PROJEKT MAZOVIA

 

ZIELIŃSCY Z ZIEMI ZAKROCZYMSKIEJ

opracowanie: Andrzej M. Jankowski

Antoni Zieliński (*1741+1814) h. Świnka, s. Józefa, podczaszego płockiego, podchorąży pł., wł. dóbr zarembskich (*1726+ok.1790) i Teresy Zbrożek (c. Aleksandra i Magdaleny Zborowskiej).

Pochodził z 1 linii zawkrzeńskiej (od Grzegorza Zielińskiego i Ewy Mdzewskiej). Rodzina ta, po Wojciechu Zielińskim, podkomorzym różańskim i żonie jego Domicelli Mniewskiej miała dwóch synów: Jana (*1698+1763) wł. dóbr rycickich i Józefa (*1726+ok.1790) wł. dóbr zarembskich, ojca Antoniego.

Antoni był jednym z najbogatrzych właścicieli ziemskich na Mazowszu, otrzymał po żonie Katarzynie Sutkowskiej - podstolance łukowskiej - Koźniewo Wielkie i Czaplice, Zaręby, Koty i Rycice. W 1771r. nabył od Antoniego Ostaszewskiego wsie: Ostaszewo, Czernice, Begno, Wola Rańcza, Wola Ostaszewska, Trzcianka, Borze, Brzeżki, Raguzy, Borze Bliźnięta oraz części na Ostaszewie-Pankach i Włuskach. Ponadto posiadał w latach 1803 - 1814 Gąsocin i Duczymin (Nowa Wieś, Rapaty, Liwka, Wasiły) i dobra rycickie (Rycice, Zagaty, Grądy, Przysowy, Czaplice), dobra zarębskie (Zaremby, Binduga, Krukowo, Nowa Wieś, Rzotkiewnica, Liwki, Skuzy) oraz Rostkowo i Obrębiec.

Część jego majątku leżała na Kurpiach (Chorzele - Brzeski  oraz Promiany, Rawki, Wierzchowizna, Płodownica) stąd zwali go Kurpie - Kurpikiem Zielińskim. Niestety w 1806/1807 stracił większość majątku w dworze jego w Koźniewie (złote dukaty obrabowali stacjonujący tu francuzcy żołnierze)

Pisał się Pan na Zarębach, Krukowie, Nowej Wsi, Bindudze, cz. Rzodkiewnicy i Przysowie, Koźniewach, Ostaszewie Wielkim, Woli Ostaszewskiej i Borzach;

W roku 1765 ożenił się z Katarzyną Sutkowską (*1737+1822) h. Pobóg, c. Floriana, podstolanką łukowską, miał osiem córek;

Dzieci:

Joanna, (*1770+1840) ślub 2-02-1788r. w Koźniewie Dembinki - Józef Faustyn Sariusz-Stokowski (*1760+1813), h. Jelita, stolnik orłowski, syn Jana i Wiktorii Dobrzyckiej;

Franciszka, (*1765+14-03-1842 Ostaszewo) żona:

- 4-09-1790r. w Koźniewie - lv. Antoni Zieliński (*ok.1764+1795) s. Ignacego z Gościeszki h. Świnka (podkomorzy nurski ur. 1729 - zm. 1784) i Agnieszki Tuchoł; Rodzina zamieszkała w Koźniewie. Tutaj urodziła się córka Domicella (*28-04-1795), akta wymieniają jeszcze syna Paulina Jana Józefa Alojzego (*23-06-1791 Koźniewo Dębinki)

- llv. Jan Zbierzchowski; ślub przed 1801r. W Ostaszewie Wielkim urodzili się synowie: Aleksander Roch Jakub Antoni (*11-09-1801), Aleksander Prot Antoni (*11-05-1802)

Zuzanna Tekla Marianna Wiktoria Eleonora, (*13-08-1778 Koźniewo Dębinki +1842) żona:

- 3-11-1799r. w Koźniewie par. Szyszki - lv. Józef Zieliński, sędzia pokoju pow. Lipno par. Skępe;

- 1809r. - llv. Konstanty Przebendowski h. Kuna, gen. WP; (*1776 +1831); Zuzanna - leg. szl. KP 1838r.

Elżbieta Estera, (*1-07-1774 Koźniewo +1814) chorążanka zawkrzeńska, żona Onufrego Anastazego Koziebrodzkiego (*1774) z Kamienicy (ślub 6-01-1806r. w Szyszkach);

Teodora (*1766 +1842), żona:

- 10-02-1787r w Koźniewie - lv. Józef Wołłowicz (*1748+1801), stolnik ciechanowski s. Stanisława

- llv. Mateusz Zieliński s. Ignacego i Agnieszki Tuchoł,  podkomorzy nurski, dziedzic Goworowa, Wąsewa (bezpotomni). Mateusz wpisany do ksiąg szl. KP w 1842r. z h. Świnka;

Katarzyna; (*ca 1769)

Klara Marianna Izabella (14-08-1775r. Koźniewo), żona Fabiana Zielińskiego wd. (ślub Szyszki 1803r.);

Brygida (12-10-1776r. Koźniewo Dwór, chrz. Kajetan Sutkowski)

 

Daty z życia Antoniego Zielińskiego:

 • 1767 - rotmistrz pow. Sąchockiego z. ciechanowskiej;
 • 1768 - podstoli zawkrzeński;
 • 1772 - brał czynny udział w Konfederacji Barskiej;
 • 1782 - poseł z.ciechanowskiej na Sejm Warsz.
 • 1788 - chorąży raciązki;
 • 1792/93 - został odznaczony orderem Św. Stanisława;
 • 1792 - udział w wojnach z Rosją, był m.in. organizatorem i dowódcą odziału Kurpiów
 • 1814 - zmarł w dworze w Koźniewie.

 Akt zgonu Antoniego Zielińskiego 1914r.

Akt zgonu Antoniego Zielińskiego zm. dnia 8 października 1814r. w Koźniewie Dębinkach.

***

Co łączy rodzinę Zielińskich h. Świnka z rodziną Zielińskich tegoż herbu z Gołymina i Gzów?

 

Oto zestawienie:

Teodora Zielińska (1766-1842) c. Antoniego i Katarzyny Sutkowskiej (1737-1822) poszła zamąż za Józefa Wołłowicza h. Bogoria (1748-1801), szambelana J.K.M. s. Stanisława (*1720+1786) i Franciszki A. Wołłowicz. Teodora Zielińska odziedziczyła po ojcu swoim Antonim zm. w 1812r. dobra m.in. Gąsocin, Duczymin, Rycice, itd. a w wianie ślubnym otrzymała po Wołłowiczach części szl. Strzegocin, Skaszewo, Gzy, Begno, Garnowo, Brodowo, Garnowo Skierdy, Ruszkowo, Gąsiorowo. Po ślubie, który odbył się w Koźniewie dn. 10-02-1787r. otrzymała część tutejszego dworu. Tutaj dn. 29-11-1787r.  urodził się Stanisław Antoni Wołłowicz. W Koźniewie dn. 4-10-1788r. ur. się córka Marianna Franciszka Katarzyna (rodzina zamieszkała w dobrach Garnowo par. Gołymin);

W 1805r. urodziła się Helena Wołłowicz. W 1822r. Helena wyszła zamąż za Karola Zielińskiego ur. 28 IV 1787 we Lwowie, s. Stanisława (*1759 +1821) i Honoraty Lityńskiej (*ok.1770 +1836), zam. w Galicji w cyrkule Złoczewskim (?Petewczyca).

Z tego związku urodził się: Hipolit, Gustaw oraz dwie córki Aleksandra i Natalia. Część majątku przypadła rodzinie po Karolu Zielińskim i Helenie z Wołowiczów. Dobra Strzegocin zostały własnością Wołłowiczów (m.in. Michała) i po części Sędzimirów.

 

Karol Zieliński, generał WP, zmarł 18-09-1835r. w Garnowie (nagrobek na cmentarzu przykościelnym w Gołyminie, z herbem Świnka), dzieci:

Gustaw Joachim Zieliński (*1825 +1905), dziedzic Ostaszewa, ożenił się z Angelą Tykiel, z tego związku Maria za Wacławem Zielińskim i Wanda (*1858 +1923) zamężna za Edmundem Kurnatowskim;

Hipolit Zieliński (*1827 Garnowo +26-11-1891r. Gzy - nagrobek na cmentarzu w Gzach) dziedzic Gzów, ożenił się w 1852r. w Gołyminie z Matyldą Moroz (*1832 +2-12-1896 Gzy), z tego związku: Eugenia (*1859 Garnowo +1934) żona Romana Rakowieckiego h. Rola (*1858 +1939), syn Wacław (*ok.1860), który ożenił się w 1889r. z w/w siostrą cioteczną Marią Zielińską. Córki: Matylda (*ok.1860)  po mężu Kisielnicka, Melania, Olina, Helena (+1925 Gzy) po mężu Tacjanie (zm.1929), Mierzejewska, Maria? po mężu Makowska (*1865 +19-04-1891 Gzy) oraz syn Hipolit (*ok.1860)

Natalia Irena (*1829 Garnowo +1909) wyszła za mąż za Ludwika Lesiewskiego h. Ogończyk;

Aleksandra Leonia (*1822 +13-12-1880 Gzy) wyszła za mąż w 1844r. w Gołyminie za Leona Koziebrodzkiego h. Jastrzębiec, s. Onufrego i Elżbiety Zielińskiej.

Karol Jan (*1835 +1837 Garnowo)

 Podsumowanie:

Z w/w zestawienia wynika, że cały majątek po Antonim Zielińskim (zm.1812) dziedziczyły jego córki. Teodora wyszła za mąż w 1786r. za Józefa Wołłowicza, właścicela wielu majątków w pow. Pułtuskim, po nim córka Helena Wołłowicz wyszła za mąż za Karola Zielińskiego, ojca późniejszych dziedziców m.in. Gzów, Garnowa, Ostaszewa - Hipolita i Gustawa. Ta linia Zielińskich pochodziła po Stanisławie Zielińskim i Honoracie Lityńskiej. Linia ta, w genealogii Zielińskich, jest łączona z Andrzejem Zielińskim, który w 1746r. nabył od Stanisława Sierakowskiego wieś Sumin i Jarczechowo (woj. płockie). Po nim pochodzący:

I. Feliks i Józef (synowie Andrzeja) - wylegitymowani w KP w 1838r.
II. Gustaw Ignacy (wnuk Andrzeja) - wylegitymowany w KP w 1858r.
III. Gustaw, Hipolit, Aleksandra i Natalia (dzieci Karola i Heleny Wołłowicz, prawnuki Andrzeja) - wraz z matką wylegitymowani w KP w 1840r.

 Źródła:

 • Gustaw i Jan Zielińscy "Wiadomosci historyczne o rodzinie Zielińskich h.Świnka"
 • Akta metrykalne par. Gołymin UMZ., Szyszki UMZ., Gzy UMZ, cmentarz w Gzach i Gołyminie;
 • A. Pszczółkowski "Szlachta przasnyska w poł. XIXw."
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce - Pułtusk i okolice;
 • Ciechanowskie Studia Muzealne - Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, artykuł Jerzego Pełki "KAROL ZIELIŃSKI (1787 – 1835)";
 • Sęczys E. "Szlachta wylegitymowana w KP w l.1836-1861", str. 832

 

2009 Copyright by MAX