PROJEKT MAZOVIA
 

MIESZKOWSCY h. MORA z PAR. WINNICA

Mieszkowscy tego herbu wymienieni zostali w herbarzach Niesieckiego (tylko wzmianka w tomie 6) oraz w niepewnym pod względem opracowania herbarzu „Rodzina" Uruskiego w t.11 s.37-39; poniżej opracowane fragmenty dotyczące interesującej mnie linii z ziemi zakroczymskiej, z par. Winnica.

 […] Najdawniejsze wspomnienie: Dom dawny i rozrodzony w Mazowszu. Piszą się z Mieszek, w ziemi zakroczymskiej.

Andrzej, zwany Bardun z Mieszek, nabył 1494 r. części Mieszek od Stefana z Mieszek, w ziemi ciechanowskiej. Akt ten wnieśli do ksiąg 1539 r. Stanisław, Leon, Maciej i Szymon, synowie Piotra z Mieszek-Barduny. […]

(z interesującej mnie linii Mieszkowskich, dziedziców w par. Winnica w herbarzu Uruskiego wymieniono):

Po Adamie, burgrabim grodzkim zakroczymskim 1700r., syn Stanisław miał syna Tomasza (zm. 1816 w Mieszkach Leśnikach), po którym z Magdaleny Ossowskiej synowie:
1)
Kazimierz (ur. 4.03.1776r. w Mieszkach Bursach), dziedzic wsi Mieszki-Leśniki, w pow. pułtuskim, wylegitymowany w Królestwie 1842 r.;
2)
Jakub, którego z żony Elżbiety Bielińskiej syn Jan Tomasz, dziedzic dóbr Zalesie, w pow. rawskim, wylegitymowany w Królestwie 1843r. wraz z synem Janem (*1850) oraz
3)
Ignacy i córka Marianna ur. ok.1790r.

Po Franciszku dziedzicu wsi Mieszki w par. Winnica, w ziemi zakroczymskiej 1762r., syn Paweł pozostawił z Marianny Glinieckiej synów:

1) Piotra (ur.1755 Glinice - zm. 1824 Glinice), burgrabia zakroczymski, żonatego z Magdaleną Borowską (zm. 1827, c. Wojciecha i Franciszki), z niej synowie, Antoni Onufry (ur. 1781r. Rembkowo), dziedzic dóbr Glinice i Zbroszki, w pow. Pułtuskim, Feliks Marcin (ur. 1783) wylegitymowani w Królestwie 1839r. oraz Michał Adam (ur. 1792 - zm. 1831 Glinice) oraz córka Anna Anastazja (ur.30.12.1785, ch.1789 Rembkowo);

2) Franciszka (zm. 1822 Gnaty Zarazy), po którym z Katarzyny Poniatowskiej syn Andrzej, porucznik wojsk polskich, wylegitymowany w Królestwie 1839r., córka Magdalena Anna (ur. 1792; mąż x1821 Gnaty Zarazy Franciszek Dąbrowski)

3) Szymona (ur. 1752 Glinice);

4) Jana (ur. 1762 Glinice);

5) Józefa (ur. 16.02.1772 Glinice), ożenił się powtórnie w 1814r. z Zuzanną z Górskich Warzyńską;

 

Z tej linii:

Andrzej Onufry, syn Franciszka i Katarzyny Poniatowskiej, ur. 1800r. we wsi Gnaty, par. Winnica, w obwodzie pułtuskim, postąpił 1819r. do 1 pułku piechoty liniowej i w 1822r. został podporucznikiem, a 1830r. porucznikiem w pułku grenadierów gwardii, w 1831r. awansował na kapitana.

Antoni Onufry, syn Piotra i Magdaleny, ur. 1781r. we wsi Glinice (Rembkowo), par. Winnica, w obwodzie pułtuskim, wszedł 1807r. w stopniu kapitana do 8 pułku piechoty Ks. Warszawskiego i 1812r. został majorem w 22 pułku piechoty litewskiej; pułkownik 1815r., wyszedł 1817r. do dymisji, a w 1830r. mianowany dowódcą gwardii ruchomej wojew. płockiego. Odbył kampanie: 1809r. przeciw Austrii, 1812r. w Rosji, 1813r. przeciw sprzymierzonym 1814 r. we Francji i za waleczność otrzymał krzyż złoty Virtuti Military. Po wyjściu z wojska był sędzią pokoju pow. pułtuskiego. W 1842r. w Glinicach usynowił Juliusza Antoniego ur. 1820r. s. brata Michała Adama i Agnieszki z Dębskich; W 1845r. w dworze w Glinicach w wieku 61 lat ożenił się powtórnie z Klarą Nowakowską;

Część aktu przysposobienia: na podstawie Wyroku Sądu Apelacyjnego KP z 14 grudnia 1841r.

"W.J. Antoni Mieszkowski żądał by w Imieniu własnym i Juliusza Antoniego Mieszkowskiego oraz matki jego Agnieszki z Dębskich Mieszkowskiej ogłosić, że JW Antoni Onufry h. Mora na Mieszkach Mieszkowski, dziedzic dóbr Glinice i Zbroszki z przyległościami, Sędzia Pokoju pow. pułtuskiego, kawaler krzyża wojskowego złotego (ur. 1781 Rembkowo, syn Piotra, Burgrabii Zakr. i Magdaleny Borowskiej), Juliusza Antoniego dwóch imion Mieszkowskiego, syna śp. Michała Adama Mieszkowskiego zm. 1830r., brata swego rodzonego i Agnieszki z Dębskich Iv. Kosińskiej, IIv. Mieszkowskiej, wdowy, dziedziczki dóbr Kozłowa za syna swego przysposobił"

Feliks Marcin, brat powyższego, ur. 1783r. we wsi Glinice, par. Winnica, postąpił 1806r. do 4 pułku Ks. Warszawskiego i w 1807r. został podporucznikiem; kapitan 1810r., przeniesiony do 1 pułku strzelców pieszych, a 1815r. do korpusu weteranów, odbył kampanie: 1807r. przeciw Prusom, 1808-1812r. w Hiszpanii i 1812r. w Rosyi (Ks. Wojskowe). Ożeniony z Joanną Torańską, pozostawił dzieci: Jana, Piotra i Zofię (x1848 Glinice za Konrada Leśnika). Zm. 1843r. w Glinicach;

Michał Adam, brat powyższego (ur. 1792 - zm. 1831 Glinice) zamieszkały w Broku, ożenił się w 1819r. w Domosławiu w par. Winnica z Agnieszką Domicelą Dębską; Po nich Julian (?Juliusz Antoni ur.1820 Domosław) dziedzic dóbr Kozłowo, Mikołaj i Antoni, wylegitymowani w Królestwie 1842 r. E. Sęczys w spisie szl. podaje, że był to Adam Michał i miał dzieci: Antoniego, Juliusza, Mikołaja, Annę i Józefę (leg. wraz z matką w 1842r.)

W Herbarzu „Rodzina" t.11 s.40 z herbem Odrowąż (?) wymieniono synów Stanisława Mieszkowskiego (zm. 1807), dziedzica wsi Lutom Wielki i Elżbiety Gnatowskiej - Franciszka i Andrzeja wylegitymowanych ze szlachectwa w 1838r. w Kr. Polskim. Rodzina ta pochodziła od Kazimierza, który w 1753r. (1733?) synom (albo synowcom swoim) Tomaszowi, Stanisławowi (w/w) i Franciszkowi odstąpił wieś Sokolniki, Rudki i Lutom Wlk. Spotykamy ich w aktach par. Winnica. Franciszek ur. ~1778r. w 1831r. wdowiec za Scholastyką Chrzanowską; Andrzej ur. ~1785r., w 1817r. wdowiec za Heleną Górecką (ur. 1800, c. Mikołaja i Łucji z Jaskłowskich); ich siostra Marianna ur.1787r. wyszła za mąż w 1815r. za Mikołaja Góreckiego, wd. po Łucji Jaskłowskiej, (ur. 1767,  s. Antoniego i Marianny z Świerczewskich). Jak podaje E. Sęczys, Stanisław miał drugą żonę Józefę Łempicką, z nich synowie: Klemens i ks. Jan, kanonik czerwiński, proboszcz par. Borzęcin w pow. warszawskim (leg. KP 1839r.).

W parafi Winnica we wsiach Mieszki Wielkie, Kuligi, Morgi, Przybyły, Bursy,  Leśniki mieszkały też inne rodziny Mieszkowskich, nie spokrewnionych z w/w Morami i Odrowążami. W 1816r. wójtem gminy był Adam Mieszkowski (zm.1818 s. Jana i Marianny z Babskich) z Brodowa Bąbołów (żona 1v. Zofia Gąsiorowska, 2v. Marianna Kobylińska). W Chmielewie dziedzicem w l. 1810-30 był Stanisław i Joanna z Chrzanowskich (dzieci: m.in. Julianna, Zygmunt, Jan Mieszkowscy). Na Morgach od końca XVIIIw. do 1815r. dziedziczył Jan zw. Róg al. Rola? (ż. Monika z Ostaszewskich) dzieci: Antoni 1774, Franciszek 1776, Marianna 1779, Jadwiga 1777;

Dlaczego przedstawiciele tych rodów nie trafili do 'Spisu Szlachty KP'? - oto krótkie wyjaśnienie [...]


 Źródła:

Akta SC par. Winnica z lat 1620 do 1780 (odzyskane) i 1770 do 1912r.
Uruski, "Rodzina" t.11
Niesiecki, Herbarz Polski t.6
E. Sęczys "Szlachta wylegitymowana w KP...", str. 436

Opracowanie Max Jankowski 2011