopy i Zaborówka;
  • Nr. 649/1853 (dod.II) – Michał Kleofas Józefat s. Jerzego i Anieli Bogusławskiej (*1819 Wilno), urzędnik w Warszawie – pochodzący z linii spod Lidy (młodsza gałąź linii oszmiańskiej);

Mamy dwóch znanych przedstawicieli rodu Jankowskich którzy w poł. XIXw. dziedziczyli na nowogrodzkim Jankowie. Byli to potomkowie Jana (ca.1575) i Zofii z Łubów h. Lubicz, według Uruskiego miał on syna Wojciecha (*ca.1595), po którym syn Sebastian (*ca.1615) miał syna Jana (*1643 Jankowo Mł.), ten, z żony Marianny z Chojn Chojnowskiej (x1675 Szczepankowo) miał syna Macieja (*1675). Maciej z żony Marianny Grzymały (x1701 Szczepankowo) pozostawił syna Dominika (*ca.1715), który z żony Katarzyny Skrodzkiej miał dwóch synów:

1)  Aleksander dziedzic na Czartorji (ca.1745+1811 Jankowo Mł.), żonaty z Franciszką Szumowską miał synów:

A.  Józefa (*1778 Czartoria +1839 Jankowo Mł.), dziedzica Jankowa Młodzianowa, ożenionego w 1808r. w Jankowie z Konstancją  Jankowską (*1781+1836 Jankowo Mł.) córką  Adama i Marianny Kleczkowskiej. Z nich: Antoni ur. 4.04.1812r. w Jankowie Skarbowie, podoficer WP, Andrzej Mikołaj (*1817), Stanisław (*1826) i najstarszy syn Franciszek ur. 1806r. chrzest w 1811r. w Nowogrodzie, obaj ur. w Jankowie Młodzianowie. Córki Józefa i Konstancji: Katarzyna (*1809), Ewa (*1815), Franciszka (*1823), Marianna (*1819) po mężu Janie, Mierzejewska (x1841). Wymieniony Franciszek (*1806+1856) żonaty w 1829r. w Jankowie Mł. z Agnieszką Kurpiewską (*1807). Po Franciszku z Agnieszki syn Józef (*1839 Jankowo Mł.) wymieniony w indeksie szl. Woj. Łomżyńskiego z 1866r., Stanisław Roch (*1829+1832), Stanisław (*1834), Tomasz (+1837), Antoni (*1843+1848), Katarzyna (+1832), Marianna (*1845) wszystkie dzieci urodzone w Jankowie Mł.

B.  Adama Sylwestra (*1775 Czartoria), dziedzica Jankowa Skarbowa, ożenionego w 1809r. w Jankowie z Anastazją Dobkowską (*1795 Jankowo), wdową, córką Mateusza i Agnieszki. Z nich: Franciszka (*1820 Jankowo Sk.), Kunegunda (*1815), Marianna Joanna (*1817), syn Stanisław (*1825) żonaty jako wdowiec po Mariannie Dzierzgowskiej (+1862) w 1862r z Anną Pauliną Jankowską (*1838 Jankowo Mł.) c. Stanisława i Rozalii Łuby, z tego małżeństwa córka Rozalia (*1863 Jankowo Sk.)

C. Wojciecha (*1777 Czartoria) dalsze losy nieznane;

D. Zygmunta Jakuba (*1772 Czartoria) dalsze losy nieznane;

E. Córkę Mariannę (*1781 Czartoria) oraz córkę Barbarę (*1784 Czartoria);

2)   Mikołaj (*ca.1753 +1815 Jankowo Mł.) żonaty z Małgorzatą Jankowską c. NN z nich:

A.  Jan Kanty (* ca.1792), dziedzic Krzyki Wydźgi w 1848r. dalsze losy nieznane;

B.  Ludwik (*1801+1832 Jankowo Mł.), żonaty w 1829r. z Marianną Jemiołkowską c. Marcjanny. Ich córka Rozalia Marianna (*1830 Jankowo Mł.) w 1851r. za Stanisławem Chludzińskim;

D. Józef (*1799+1852 Jankowo Mł.), żonaty w 1829r. w Jankowie Mł. z Marianną Jankowską (*1809 Jankowo Mł. +1858) c. Mateusza i Marianny Żebrowskiej. Po nich córki: Paulina (*1834 Jankowo Mł.), Rozalia (*1835+1836), Franciszka (*1837), Katarzyna (*1840), Ewa (*1830 Jankowo Mł.) v. Opęchowska;

Możliwe, że druga żona Dominika, po zmarłej ok. 1753r. Katarzynie to Franciszka Czartoryska?, z którą ślubował w Czartoryi par. Miastkowo dn. 7 lipca 1754r. Z niej pozostawił dwóch synów;

1)   Marcin (*ca.1761 +1825 Jankowo Mł.) ten Marcin syn Dominika i 2ż. Franciszki Czartoryskiej, żonaty z Marianną Chojnowską. Marcin miał syna Kajetana ur. 1791r. męża Magdaleny Cwaliny. Kajetan pozostawił synów: Kajetana Franciszka (*1816), męża Salomei Gromadzkiej z Kolna, Juliana Aleksandra (*1830), męża Teofili Radzkiej z Kleczkowa (z Łątczyna?), Stanisława Jana (*1832), męża Rozali z Czaplic Czaplickiej po której syn Jan (*1872 Chojny St.) mąż Balbiny Chojnowskiej [ślub 1898 Miastkowo] oraz syna Feliksa (*1836+1836 Jankowo Mł.) oraz 6 córek, m.in. Salomea v. Kurpiewska, Anna v. Majewska, Rozalia, Angela i Teofila v. Grzymała;

2)   Antoni (*ca.1767 +1831 Jankowo Mł.) ten Antoni syn Dominika i 2ż. Franciszki Czartoryskiej, żonaty (x ca.1790) z Katarzyną Chojnowską (*ca.1769+1829 Jankowo Mł.). Syn ich Jakub (*1813 +1831 Jankowo Mł.) Augustyn (*1790+1862 Jankowo Mł.) oraz córka Rozalia (*1811); Augustyn ożenił się w 1810r. z Marianną Cwaliną c. Benedykta. Augustyn pozostawił  5 synów i 2 córki. Wojciech (*1811+1831), Stanisław (*1817), Jan (*1819+1841 Jankowo Mł.), mąż Anny, Franciszek (*1824), Tomasz (*1827+1831) oraz córki Katarzyna (*1814) żona Antoniego Jaworskiego (x1841 Jankowo), Anna (*1825+1848);

 

PODSUMOWANIE

Tyle świadczą akta metrykalne parafii w Nowogrodzie z lat 1808 do 1870, Miastkowie z lat 1732 do 1850 i Szczepankowie z lat 1665-1820. Jak z nich wynika, opisana powyżej rodzina Jankowskich pochodzi po wzmiankowanym w Herbarzach Janie Jankowskim i Zofii Łubie. Trzeba wziąć pod uwagę, że przodków tej rodziny nie znajdziemy w żadnych opracowaniach z tego rejonu, nie ma ich również w zachowanych Księgach Ziemskich, Grodzkich i Sądowych. Opisani powyżej Jankowscy należeli do szlachty zagrodowej, rolniczej, charakterystycznej dla tych okolic. Wylegitymowani w Król. Polskim i zapisani do ksiąg szl. to głównie wojskowi, oficerowie Armii Carskiej oraz urzędnicy carscy. Nie ma wśród nich żadnego dziedzica Jankowa, czy innych wsi! Oczywiście tacy dziedzice byli, ale do szlachty moskiewskiej, jak widać z nobilitacji od roku 1836, ich nie przyjęto!

Zobacz tabelę ze spisem zindeksowanych rodzin Jankowskich pochodzących z Jankowa par. Nowogród

Zobacz tabelę: Jankowscy w rejestrach podymnego i pogłównego z Jankowa w l. 1664-1674

//HIPOTEZY//

Parafia Szczepankowo oraz parafia Miastkowo, była poniekąd rodzinną parafia Jankowskich. Jak wskazują akta ślubów ze Szczepankowa z lat 1667-1820, oraz Miastkowa z lat 1732-1825 to właśnie w tych parafiach ślubowali Jankowscy z Jankowa z przyszłymi małżonkami z rodów Chojnowskich z Chojn, Grzymałów z Grzymał, Jarnutowskich z Jarnut, Konopków z Konopek czy Czartoryskich z Czartorii, Korytkowskich z Korytek. Wg tych akt właścicielami Jankowa byli Jankowscy pochodzący po Janie i Mariannie Chojnowskiej [ślub 1675r. Szczepankowo] s. Sebastiana i Anny z Dzierzgów Dzierzgówny. Po Janie na Jankowie dziedziczył Wojciech, mąż Doroty Sierzputowskiej z Sierzput [ślub 1707r. Szczepankowo] Po Wojciechu dziedzictwem władał Antoni Jankowski mąz Rozalii Zawadzkiej [ślub 1727r. Szczepankowo] Niestety, na tym Antonim kończy się ród Jankowskich z Jankowa. Prawdopodobnie Antoni osiadł na innym dziedzictwie lub przeniósł się w inne rejony. Dobra Jankowo zostały podzielone między potomków w/w Jankowskich, którzy dziedziczyli swoje części szlacheckie do lat 30-tych XXw. Nie wszyscy z nich to potomkowie wzmiankowanego Jana Jankowskiego i Zofii z Łubów.

Sebastian z Anny pozostawił syna Krzysztofa (ca.1635) dziedzica dóbr Skrzyniec w par. Bełżyce w 1677r. Po Krzysztofie Stanisław, miecznik podolski 1684r, mąż Zofii Matczyńskiej pozostawił 5 synów i 3 córki (metryki w Warężu). Jego syn Antoni Adam, miecznik podolski 1728r. miał trzy żony. Z Anastazji Borak syn Leon z Barbary pozostawił Macieja, dziedzica Nowegosioła wpisanego do ksiąg szlachty we Lwowie w 1801r., bezdzietnego. Z drugiej żony Teresy dwie córki: Teresę i Józefę. Z trzeciej żony, Anny Wiszniewskiej miał syna Sylwestra Jana Józefa 3im. Jastrzębca Jankowskiego (*1727 Rusin).

Jak świadczą akta Ksiąg Sądowych [pogłówne 1674r.], Sebastian miał 2ż. Dorotę i z niej pozostawił syna Andrzeja (ca.1650) który posiadał na Jankowie Młodzianowie wg. pogłównego z 1674r. 20 mórg. [Sebastian zmarł przed 1664r. (wg. podymnego 1664 i pogłównego 1674) pozostawił żonę Dorotę? Miałby synów Andrzeja na Jankowie Młodzianowie i Wojciecha na Jankowie Skarbowie [wg pogłównego z 1674r.] Andrzej z Marianny pozostawił syna Stanisława (*ca.1685) dziedzica Jankowa Skarbowa. Tenże ślubował w 1707r. w Szczepankowie Jadwidze z Czartoryskich i pozostawił z niej syna Jana (ca.1716), dziedzica Jankowa Skarbowa. Jan ożenił się z Marianną Czartoryską i prawdopodobnie wszedł w posiadanie części w Czartorii? Pozostawił córkę Elżbietę Jankowską.

Niezwykle ciekawą informację otrzymujemy ze spisu właścicieli ziemskich w Królestwie Polskim sporządzonego i wydanego przez KRSW w 1846r. (AGAD KRSW sygn. 6559) Otóż właścicielami folwarku Jankowo-Młodzianowo nom. D byli Wojciech i Paweł Jankowscy. Na próżno szukać ich w metrykach Nowogrodu. Z mojej bazy można tylko przepuszczać, że był to Wojciech ur. ok.1820r. mąż Agnieszki z Chojnowskich. A Paweł to może s. Wojciecha i Franciszki z Chojnowskich? - Co najciekawsze, nie ma tych właścicieli w spisie szlachty KP i w tzw. nowo wylegitymowanych od 1836r.!?

 

Opracowanie: Andrzej M. Jankowski


Żródła:

Akta metrykalne par. Szczepankowo, Miastkowo, Nowogród, Poryte i in.
Herbarze Uruskiego i Bonieckiego;
Księgi sądowe - podymne i pogłówne z Nowogrodu 1664, 1674r.
Rymut, Nazwy miejscowe Polski, lit. J-K, Janikowo (6) gm. Czerwińsk, str. 56;
Slownik Geograficzny KP, T.3 str.402, Janikowo 1.PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla Pana Wojciecha Jankowskiego
za liczne akta Szczepankowa, Miastkowa i Nowogrodu.
Dzięki Jego pomocy mogło powstać powyższe opracowanie!

     

 

(C) 2011 (aktualizacja 2020) MAX