PROJEKT MAZOVIA

 

Jankowscy z Warszawy 

wypisy z ksiąg metrykalnych

Nobilitowani z rodziny Jankowskich zamieszkali w Warszawie:


Rodzina Józefa i Marianny Łukowskiej h. Korab /akty z parafi św. Andrzeja/

Józef Jankowski /*/ (*ca. 1796), Kasjer Obwodu Warszawskiego, s. Antoniego (+1823 Rudnik), ekonoma z majątku Rudna, dziedzica Mieni i Marianny. Ślub dn. 20.01.1818r. w Mieni par. Cegłów (akt 1818/27), żona Marianna Łukowska (*1800 +1849 W-wa); Zamieszkały: Warszawa, ul. Krochmalna 959; Leg. szl. 1839r.

1.11.1818 Mienia par. Cegłów [Mińsk 1818/205] - ur. Maksymilian Karol Józef  (*1818 Mińsk Maz.), asesor sądowy z Pułtuska, ożenił się dn. 25-11-1845r. w Zielonej Ciechanowskiej z Leokadią Konstancją Pęczkowską (*1818 Pęczki) c. Kazimierza i Anny z Pisarzewskich, dziedziców Szlas [Zielona 1845/20] (urzędnik, aplikant sądowy, leg. szl. 1856r.) Po nich: Józef Mikołaj (*10-09-1846 Szlasy) [Zielona 55/1846]

29.09.1826 Warszawa - ur. Władysław Antoni (brak aktu; Leg. szl. 1856r.)

1828/197 Warszawa - chrzest Stanisław Wawrzyniec /**/, ur. 30.04.1821 Mińsk Maz.[1821/99] (Leg. szl. 1856r.)

1828/198 Warszawa - chrzest Izabela Marianna, ur. 9.06.1820 Mińsk Maz. [1820/123]

1829/559 Warszawa - chrzest Józefa Marianna Elżbieta; zm. 1829/424 W-wa św. Andrzeja;

1823/125 Mińsk Maz. - Aniela Zuzanna ur. w Mińsku;

 

1849/307 św. Andrzeja - zm. dn. 9.06.1849 - Marianna Jankowska z d. Łukowska c. Józefa, komisarza dóbr mniewskich i Elżbiety Chybowskiej, l.49. ur. w Siennicy, zmarła pozostawiła męża Józefa, byłego kasjera. Świadek, brat Felicjan Łukowski; rodzina zam. ul. Nowomiejska 173;

/*/ Józef - syn Antoniego i Marianny, wnuk Józefa i Doroty Malskiej, który w 1728r. zabezpieczył posag żony swojej Doroty Malskiej na dobrach Kamionna (Sęczys, ib.) oraz Antoni (s. Hipolita i Anny Heleny Grabińskiej), wnuk Franciszka, prawnuk Józefa i Doroty Malskiej. Leg. szl. 1856r. (Sęczys, ib.) Z tej linii po Józefie, dziedzicu dóbr Kamionna w woj. poznańskim w par. Lubień (notowanym w aktach przedeckich w 1722r.) wg. Bonieckiego h. Ogończyk, pochodzili również herbowni Porajowie, a to za sprawą wylegitymowanego w 1851r. z h. Poraj - Antoniego s. Ludwika i Magdaleny Skulskiej, podoficera W.Car.(#), wnuka Antoniego, pwnuka Władysława, ppwnuka Andrzeja, trzeciego syna Józefa i Doroty Malskiej [wg. Uruskiego] Tenże Antoni (*1827 Topola Król.) ożenił się w 1865r.w Krzykosach z Petronelą Marciniak (*1844) c. Andrzeja i Małgorzaty z Jaranowskich [Akt 10/1865 par. Borysławice Kość.]

1824/2 par. Bolesławiec - ślub Hipolit  (*1798 Konopiska) s. Franciszka i Zuzanny Chrzanowskiej, assekurator Urzędu Konsumpcyjnego w Krzepicach pow. Częstochowa x Anna Helena Grabińska (*1796 Bolesławiec) c. NN i Marianny Koszutskiej (ojciec przybrany Melchior Kijeński, dzerż. ekonomii Bolesławiec). Córka Hipolita, Marianna Jankowska 1v. Urbanowska, IIv. w 1855r. w par. Bolesławiec za Leona Marcinkiewicza s. Jana i Marianny Tchorznickiej.

/**/ Stanisław, kasjer Kasy Głównej w W-wie, brał udział w powstaniu 1863r.

 


Rodzina Konstantego i Anny Duninowskiej h. Nowina /akty z par. św. Andrzeja/

Rodzina Jankowskich h. Nowina pochodziła z woj. radomskiego, była właścicielami dóbr: Mniszek, Strzałkowo, Chronówek, Wola św. Doroty (założonej w 1773r. przez Ignacego Jankowskiego, później zwana Wolanów) i innych w par. Wolanów. Rodzina była wymieniona w herbarzach Bonieckiego i Uruskiego. Konstanty Jankowski był synem Józefa i Aleksandry Kwaśniewskiej, był posłem z. sandomierskiej na sejm grodzieński podziałowy w 1798r., wraz z 21 posłami podpisał akt konfederacji grodzieńskiej, przeciw Targowicy. Ojciec jego Józef, ze stolnika, chorąży radomski 1757—1768r., generał-major wojsk koronnych, komendant w Zamościu, deputat na Trybunał Koronny 1756r., z żony Aleksandry Kwaśniewskiej, miecznikówny stężyckiej, miał trzech synów: Ignacego, Kajetana i Konstantego. Konstanty, trzeci syn chorążego Józefa, niewiadomo z jakiego powodu brał herb Poraj; kapitan gwardii królewskiej, a następnie szambelan JKM 1780 r., deputat na Trybunał koronny 1779 r., konsyliarz Rady Nieustającej, chorąży sandomierski, poseł na kilka sejmów i grodzieński 1793 r., śmiało występował na nim, przeciwko czynom ambasadora rosyjskiego. Konstanty miał dwie żony, Mariannę de 'la Magdelaine', pułkownikównę wojsk koronnych, z której córka Marianna za Józefem Tomkowiczem, szambelanem królewskim, i Annę Duninowską, z niej syn Józef, ur. 1794 r we wsi Strzałkowie, w obwodzie radomskim, postąpiwszy na służbę 1813 r., został 1816 r. podporucznikiem w 5 pułku piechoty liniowej, a w 1822 r. wyszedł do dymisji w stopniu porucznika. Odbył kampanie 1813 r. w Niemczech i 1814r. we Francyj; w 1818 r. ozdobiony krzyżem Legii Honorowej, umarł w Warszawie 1857 roku (Ks. Wojskowe).

Józef (Kalasanty) Konstanty (*1794 Strzałkowo - 1857 Warszawa) s. Konstantego i Anny Duninowskiej, porucznik WP. Żona Katarzyna Dunin-Wąsowicz (ślub zapewne w Radomiu?). Rodzina zam. w Warszawie przy ul. Elektoralnej nr.781.

1857/465 św. Andrzeja - dn. 1.11.1857r. zm. Józef Konstanty, l.62, były oficer legionów WP, obywatel ziemski, ur. w Warszawie?, pozostawił żonę Katarzynę i dwoje pełnoletnich dzieci. Pochowany na cm. Powązkowskim kw. 27 wpr. Świadkiem był syn Konstanty (*1828), urzędnik KRSW.

1867/367 par. Wsz. Świętych - chrzest Antoni Jan Józef Kalasanty ur.24.05.1867r., syn Konstantego (l.39, urz. Komisji Oświecenia)  i Heleny Chrzanowskiej l.23 (wn. w/w Józefa Konstantego). Antoni zmarł 26.05.1939r. w Warszawie, pochowany cm. Powązkowski k.27;

1871 - dn. 9.07.1871r. zm. Katarzyna z d. Dunin-Wąsowicz (*ca.1799), żona Józefa Konstantego. Pochowana Powązki k.27;

1885 - zm. Konstanty (*1828), s. Józefa i Katarzyny d. Wąsowicz. Pochowany Powązki kw.27;

Na Powązkach Starych w kw. 27 w grobowcu rodzinnym, na prawo w kierunku muru cm., pochowani są:

 • Helena z d. Chrzanowska (*1849 +8.07.1923), żona Konstantego;
 • Marcjanna d. Romer (*1782 +4.04.1864), Iv. Dunin-Wąsowicz, IIv. Jankowska;
 • Jan Jankowski zm. 17.03.1872r.
 • Stefan Jankowski (*ca.1869 +30.09.1869);
 • Stefania z Jankowskich Koenig (*1827 +19.09.1864), żona Teofila Koeniga;
 • Kajetan Korczakowski zm.?, mąż Apoloni Jankowskiej d. Brzezińskiej, wdowy po Antonim Jankowskim, (Antoni - płk. WP, stracony dn. 15.08.1831r. w Warszawie, s. Ignacego i Ludwiki Chronowskiej, ur.1783 Chronówek), ślub Kajetana i Apoloni odbył się w Warszawie, w kościele św. Krzyża (akt 1836/238);

1846/43 par. św. Krzyża - ślub: Teofil Koenig, s. Bogumiła i Ludwiki, ur. Radziejów, urzędnik Wydz. Górnictwa, żona Stafania Jankowska, c. Józefa Kalasantego i Katarzyny Wąsowicz, ur. we wsi Wrzos (par. Przytyk, gub. radomskiej), zam. ul. Chmielna 1527;

 [zobacz memorandum gen. Antoniego Jankowskiego]


Rodzina Józefa i Karoliny z Czernickich Reunish (h. Nowina*) /akty z parafi św. Jana/

Józef Jankowski, (s. Józefa? i Agnieszki /Sęczys - dz.cyt./) urzędnik, plenipotent JKM Hr. Roztworowskiego w 1841r. Leg. szlach. w 1845r. Zamieszkały ul. Nowomiejska 159;

1838/2 - ślub, Józef s. Piotra i Agnieszki, żona Apolonia Lubowidzka (*1820 w gub. Łomżyńskiej +1839 Zaręby) c. Grzegorza;

1839/50 - św. Andrzeja - ur. Józef Stanisław s. Józefa i Apoloni Łubowickiej (1ż.) - zm. 1839 W-wa;

 

1841/26 św. Jana - ślub, Józef (*1808 Zieleniec/Zielęcin?, W.Ks.Pozn.) s. Piotra i Agnieszki d. Dymkowskiej, wdowiec po Apolonii Lubowickiej, zm. 1839r. we wsi Zaręby Poświętne; żona Karolina Reunisch z d. Czernicka (*1815 Krzeczanów, gub. płocka), wdowa po Karolu Reunisch, zm. 1831r. w Warszawie, c. Karola Czernickiego i Marianny Olszewskiej. Z nich:

22.07.1844 - ur. Marianna Magdalena – brak aktu (Sęczys, Spis szl. KP)

20.06.1843 - ur. Władysław Franciszek – brak aktu (Sęczys, Spis szl. KP)

1881/126 - par. Nawiedzenia NMP -  ślub Władysław Franciszek (*1843 Zdzieszyn, par. Mszczonów?), s. Józefa obywatela i Karoliny z Czernickich (rodzice zmarli w Warszawie), żona Anna Łętkowska (*1851 Szczekociny) c. Wincentego i Agnieszki Szubińskiej;

 


Rodzina Jakuba Ignacego i Teresy Szczepańskiej (h. Nowina*) / akty w parafi św. Andrzeja/

Jakub Ignacy Jankowski (*1793 Góra Kalwaria +1849 W-wa) s. Filipa i Rozalii, i Teresa Jadwiga Szczepańska (*1798) [urzędnik, Buchalter sekcji solnej w KRPiS w Warszawie, leg. szl. KP 1848r]

1819/101 Warszawa cyrkuł II - ślub 3 września 1819r. Jakub Ignacy l.27 m.1 dn.8, sekretarz w Biurze Ministerialnym Skarbu, zam. ul. Freta nr.262, gm. cyrkułu II od pół roku, syn zm. Filipa i zm. Rozalii Jankowskich (wg. wyciągu z par. Góra Kalwaria z dn. 29-01-1806) x Teresa Jadwiga Szczepańska (*1798 Św. Jana, Warszawa) c. zm. Józefa i Marianny;

1838/346 - chrzest Teresa ur. 1829r. w Warszawie

1838/345 - chrzest dn. 5 lipca 1838r. Aleksander ur. 30-07-1828r., ojciec buchalter w Komisji Skarbu zam. ul. Rymarska nr.739 w Warszawie (Leg. szl. KP 1848r.)

1838/348 - chrzest Antonina Adelajda ur. 16.02.1835r.

1838/347 - chrzest Filipina ur. 19.06.1831r.

Julian Jan Kalikst - brak aktu (Leg. szl. KP 1848r.)

1839/52 - Konstancja zm. w wieku l.15, ur. w Warszawie w 1825r.;

1849/43 - zm. Jakub Jankowski, sekretarz resursy (*1793 Góra Kalwaria) syn Jakuba i NN, pozostawił Teresę ze Szczepańskich;

 

1823r. - Warszawa ur. Wiktor Adam Jankowski, (brak aktu)

1862/89 - ślub par. św. Jana; Wiktor Adam, s. Jakuba i Teresy  (zam. Warszawa ul. Piwna, urzędnik administracji tabacznej) i żona Franciszka Nastajewicz (*1837 Kielce), c. Jakuba i Łucji;

1873/246 - Warszawa zm. Wiktor l.52, świadek Julian, brat zam. Góra Kalwaria

1874/184 - ślub Teodor Szymański z Franciszką Jankowską d. Nastajewicz, wdową po Wiktorze Jankowskim;

 


Rodzina Piotra i Anny Tłoczyńskiej (h. Nowina*) - ? Parafia Warszawa

Piotr Jankowski (*1785 Trzemeszno) s. Stefana i Marianny Wirlejk, żona: Anna Józefata al. Józefa Tłoczyńska (*19.05.1795 Siekierków), c. Jana i Anny Kopiewskiej. Piotr był majorem WP z W-wy, leg. szl. KP 1837r.;

21.07.1814 - ślub w Bydgoszczy;

18.04.1819 - Lublin, ur. Julian Wojciech Leon, (urzędnik Heroldyi KP, później OZWDRzS; Leg. szl. KP 1841r.)

1857/380 par. Nawiedzenia NMP - zm. Piotr Jankowski, (*1785 Trzemeszno), syn Stefana i Marianny, poborca pow. łęczyckiego, major WP, kontroler przy Kanale Nawigacyjnym w Augustowie, przyrównany do stopnia st. podporucznika; świadek, syn Julian Jankowski (*1819) były urz. Heroldii KP;

1860/701 par. NMP - zmarł dn. 7.10.1860r. Julian Jankowski, kawaler lat 41 ur. w Lublinie, urz. Rady Admin. KP; (s. Piotra i Józefy Toczyńskiej). Świadkowie: Aleksander Stępnicki, referent KRSW i Stanisław Pękosławski, adwokat SA;

Niektóre źródła podają inne informacje, że Piotr /**/ ur. 2.07.1786 w Mitawie (?pow. gnieźnieński), syn Stefana al. Szczepana, posesora wsi Mitawa i Marianny. Tenże Piotr zm. w 1857r. i pochowany zapewne na cm. powązkowskim w kw.22;

/**/ Piotr Jankowski, wg. herbarzy, miał pochodzić po Stanisławie (h. Ogończyk wg. Bonieckiego, h. Jastrzębiec wg. Uruskiego) dziedzicu Śmielnika w 1760r. (Akta Przedeckie) Ojciec jego Stefan al. Szczepan miał być synem Stanisława, wnukiem Antoniego i prawnukiem Wojciecha h. Jastrzębiec, dziedzica Śmielnika Górnego w 1700r.


Rodzina Jerzego i Anieli Bogusławskiej h. Jastrzębiec /akty z par. św. Aleksandra/

Jerzy Jankowski (wg. Uruskiego, syn Franciszka, sędziego ziemskiego oszmiańskiego w 1787r., Boniecki upatruje w nim potomka rodu z Kujaw), prawdopodobnie zmarł przed 1843r./***/;

1843/441 - chrzest Joanna Domicella Aleksandra - ur. 6.05.1821r. w Wilnie, opiekunami prawnymi zostali: Jan Sylwester Kulikiewicz z żoną Teklą z Bogusławskich (ich ślub w 1811r. w Warszawie), siostrą Anieli Bogusławskiej, żony Jerzego Jankowskiego. Po chrzcie Joanna Jankowska przybrała nazwisko Kulikiewicz;

1846/64 - ślub Joanna Domicella Kulikiewicz i Achilles Władyslaw Waśkiewicz, Naczelnik Sekcji Wyznań.

1855/763 - zm. Joanna Domicella Kulikiewicz-Jankowska, żona Achillesa Waśkiewicza, zam. przy ul. Mokotowskiej; świadek, brat Michał Kleofas Jankowski, referent KRSWiD;

1843/148 - zm. Marianna Jankowska (*1823 Wilno) c. Jerzego, już zmarłego i Anieli zam. w Wilnie; świadek, brat Michał Kleofas Jankowski, Asesor prawny w KRSWiD w Warszawie;

Michał Kleofas Józefat - ur. 1819r. Wilno, Asesor prawny, później referent KRSWiD, legit. szl. KP w 1853r.;

1866/53 Łowicz Kolegiata - ślub Michała s Jerzego i Anieli z Marią Franciszką Sulnicką (rozwódką) z d.Pawłowską c. Bazylego i Anny z Hennów;

/***/ być może Jerzy miał drugą żonę - Barbarę Balbinę Maruszkiewicz. Zmarł w Warszawie w 1840r. (akt św. Aleksandra 1840/79) tenże urodzony w guberni grodzieńskiej w 1789r. Był synem Mikołaja i Marcjanny zam. w obw. brzeskim. Zmarł w Szpitalu Ujazdowskim jako urzędnik 13 klasy z Biura Generała Komendanta M-sta W-wy.?

 


Rodzina Jana i Justyny Tańskiej h. Jastrzębiec  /akty z cyrkułu IV oraz parafi św. Andrzeja/

Jan Jankowski (*ca.1786 Krobia +1818 W-wa) - wł. szynku w W-wie;

1815/437 - Ślub dn. 6.08.1815r. w Warszawie [cyrkuł IV/1815/80] - Jan Jankowski i Justyna Tańska (*1789). Jan, kawaler l.29 s. Kacpra i Jadwigi z ?Iglińskich, rodem z pow. krobskiego w W.X. Poznańskim. Justyna Tańska l.24 c. Antoniego i Marii Ścisłowskiej, po śmierci męża w 1818r. wyszła ponownie za mąż za Ludwika Suchockiego (*1792), fabrykanta piwa, syna Michała i Reginy z Mickiewiczów;

1818/19 - Cyrkuł IV - chrzest dn. 13 stycznia 1818r. Antoniego Kazimierza syna Jana i Justyny Tańskiej.

1818/73 - Cyrkuł IV - zmarł dn. 19 marca 1818r. w Warszawie na suchoty Jan Jankowski, szynkarz l.32, pozostawił żonę Justynę z Tańskich oraz dziecko 3-miesięczne Antoniego Kazimierza.

Syn Antoni Kazimierz (*11-01-1818 Warszawa +17-04-1860 Warszawa) - urzędnik Komisji Przychodów i Skarbu, wpis do spisu szl. KP w 1844r. pod nr. 364

1848/25 par. św. Andrzeja - ślub dn. 5.02.1848r.: Antoni Jankowski (*1818 Warszawa 1860 Warszawa) s. Jana, obywatela i Justyny z Tańskich, urzędnik KRPiS, zam. Warszawa ul. Graniczna 965, żona: Teodora Zielińska (*1819 Warszawa) c. Sylwestra i Teofili Jasińskiej, zam. ul. Waliców 1111; małżonkowie zawarli umowę przed Janem Dzięciołkiewiczem, rejentem Kanc. Ziemiańskiej Gub. Warszawskiej; Świadek Jakub Jasiński, inspektor Wydz. Lekarskiego i Jakub Szymanowski, obywatel.

1860/185 - zmarł dn. 17 kwietnia, w Warszawie, Antoni Kazimierz Jankowski, urzędnik, rozwodnik po Teodorze z Zielińskich. W akcie nie wymieniono dzieci. W aktach parafialnych również nie było akt dotyczących tej rodziny.


Rodzina Karola Marcina Bolesty-Jankowskiego (h. Jastrzębiec) i Janiny Narewskiej /akty z par. św. Aleksandra w Warszawie/

1901/297 - ślub: Karol Marcin (*1868 Zasław na Wołyniu) s. Adolfa i Julii d. Kołyszko, architekt, profesor Politechniki Warszawskiej; żona: Janina Narewska c. Ignacego i Michaliny z Rostafińskich ;

 

Poniżej przytaczam fragment rękopisu, monografii Pana mgr Sebastiana Wojdyły (Jankowskiego) "Jankowscy herbu Boleścic", rkp. w posiadaniu autora monografii (Warszawa/Wrocław/Środa Śląska 1999/2011)

 

Ojcem tej linii (z gałęzi grodzieńskiej rodu), był Adolf Józef (2im.), który w 1844, w ramach służby wojskowej, został przeniesiony do Olwiopolna, gdzie był rotmistrzem IX Olwiopolskiego Pułku Ułanów. Potem osiedlił się z żoną (1856), Julią z Kołyszków, w majątku swoim Chorostek w ziemi zasławskiej. Od 1865 był plenipotentem i kierownikiem zarządu dóbr Sławuta księcia Romana Sanguszko, z siedzibą w Zasławiu. Zmarł na atak serca 21.VII.1881w Kijowie a został pochowany w Odessie.

Z dzieci:

1. Józef (1857 w Chorostku, zmarł 1934 w Warszawie). Studiował na Wydziale Handlu ryskiej Politechniki. Jeden z założycieli Korporacji Polskich Studentów w Rydze tzw. Arkonii w 1879. W 1910 osiadł w Paryżu. Był matematykiem, a potem filozofem. Bezżenny.

2. Maria, urodzona 1859 w Chorostku, zmarła panną w 1877; możliwe iż w Warszawie, gdzie uczyła się na pensji.

3. Jan (1863-1918). Urodzony w Chorostku, zmarł w Rydze. Uczył się w Szkole Handlowej w Kijowie. Od 1898 mieszkał i pracował w Rydze. Bezżenny.

4. Karol Marcin (2im.), ur. w Zasłaniu na Wołyniu 21.XI.1868. (4.I.1869), Zmarł w Warszawie 4.I.1928. W 1880r. rozpoczął naukę w Gimnazjum w Równem. W drugim roku nauki przerwał naukę z powodu „choroby oka”. W sierpniu 1882r. był uczniem szkoły realnej św. Pawła, przy gminie ewangelickiej w Odessie. Maturę uzyskał dn. 15.VI.1887. Studiował od 1.XI.1889, na Politechnice w Rydze na Wydziale Architektury. Wówczas też zapisał się do Arkonii, oraz do klubu sportowego „Turnverein”. Pracował w biurze kolejowym w Rydze, w 1896r. miał już renomę zdolnego, ryskiego budowniczego. W okresie 9.XII.1891-13.IX.1892 odbył służbę wojskową. W czerwcu 1896r. zdał egzamin przed dyplomowy, a dn. 19.V.1897 złożył indeks, w czerwcu tegoż roku zdał egzamin dyplomowy z odznaczeniem. Po dwóch latach obronił pracę dyplomową w formie projektu. Dyplom otrzymał dn. 16.XI.1899. Odrzucił pracę u architektów w Odessie. Od Franciszka Lilpopa otrzymał propozycję pracy architekta w Warszawie.

Pracował na Politechnice Warszawskiej, od 1915r. jako wykładowca, od 1919r. profesor nadzwyczajny, a od 1921r. zwyczajny, w katedrze projektowania miejskiego. Od października 1906r. był członkiem Koła Architektów, do 1913r. w jego Komisji Kwalifikacyjnej, od 17.III.1913, do 1918 pierwszy wiceprezes, w końcu zaś Prezes (od 23.III.1927 aż do śmierci). Należał do warszawskiego Związku Filistrów Arkonii, od 1906 był członkiem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, rok później w Warszawskim Towarzystwie Popierania Przemysłu Ludowego, (w latach dwudziestych był jego Prezesem), współpracował z warszawskim Towarzystwem Dobroczynności. W latach 1905-1915, czterdzieści razy był sędzią w konkursach Koła Architektów w Warszawie. W 1914r. został pracownikiem Sekcji Budowlanej Centralnego Komitetu Obywatelskiego, w 1916r. członek honorowy Związku Słuchaczów Architektury, 1917r. pracownik Biura do Spraw Regulacji i Zabudowy Miasta, wówczas także członek Zarządu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (do 1918), w 1919r. w Komitecie Wykonawczym I Zjazdu Architektów Polskich w Warszawie. W latach 1923-1925 był Jankowski dziekanem Politechniki Warszawskiej, od 1923 członek, a od 1926 Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wówczas także członek Komitetu Organizacyjnego I Wystawy Nowej Architektury w Warszawie. Projektował także w Wydziale Budowlanym Rady Głównej Opiekuńczej w Departamencie Gospodarczo Społecznym Komisji Odbudowy Kraju i Racjonalnego Budownictwa Tymczasowej Rady Stanu. Był w końcu założycielem pisma „Architektura i Budownictwo”.

Żoną Karola (od 21.VI.1901) była Janina z Narewskich h. Wieniawa, (*21.II.1877 w Paplinie w ziemi rawskiej - 10.IV.1970 w Warszawie). Janina była córką Ignacego (1830-1896), powstańca z 1863r. i Michaliny Rostafińskiej (1844-1932). Karol i Janina mieli tylko trzy córki:

a) Jadwiga Maria (1902-5.XII.1983), mąż od 1926r. Tadeusz Henryk Dołęga - Dziedzicki (1892-1945) działacz AK pseud. Krzywda.

b) Halina (1903-2000), mąż Bolesław Józef Bolesta - Przedpełski (1896-1981).

c) Stefania ur. 1905, zamężna za Kolumna - Żaboklickim.

Rodzice pochowani na Cm. Powązkowskim w Warszawie w kw. 165;

_______________

Przypisy:

Wiadomości o Karolu i o jego bliskich zebrane zostały w znacznej części z pracy doktorskiej Jadwigi Roguskiej, Karol Jankowski, architekt warszawski początku XX wieku, Warszawa 1978 (400 egzemplarzy). Uzupełnione zostały pracą Józefa Piłatowicza, Profesorowie Politechniki Warszawskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, Warszawa 1999. Odnośnie miejsca urodzenia Karola, podawane jest czasem błędnie Kimry na Rusi oraz Kielce.

Mgr. Sebastian Wojdyła Jankowski

* * *

Karol Jankowski, jako architekt, sam lub wspólnie z F. Lilpopem wykonał wiele projektów i dzieł architektonicznych, m. in.: dom Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25; domy przy: al. Róż 8 i 10 (wczesnomodernistyczna kamienica, zbudowana w 1912r.), ul. Bielańskiej 18 (Dom Handlowy Pawła Tarasowicza), ul. Kredytowej 3 (Gmach Zarządu Towarzystwa Zakładów Gazowych), ul. Moniuszki 2 (Bank Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu), gmach Centralnej Kasy Spółek Rolniczych im. Franciszka Stefczyka  przy Wareckiej 11/13, gmach Banku Zjednoczonych Ziem Polskich przy pl. Napoleona (pl. Warecki); dom Towarzystwa Akcyjnego "Ludwik Spiess" przy ul. Daniłowiczowskiej 16, róg Hipotecznej 1 (zbudowany w l. 1912-13); Zakład Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej, gmach Instytutu Aerodynamicznego przy ul. Nowowiejskiej, Domy Podoficerskie przy ul. Wiśniowej 54 i Krajewskiego 4, Zakłady Ursus w Czechowicach p. Warszawą,  gmach Instytutu Higieny Dziecięciej im. barona Lenvala przy ul. Litewskiej 16 róg Marszałkowskiej 24, kamienicę Krzemińskich przy pl. Żelaznej Bramy 6, róg Przechodnia 2, róg Żabia 1, Kamienicę Lessera ul. Miodowa 21/23, budynek Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego przy ul. Alberta I nr 7. W okolicach Warszawy powstały: sanatorium przeciwgruźlicze w Rudce, szereg pałacyków (m.in. pałacyk Dowgiałły przy Alei Szucha) i dworków poza Warszawą, w tym np. w Falenicy, w Szatyjowie, Rakiszkach, Raszkowie, Suchowoli, Bondarówce oraz kościół w Małkini. W konkursie na projekt gmachu szkoły handlowej w Łodzi Karol Jankowski uzyskał I nagrodę. U zbiegu ul. Hoene-Wrońskiego z Dolnośląską, po lewej stronie, stoi willa pioniera nowoczesnej architektury polskiej, prof. Karola Jankowskiego. W czasie powstania w budynek trafiła bomba. Po wojnie dom odbudowano tylko częściowo. Tam, gdzie był gabinet profesora, przez lata rosła trawa. Znalazł się jednak entuzjasta odbudowy budynku, mąż jednej z wnuczek architekta, pan Zbigniew Dobrowolski z Zakopanego. Budynek odtworzył w przedwojennym kształcie na podstawie zachowanych planów.

 


Rodzina Bogumiła Jankowskiego i Józefy Pruskiej h. Poraj

1819/115 Warszawa, par. św. Andrzeja - ślub dn. 3.11.1819 - Bogumił Ignacy Jankowski (*1.01.1771 Wierzbówka/pow. zgierski +1845/56 Wola Branicka par. Modlna) s. Szymona i Agaty Byszewskiej, żona Józefa Pruska (*ok. 1803);

Bogumił Jankowski, sędzia pokoju pow. zgierskiego, dziedzic dóbr Wola Branicka w pow. łęczyckim, urzędnik w Warszawie, w 1829r. członek Rady Obywatelskiej woj. mazowieckiego z par. Zgierz; wpisany do ksiąg szl. KP w 1842r. z h. Poraj. Wg. herbarzy miał jakoby pochodzić po Wojciechu, dziedzicu dóbr Śmielnik Górny w 1700r. (h. Jastrzębiec)

Dzieci Bogumiła i Józefy z Pruskich ur. w Woli Branickiej par. Modlna:
- Feliks Antoni ur. 28.05.1838 (Wola Branicka) może uczestnik powstania 1863r. pochowany w Pyzdrach?;
- Helena Teresa ur. 19.05.1832 (Wola Branicka), żona Konstantego Floriana Pilchowskiego (x1854 Modlna), z nich dzieci: Zofia zm.1860, Józef (*1859 +1860), Felicja ur.1863, Franciszek ur.1861, Elżbieta ur.1857, Stefan (*1855); Konstanty Pilchowski był dziedzicem Białłej w par. Modlna;
- Józefa Marianna ur. 26.09.1840 (Wola Branicka)
- Maria Bogumiła zm. 1840/17 (Wola Branicka)

Rodzina Szymona Jankowskiego i Agaty Byszewskiej z Wierzbowa par. Zgierz wg. Herbarza Uruskiego, pochodziła po Wojciechu, właścicielu dóbr Śmielnik w par. Izbica. Po ślubie ok. 1770r. zamieszkiwali Wierzbówkę al. Wierzbowo, tutaj urodziło się większość dzieci. Po 1825r. część rodziny zamieszkiwała nadal w par. Zgierz, dziedzicząc część szlachecką na Dąbrówce. Posesorem tych dóbr w 1826r. był brat rodzony Bogumiła, Maciej (*ok.1775 Wierzbowo +4.02.1847 Dąbrówka) mąż Jadwigi d. Mieszkowskiej. Bogumił miał jeszcze siostry: Apolonię (*Wierzbowo +1.04.1847 Dąbrówka), żonę Dąbrowskiego, z nich syn Józef (*1821) i drugiego ślubu żona Mateusza Różyckiego. Druga siostra Kunegunda (*1779 Pokrzywna? +1855 Dąbrówka) żona Grabskiego, trzecia Brygida (*ok.1770 +1826 Dąbrówka), niezamężna;


Rodzina Wincentego i Julianny Jaraczewskiej (h. Poraj*)

Wincenty (*ca. 1802) [wg. Uruskiego: syn Jana, wnuk Stanisława, dziedzica dóbr Śmielnik Górny w 1760r.] wziął ślub z Julianną Jaraczewską (*ca. 1797) w  par. Dobrów (pow. Kolski) w roku 1821 [akt z dn.8 lipca 1821r. wieś Ruszków nr.21/1821 par. Dobrów]. Wincenty pochodził z par. Chocz (Choceń?). Julianna Jaraczewska, panna l.24, była na służbie w dworze JW Kurnatowskiego w Ruszkowie. Po ślubie, Wincenty zamieszkał w pobliskim Kole, a po 1827r. zamieszkał w Łęczycy. Synami Wincentego i Julianny z Jaraczewskich byli:

Julian Makary Jankowski (ur. 1833 Łęczyca) - urzędnik KRSW w 1859r., leg. szl. KP 1849r.;

1859/179 św. Jana - ślub 21.08.1859; ż. Maria Małgorzata Walentyna Wesołowska (*1838 +26.11.1887 W-wa) c. Józefa i Wiktorii z Dąbskich; rodzina Juliana zam. w Warszawie, ul. Freta  277;

1862/318 - chrzest par. Naw. NMP - Józef Tymoteusz Marian (chrzestny: Jan Emil J.);

Po Józefie Tymoteuszu Marianie (*12.03.1862 Warszawa +7.02.1909 W-wa, Powązki kw.175) z Marii Goleńskiej synowie:

- Zdzisław Zofia (*1896 Warszawa +17.08.1943 W-wa, Powązki);

- Marian Emil (*1895 Łódź +6.02.1950 Londyn, symb. pochowany Powązki) mjr. art.WP;

1877/288 – chrzest par. św. Antoniego – Wacław Michał syn Juliana i Marii Wesołowskiej;

1869 - ur. Stefan Kazimierz s. Juliana i Marii Wesołowskiej;

1900/126 par. św. Krzyża - ślub Stefan Kazimierz (*1869 W-wa), podoficer, urz. banku, l.31; żona Zofia Julia Brokowska (*1879 W-wa) c. Gustawa, prezydenta miasta Piotrków i Pauliny z Petrykowskich; świadek Julian Makary J.;

 

Romuald Nikodem Jankowski (*1835 Łęczyca) urzędnik w biurze policmajstra, sztab kapitan, leg. szl. KP 1849r.; zam. Senatorska;

1864/37 św. Jana - ślub 12.02.1864; ż. Władysława Antonina Szołajska (*ca. 1846 W-wa) c. Marcelego i Marii z Komorowskich, po nich:

1867/163 - par. Przem. Pańskiego – chrzest: córka Władysława Józefa, zm. 1868/18 W-wa;

1869/74 - par. Przem. Pańskiego – chrzest: Władysław Jan;

1876/185 - par. św. Antoniego – chrzest: Zygmunt Romuald;

1876/186 - par. św. Antoniego – chrzest: Tadeusz;

1876/187 - par. św. Antoniego – chrzest: Romualda Helena; zm. 1880/150 W-wa;

1876/188 - par. św. Antoniego – chrzest: Władysław Gustaw;

1868/7 - zg. zmarł Mieczysław l.3 (świadek Julian J., urzędnik)

1866/364 św. Jana - ur. Maria Zofia (+1940 W-wa), ślub 1886 Warszawa - Nowakowski Izajasz Feliks s. Franciszka i Ludwiki

1876 - ur. Jadwiga (+1948 W-wa), małżonek p. Trzaska;

Jan Wincenty Jankowski (*1824 Koło), urzędnik Kancelarii Przybocznej Ks. Namiestnika w Warszawie – asesor kolegialny, leg. szl. KP 1849r.; zamieszkały przy ul. Freta 270, później przy Swiętojańskiej 30;

1846/11 św. Jana - ślub z Marią Delisz (*1825 W-wa +31.07.1880 W-wa) c. Mikołaja i Anny Jezierskiej, po nich:

1846/300 św. Jana – ur. Henryk

1849/232 św. Jana – ur. Eugeniusz Grzegorz Maksymilian, zm. 1849/274 W-wa (ojciec wymieniony jako Jan Emil, urz. Kancelarii Ks. Namiestnika),

1859/310 św. Jana – chrzest Jan Remigiusz ur. 1.10.1849;

1859/311 św. Jana – chrzest Joanna Emilia ur. 11.11.1852;

1859/312 św. Jana – chrzest Maria Aleksandra ur. 17.07.1854;

1859/313 św. Jana – chrzest Stanisław Marcelin ur. 26.04.1857;

1865/376 św. Jana – chrzest Eugeniusz Sylwester ur. 31.13.1859 (ojciec pisarz magazynu solnego w Kaliszu, świadek Romuald Jankowski, urzędnik Policji)

 ______________ ,, _____________

Inne dzieci Wincentego i Julianny Jaraczewskiej (wypisy z akt par. Koło i Łęczyca):

1827/57 Koło - ur. Wiktoria Katarzyna (ojciec krawiec, świadek Maciej Jankowski, l.29, brat Wincentego);

1830/8 Łęczyca - zm. Wiktoria, l.2;

1823 Koło - zm. Ignacy, dn. 4.02.1823, w wieku 3 kwartały, (ojciec krawiec, mieszczanin z Koła);

1830/42 Łęczyca - ur. Józefa Eleonora (ojciec l.28, zawód zamazany, chrzestni: Wojciech Chodecki, dzierżawca ekonomii rządowej Tkaczów i Marianna Bałdewska)

1835/16 Łęczyca - zm. Emilia l.10;

1837/20 Łęczyca - zm. Maksym 1,5r. syn Wincentego, obywatela z Łęczycy l.37;

 

 ______________ ,, _____________

Maciej Jankowski (*ca. 1799) był bratem rodzonym Wincentego z Jana i pierwszej małżonki (?Elżbiety). Ojcem Wincentego i Macieja (wg. Herbarza Uruskiego) był Jan i to się potwierdza. W 1821r. Jan, wdowiec, zam. we wsi Bądków (par. Boleszczyn) ożenił się z Eleonorą Siewierską, panną l.28, służącą z dworu Kwiatkowskiego [Kwiatków par. Dobrów 1821/20] Wymieniony Jan Jankowski, ogrodnik we Władysławowie, był synem Tomasza i Marianny, stolarzy, urodzonym w Choceniu ok. 1766r. Zmarł we Władysławowie dn. 19 czerwca 1829r., pozostawił żonę Eleonorę Siewierską, synów z pierwszego małżeństwa: Macieja, kucharza z Władysławowa (*1799) i Wincentego, krawca z Koła (*1797) [par. Russocice 64/1829] oraz z drugiej żony, Eleonory: dwie córki Agnieszkę (*1823) żonę x1845 Walentego Cieleckiego i Małgorzatę (*1827 Janiszew) żonę x1850 Józefa Sylwestrowicza. Wspomniany Maciej Jankowski, brat Wincentego, kucharz w dworze hr. Gurowskiego w Russocicach, miał żonę Michalinę z Bielawskich [ślub w Russocicach w 1829/19] (dzieci: w Russocicach w 1834r. zm. Ewa, 1839r. zm. syn Stanisław, w 1832r. w Łęczycy ur. się Teofil Feliks); Jego syn Leon ur. 1840r. ożenił się w 1864r. w Krzymowie z Antoniną Szostakowską c. Macieja i Józefy Walczak)  /wypisy na podst. akt par. Dobrów, Koło, Łęczyca, Budzisław Kościelny, Krzymów, Janiszew i Russocice/
Według Uruskiego, związek Wincentego ze Stanisławem, właścicielem dóbr Śmielnik Grn. i Dln. (w woj. mazowieckim) w 1760r., cytowanym w aktach przedeckich, jest następujący: synem Stanisława był Jan a  jego synem Wincenty (ur.ok. 1802r.). Nie są wymienione imiona i nazwiska matek. Błąd jest więc w wypisach Sęczys, która określa dzieci Wincentego i Julianny jako wnuki Stanisława (to jest niemożliwe) - jak widać z w/w akt błąd też popełnił sam Uruski, gdyż ta rodzina nie ma związku ze Stanisławem Jankowskim h. Jastrzębiec, gdyż Jan nie był synem Stanisława;
Na Kujawach popularne było "wykształcenie" dzieci rzemieślników miejskich i dworskich i posyłanie ich do większych miast. Tak na przykład było z synem Walentego Rosickiego, mistrza cechu szewskiego z Władysławowa, którego syn Andrzej, wykształcony, postąpił na urząd Burmistrza Sochaczewa a w 1861r. na Burmistrza m-sta Łódź. Podobnie było z synami krawca z Koła - Wincentego Jankowskiego, którzy w Warszawie postąpili na służbę w policji i za dobrze wypełnione obowiązki wobec Moskwy otrzymali tytuły szlacheckie w 1849r.


Rodzina Piotra i Marianny Szyńskiej  (h. Korab*)

Piotr Jankowski (*1809 Dąbrowice) s. Jana i Salomei Włodarskiej i Marianna Apolonia Szyńska (*1819 Czerwonka/podl.) c. Antoniego i Agnieszki Kaczyńskiej; Woźny Heroldyii, Woźny kancelarii Rady Stanu w latach 1842-1866; Zamieszkały w Warszawie, ul. Piwna 102;

1839/99 par. św. Krzyża - ślub dn. 2.06.1839r. Piotr Jankowski i Marianna Apolonia Szeńska, oboje na służbie w Warszawie. Z nich dzieci:

1842/12 par. Św. Jana - ur. Walerian Piotr, zm. 1842/183 W-wa;

1843/441 par. Św. Jana - ur. Feliks Ferdynand

1848/138 par. Św. Jana - ur. Marcjanna Weronika

1856/905 par. św. Krzyża - ur. Cezariusz Michał

1858/493 par. św. Krzyża - ur. Ignacy Marek, bliźniak

1858/494 par. św. Krzyża - ur. Józef Marceli, bliźniak

 

1875/115 par. Św. Jana - zm. Augustyn Jan (*1844 W-wa), oficer WP [? żona Antonina Łącka]

Synowie: Emil Józef i Augustyn Jan wpisani do spisu szl. KP w 1862r. nr.226, 230 z h. Korab;

1873/162 - par. św. Krzyża - ślub Emil Józef Jankowski (*1849 W-wa), stolarz, żona Julianna Dobrowolska (*1852 Goworowo) c. Stanisława i Marianny Gwiazdy;

1879 - ur. Paweł Emil s. Emila Józefa i Julianny Dobrowolskiej;

1907/528 - par. św. Aleksandra - ślub Paweł Emil (*1879 W-wa) elektrotechnik, żona Michalina Pawłowska (*1881 Zabłocie/Koło) c. Józefa i Karoliny Bandaruk;

1881/34 - par. św. Barbary - ślub Emil Józef, wdowiec po Juliannie, stolarz zam. ul. Wilcza, żona Zofia Płachecka (*1857 Midzew /Mława) c. Hilarego i Marianny Zwierzchowskiej;

1879/279 - par. św. Krzyża - ślub: Franciszek Eligiusz (*1855 W-wa) syn Piotra i Apoloni Szyńskiej, tapicer, zam. ul. Żurawia, żona Teofila Wiktoria Grochalska (*1859) c. Józefa i Weroniki Sierakowskiej;

 


Rodzina Józefa i Rozali Maciejewskiej  (h. Nowina*)  - Parafia św. Andrzeja

Józef Jankowski (*1800 Bochnia) s. Jana i Wiktorii Śliżowskiej i Rozalia Maciejewska (*1797 Wola) c. Marcina i Franciszki; zam. ul. Pańska; [majster siedlarski, siodlarz, urzędnik]

1828/41 - ślub dn. 29.04.1828r. w Warszawie; Józef Jankowski (*ca. 1799 Bochnia), czeladnik siodlarski, s. Jana i Wiktorii tamże zmarłych, żona: Rozalia Konstancja Maciejewska, służącą, ur. w Woli pod Warszawą. Józef podpisał się czytelnie pod aktem ślubu;

Dzieci urodzone w Warszawie w par. św. Andrzeja:

1829/554 - ur. Franciszek

1832/130 - ur. Walenty Józef

1832/76 – ur. Józef Walenty (?s Józefa, pofic.WP i Rozalii Pietrzykowskiej)

1834/211 - ur. Wojciech Adam

1835/415 - ur. Erazm Franciszek (wymieniony w spisie szl. KP w 1863r nr.223, Ur. T.5, Sęczys dz.cyt.)

1838/121 - ur. Seweryn Józef

1840/61 - ur. Jan Feliks (matka wymieniona jako Rozalia Maszewska?)

?1828 - ur. Leonard, brak aktu (wymieniony w spisie szl. KP w 1863r. nr.224, Ur. T.5, Sęczys dz.cyt.)

1860/44 - Warszawa-Praga - dn.17.05 ślub: Jan Feliks Jankowski (*1840 W-wa), majster siodlarski, zam. Praga, syn Józefa, szynkarza i Rozalii (Marzewska?), żona Domicella Apolonia Nowińska (*1844 Siedlce +1862) c. Aleksandra i Walerii Zakrzewskiej;

1864/285 - par. św. Krzyża - ślub: wdowiec Jan, majster siodlarski z Pragi zam. przy ul. Szerokiej syn Józefa, zmarłego i Rozali Maciejewskiej, żyjącej, żona Józefa Katarzyna Jęczewicz l.27 c. Pawła;

1860/146 - Warszawa-Praga - dn.20.05 zm. Józef Jankowski, majster siodlarski rodem z Galicji Austr., pozostawił żonę Rozalię z Maciejewskich;

 

Parafia Wszystkich Świętych

1876/42 - ślub Erazm Franciszek Jankowski s. Józefa i Rozali Maciejewskiej, oficer WP, żona Konstancja Marianna Ławrymowicz(*par. Giedrojcie k/ Wilna) c. Michała i Józefaty d. Bytowd;

Po nich:

1897/276 - ślub: Córka Stanisława Jankowska, mąż Witold Jan Sołtysik s. Jana i Katarzyny

1895/383 - ślub: Córka Rozalia Jankowska, mąż Piotr Żukowski s. Wojciecha i Anieli z Krasińskich

1882/585 - chrzest par. Wszystkich Św.- syn Stanisław Jankowski

 

Parafia św. Aleksandra

1867/75 - ślub: Leonard Jankowski (*1828 W-wa) s. Józefa, siodlarza i Rozali (?Janiszewskiej), registrator kollegialny w par. praskiej, zam. Panieńska 428B; żona – Konstancja Jasińska (*1828 Skotniki/Łęcz.) c. Antoniego, gajowego i Teresy. (świadek Wincenty Śliżewski, urzędnik magistratu i Hieronim Fr. Dzieszuk)

 

(herb*) - herb niepewny, brak wywodu przodków; /zobacz warunki wpisu do ksiąg szl. KP z 1850r./


Urzędnicy i wojskowi zam. w Warszawie


Rodzina Jana Jankowskiego i Izabeli Szymańskiej

Jan Jankowski (*1817/25 Skała +1870 Warszawa) s. Józefa i Apolonii Morawskiej, urzędnik KRPiS, żona Izabela Szymańska, rodzina zamieszkała W-wa, ul Podwale 511;

1854/771 św. Jana - ur. Władysław Adam Bronisław, s. Jana i Izabeli;

1870/235 Warszawa-Wola św. Stanisława - zm. Jan Jankowski, emerytowany urzędnik, ur. Skała /Krak.
s. Józefa i Apolonii Murawskiej , mąż Antoniny? Szymańskiej;

Rodzina Józefa i Apolonii Morawskiej al. Morawa (ślub w par. Skała w 1803/2) pochodziła z par. Skała/Krak.

Dziećmi Józefa i Apolonii Morawskiej były (za metrykami par. Skała):
- 1805/ Marianna zm. 1807
- 1808/ Marianna
- 1811/22 Marianna
- 1815 Agnieszka, zm. 1816
- 1820 Jadwiga
- 1823/12 Józef


Rodzina Feliksa i Pauliny Antoniny Słupeckiej - Parafia Św. Jana

1866/50 - ślub Feliks Jankowski (*1836 Stawki gub. Kijowska), sztab kapitan Wojsk Carskich zam. Piwna 101, s. Hilarego i Marianny Dąbrowskiej, żona Paulina Antonina Słupecka c. Andrzeja i Antoniny z Kamińskich;

Z herbarza Bonieckiego: Hilary syn Wojciecha, wnuk Stanisława, zapisany do szl. gub. podolskiej w 1848r. wraz z synami: Mikołajem, Wincentym, Augustynem, Wiktorem i Feliksem; drugim synem Wojciecha był Hipolit. Zapisany do szl. gub. podolskiej w 1848r. i synowie: Honorat, Ludwik, Eustachy i Julian; w 1879-1894r. legitymowali się Mikołaj s. Hilarego wraz z synami: Włodzimierzem i Antonim, oraz Eustachy s. Hipolita z synami: Gustawem i Modestem i jego synem Julianem /Jankowscy różni, Bon. T.8 s.202 i n./

 


Rodzina Jakuba i Barbary Frankowskiej ze szl. podlaskiej - Parafia Nawiedzenia NMP

Warszawa 1832/nr.1214 - zm. Barbara z d. Frankowska, żona Jakuba Jankowskiego, matka czterech córek i jednego syna Marcina, rodem z woj. podlaskiego.

Jakub Jankowski, urzędnik Stanu Cywilnego Gminy II m-sta Warszawy (~1817/1823...); zamieszkały przy ul. Franciszkańskiej nr.1793, zmarł w 1823r. w Warszawie. Według Bonieckiego: Jakób, burgrabia grodzki warszawski, syn Jakóba, nabył 1790 r. część dóbr Czaple w par. Choceń od Jasieńskiego. Jakób, żonaty 1793 r. z Barbarą Frankowską, córką  Jana i Maryanny z Izdebskich (DW. 106 f. 1345 i 109 f. 518).

Marianna Katarzyna Jankowska (*ca.1793 ?Śmiełowice/k.Choceń) żona Iv. Ludwika Mystkowskiego zm. 3-01-1812r.
- dn. 11-10-1817r. (1817/120 W-wa Cyrkuł I) wyszła za mąż za Jana Hurkowskiego (*1785 Wołyń), sekretarza Namiestnika KP, s. Józefa i Felicjanny Łozińskiej 
- dn. 15-01-1824 r. (1824/6 W-wa Cyrkuł VII) wyszła za mąż za Ludwika Grochowskiego (*1796 Strękowo) s. Augustyna i Apolonii Burskiej, podsekretarza Prokuratury Gen.

Antonina Jankowska (*1796 Czaple par. Choceń) - żona (ślub Warszawa Cyrkuł II - 1818/45) Wincentego Jankowskiego (*1788 Kamionki/Sejny) s. Franciszka (właściciela wsi w pow. kalwaryjskim) i Tekli Mickiewicz, byłego kpt. WP, posessora dóbr Postawele k/Wizny w woj. augustowskim.

Marcin Jankowski (*1798 w majątku Szymonie k. Grajewa) Postąpiwszy na służbę 1815 r., do batalionu grenadierów gwardii, został 1821 r. podporucznikiem w 1 pułku piechoty liniowej, a w 1824 r. otrzymał dymisję. [Uruski]

Maciej Jankowski (*22-02-1795 Świątniki par. Choceń na Kujawach [Choceń 644/1794]) syn Jakuba i Barbary d. Frankowska, chrzestni: Marianna Dębska i wojski, Tomasz Brzeski.


Rodzina Jana i Anny Pignan  - Parafia św. Jana

Jan Jankowski (*1781 Grądy +1835 W-wa) syn Józefa i Teresy Kochańskiej;

1825/57 - ślub Warszawa Cyrkuł I - żona Anna Ludwika Pignan (*1786 Warszawa) c. Jana Henryka i Anny Weiss, ewangelików;

1835/132 - zm. Jan, sekretarz Rady Administracyjnej KP, pozostawił żonę Annę Pignan i jedną córkę;

1827/277 - zm. Józef Karol syn Jana i Anny Pignan;

 


Rodzina Augustyna i Antoniny Łąckiej  - Parafia Wszystkich Świętych

Augustyn (*1843), oficer WP, zam. ul. Zielna; [może? Augustyn Jan s. Piotra i Marianny Szyńskiej zm. 1875]

1875/103 - ur. Jadwiga, c. Augustyna i Antoniny Łąckiej;


Rodzina Franciszka i Anny Jancen al. John z Ujazdowa - Parafia Ujazdów

Rodzina Franciszka (ca.1765) i Anny Jancen, ślub ich przed 1788r., po tym roku rodzina zamieszkała w Warszawie na Ujazdowie.
Tutaj urodzili się synowie:

Franciszek s. Franciszka i Anny Jancen, ur. 1788 w Warszawie. Zamieszkały W-wa, wymieniony jako major WP (ks. wojsk)

Roman Jan s. Franciszka i Anny John al. Jancen, ur.1792 w Warszawie Ujazdów. Żona Julianna Florentyna Kohne, l.30 ewang. Ślub 1837/55 Warszawa. Wymieniony jako kupiec; ojciec jego pisarz magazynu solnego;

Wilhelm Teofi    s. Franciszka i Anny John al. Jancen, ur. 1796 w Warszawie Ujazdów. Żona Agnieszka Barbara Marianna Dybińska (*1800) c. Michała i Agnieszki z Przybylskich, ślub 1822/137   ASC Cyrkuł 2. Wymieniony jako ppor. 6 Pułku Piechoty Liniowej WP, od ok. 1854r. naczelnik powiatu pułtuskiego.

Teofil (Wilhelm Teofil), syn Franciszka i Anny z Jancenów, ur. 1798 r. w Warszawie, postąpił 1818 r. na służbę do artylerii pieszej Ks. Warszawskiego i w 1820 r. został podporucznikiem z przeniesieniem do 6 pułku piechoty liniowej, a w 1825 r. przeszedł na adiutanta placu m. Warszawy; w 1831 r. został kapitanem 6 pułku piechoty, Odbył kampanię 1809 r. przeciwko Austryi, a w 1812 r. był w bitwach pod Włodzimierzem i Pawłowicami. [Jankowscy różni, Uruski, T.5]

U Bonieckiego wspomniany: Teofil 1824 r., a Apolinary 1829 r., oficerowie b. wojsk polskich [Boniecki, T.8]

Teofil lat 36 z żony Agnieszki d. Dybińskiej l.29 miał dwie córki ochrzczone w dn. 31 marca 1831r. w Warszawie w parafii św. Jana. Rodzina zamieszkała w Warszawie przy Krak. Przedmieściu nr.453. Chrzest w obecności Franciszka Jankowskiego, majora 15 Pułku Piechoty WP, lat 41, brata rodzonego.

1831/194 Warszawa - Aniela Joanna, ur. 31 lipca 1824r. w Warszawie; Rodzice chrzestni: Jan Szymański, obywatel i Paulina Jankowska;

1831/195 Warszawa - Józefa Bronisława Wanda, ur. 18 września 1826r. w Warszawie; Rodzice chrzestni: Roman Jankowski, obywatel, brat rodzony;

1854/162 Warszawa - ślub dn. 5-11-1854r. Aniela Joanna Jankowska zam. w Pułtusku, za Władysławem Nowakowskim (*1825 Kielce), technikiem z Warszawy, synem Szczepana i Józefy Światłowskiej;

Roman, kupiec z Warszawy z żony Julianny Kohne miał dzieci:

1843/714 św. Jana - Antonina Adelajda

1840/661 św. Jana - Franciszek Teofil

1839/545 św. Jana - Felicjanna Julianna

1837/327 św. Jana - Paulina Dorota;

Franciszek, major WP, zamieszkały w Warszawie wg aktów chrztów brata jego, Teofila w 1831r. i wg. aktu zgonu z 17 marca 1830r. zmarł w Suwałkach, miał żonę Mariannę Dybińską (*1802 Warszawa) c. Michała i Agnieszki z Przybylskich (+1827), z którą ślub wziął po 1827r. w Warszawie. Pochodził z gub. augustowskiej. Wdowa, Marianna Jankowska z d. Dybińska (*1801 Warszawa) wyszła ponownie (x1831/154 Warszawa św. Jana) za Józefa Burskiego (*1798 Dzierzgowo), kwatermistrza przy urzędzie municypialnym w Warszawie, syna Adama, kapitana WP poległego w bitwie pod Wilanowem w 1809r. i Marianny Smolińskiej.

Tenże Franciszek miał pierwszą żonę Fryderykę Menke? zm. przed 1823r., mieszkał w Rawie Mazowieckiej, w 1823r. w aktach zapowiedzi w trzech kościołach w Rawie, Sochaczewie i Żelazkach miał wziąć ślub z Ludwiką Rayzecher c. Andrzeja i Tekli z Kobylańskich. Był wtedy majorem 5.płk liniowego piechoty WP. Do ślubu nie doszło, wg. akt sądowych został unieważniony w 1827r. (rozwód?) Najpewniej ślub w 1827r. z Marianną Dybińską.

HIPOTEZA
Jan Jankowski
(*1795 Warszawa), był synem Franciszka (*1756 woj.krakowskie +1810-04-07 Warszawa) i Anny John /Jon/ al. Jansen (+1829 W-wa) [akt zg. Franciszka nr.132/1810 Warszawa św. Andrzeja] Rodzina Franciszka, pisarza magistratu solnego, mieszkała w Warszawie w VI Cyrkule przy ul. Solec. Żona jego Anna c. Jana i Barbary była wdową, a Franciszek był jej trzecim mężem. Anna zmarła w Warszawie w 1829r. Franciszek i Anna mieli sześcioro dzieci urodzonych w Warszawie: Franciszek ur.1789, Roman ur.1792, Jan ur. 1795, Teofil ur.1796, Adelajda ur.1800, Paulina ur.1806;
Czy w/w Jan był mężem Elżbiety Więckowskiej i ojcem Mateusza Macieja, botanika podobno h. Nowina?


Rodzina Jankowskich - Adelsberg z Warszawy

Rodzina Jankowskich - Adelsberg pochodziła z Galicji Austriackiej z cyrkułu Złoczowskiego, wsi Dembówka. Tutaj urodził się Jan Jankowski. Był synem Antoniego i Marianny Kałuszyńskiej. Ożenił się pierw z Anną Brondzyn, z którą wziął rozwód w 1821r. Dnia 7-08-1821r. w Warszawie ożenił się z Józefą Teklą Katarzyną Kochanowską (*1797 Kosin/Sandom.), guwernantką, c. Leona, obywatela z Sandomierza i Marianny z Mościckich.

Rodzina pochodząca po Janie Jankowskim - Adelsberg (*1781 Dembówka +1850 Warszawa), kapitanie weteranów wojsk polskich i żonie jego Józefie Tekli z Kochanowskich, zam. w Warszawie:

1824 - ur. Adolf

1828/1086 - zm. Władysław;

? - ur. Mikołaj

? - ur. Marianna

1846/134 par. św. Jana - ślub, Adolf Jankowski - Adelsberg (*1824 W-wa), urzędnik Departamentu Ubezpieczeń, żona Elżbieta Gross (*1823) c. Wilhelma i Petroneli Szutowicz; zam. Krak. Przedmieście 423;

1849/375 św. Andrzeja - zm. niemowle, chłopiec;

1855/318 par. Nawiedz. NMP - chrzest Alfons Gustaw Adelsberg ur. 11.01.1854 W-wa, zm. 1855 W-wa;

1856/291 św. Jana - chrzest Edmund Artur Witold ur. 7.08.1849 w W-wie;

1856/292 - chrzest Jadwiga Wanda ur. 19.09.1851 W-wa;

1862/773 par. Nawiedz. NMP - chrzest Czesław Borys Wiktoriusz ur. 21.05.1862 W-wa; ojciec, były urz. KRSW, zam. Zakroczymska 1859; Czesław został artystą malarzem, mieszkał w Krakowie, żoną Czesława była Zofia Zamarajew;

1866 - Celina Jankowska - Adelsberg; zm. 1866/73 W-wa;

1875/77 - ślub: Edmund s. Adolfa i Elżbiety Gross, sadownik, profesor Szk. Gosp. Wiejskiego, redaktor 'Ogrodnika Polskiego', dyrektor 'Ogrodu Pomologicznego', żona Maria Emilia Sikorska (*1856 Św. Krzyża) c. Józefa i Marii Chrzanowskiej, świadkowie: Stanisław Sikorski, technik z W-wy i Aleksander Adelsberg, obywatel z Cząstkowa/Lub.;

Profesor Edmund Jankowski założył na terenie wsi Lasek k. Celestynowa majątek "Skarbonka". W 1893 roku zakupił go od właściciela dóbr otwockich o nazwisku Kurtz. Zorganizował w nim szkółkę sadowniczą z nowymi odmianami jabłoni. Zmarł dnia 19.XII.1938 roku - pozostał w pamięci jako główny fundator świątyni celestynowskiej i wielki społecznik, odznaczony medalem papieskim "Pro Ecclesia et Pontifice". Pochowany wraz z żoną Marią na Powązkach kw.243;

1876/153 par. św. Barbary - ur. dn. 5.08.1876r. Stefan Marian s. Edmunda; później agronom, współtwórca budowy kaplicy kościoła parafialnego w Celestynowie w 1927r. (kościół erygowany w 1929r., w 1930r. wzniesiony jako murowany, dzięki wsparciu Edmunda), zm. w 1941r. w Skarbonce; żoną jego była Zofia Stołągiewicz, ślub w 1910r. Warszawa;

1878/183 par. św. Barbary - ur. dn. 25.06.1878r. Mieczysław, zm. 18.03.1961r. w Warszawie, pochowany na Powązkach kw.243; Ożeniony z Marią miał córki: Irenę Wincentynę, Anielę, Bronisławę i Halinę;

1886/549 par. św. Barbary - ur. Adam s. Edmunda, zginął, zastrzelony w lokalu w 1933r. w Warszawie, pochowany na Powązkach kw.243;

1877/413 par. św. Aleksandra - zm. Elżbieta Jankowska - Adelsberg z Grossów, żona Adolfa;

1880/54 par. św. Aleksandra - ślub, Bogdan Wincenty Zalewski (*1853), sadownik i Wanda Eleonora Jankowska - Adelsberg (*1857 W-wa) c. Adolfa i Elżbiety Gross;

1888/75 par. św. Jana - ślub Edward de Prechamps (*1856) i Aleksandra Leokadia Adelsberg (*1867 Lipno/Płock) c. Aleksandra i Julii Koberzyckiej, zam. w Lublinie przy rodzicach;

1910/429 par. św. Aleksandra - ślub Stefana Mariana z Zofią Józefą Stołągiewicz (*1880 W-wa) c. Ignacego i Zofii z Królikowskich;
Dzieci: Barbara za Jastrzębskim; Stanisław, Zofia za Kulińskim;

Edmund miał jeszcze dwóch synów (?): Józefa zm. ok.1912r., który z żony Wandy miał syna Zygmunta; syna Kazimierza (b.d.);

 Nazwisko Jankowski rodzina Jana Adelsberga przyjęła po zakupie Rakowca pod Warszawą i utworzeniu tam folwarku Jankowo (?)

Adolf Jankowski-Adelsberg - urzędnik Departamentu Ubezpieczeń w Warszawie, po śmierci żony Elżbiety z d. Gross w 1877r. mieszkał w Warszawie. W połowie lat 80-tych przeniósł się do Garwolina. Tutaj w roku 1886 ożenił się z Antoniną Żaczek (*1866) c. Mateusza i Marianny z Łukasiewiczów. [ślub Garwolin 52/1886] Miał z niej dwóch synów: Ryszard Leon ur. 1886 w Garwolinie [215/1886], Konrad ur. 1889 w Garwolinie [Garwolin b.n./1889] oraz córkę Marię Walentynę (*1895+1895) [zm.75/1895]. Adolf zmarł w Garwolinie w 1918r. w wieku 94 lat [Garwolin 8/1918]. Pozostawił żonę Antoninę z Żaczków.


Rodzina Michała Jankowskiego wg opracowań internetowych miała być herbu Jastrzębiec albo Nowina, być może pochodzi po Michale (*1775 Oporów) s. Andrzeja Jadźwinga i ?Wiktorii Jankowskich, dziedziców Szamowa. Żoną jego być może NN Krzyżanowska?

Adam Jankowski (*1806 w Pleszewie? +1877) s. Michała i ?Marianny z Krzyżanowskich. Urzędnik, komisarz obw. Pleszewskiego. Ożeniony w 1832r. w Pleszewie z Karoliną Martą Kleiner (*1810 Pleszew +1878) jedyną córką pastora Ernesta Gottlieba Kleiner'a (*1764 Oleśnica +1832 Pleszew), który przybył do Pleszewa w 1795r..

Z nich dzieci ur. w Pleszewie:

Alfons Adam (*1843 Pleszew +1915r.) urzędnik buchalter, po 1867r. w Warszawie, w 1870r. ożeniony z Teodorą Elsner (*1848). Z nich czworo dzieci, m.in.: Maria Katarzyna (*1881 Reguły +1924 W-wa) mąż Jałowiecki Witold Juliusz (x1905 W-wa)

Ewelina Józefina Karolin  (*1835 Pleszew +Pleszew), b.d. zmarli również w Pleszewie synowie Eugeniusz i Leopold.

Felicjan (*1839 Pleszew + 1916 Warszawa) udziałowiec Sznejdera producenta wódek w Rudzie Malenieckiej (nabył te dobra w 1900r.), dobra Pawłowice przy trasie Warszawa – Dęblin. W 1912r. do Rudy sprowadził prof. Staff'a, który stworzył tam, pierwszą w Polsce, Doświadczalną Stację Rybacką. Ożeniony w 1872r. w Warszawie z Karoliną Joly de Fleury. Z tego związku czwórka dzieci:
- Alfred (*1882 W-wa 1947 Laski) ożeniony z Zofią Siedlewską c. Aleksandra, po nich córka Aleksandra (*1916-2010) żona architekta Stanisława Żaryna;
- Edward Henryk (*1873 W-wa 1954 W-wa) chemik, ożeniony w 1899r. z Zofią Rybicką (*1874-1902) 2ż. Wanda Kotkowska (*1883-1964);
- Władysław (*1878 W-wa +1934)

Julian (*1836 Pleszew) obywatel, przemysłowiec, właściciel i pośrednik w sprzedaży nieruchomości. Od ok. 1867 w Warszawie, do której sprowadził całą rodzinę; W 1863r. w Pleszewie, ożenił się z Marią Niepanicz (ca.1841). Z tego związku sześcioro dzieci:

Syn Stanisław Adam (*1874 W-wa +1901), przemysłowiec, ożeniony w 1899r. w Warszawie z Marią Ludmiłą Gałkowską (*1879);

Syn Alfons Ludwik (*1867 W-wa), inżynier, ożeniony w Warszawie w 1899r. z Marią Józefą Ostrowską (*1878); z tego związku syn Tadeusz Romuald (*1903+1967), ożeniony w 1929r. z Eleonorą Dowbor (*1910-1985);

Córka Bronisława Teodozja (*1872 W-wa) żona w 1894r. Kazimierza Więckowskiego;

Córka Helena Elżbieta (*1877 W-wa) żona w 1899r. inżyniera Wacława Nejmana;

Córka Maria Anna (*1865 Toruń), żona w 1887r. kupca Józefa Augusta Schiffer (1858);

Córka Władysława Karolina (*1878 W-wa), żona w 1898r. Gustawa Franciszka Mann (*1867);

Roman Jankowski (*1846 Pleszew – zm. 1906), syn Adama i Karoliny Kleiner, kupiec, handlowiec, właściciel fabryki powozów. W 1875r. w Warszawie ożenił się z Marią Dobrosławą Grochowską (+1879). W 1879r. w Warszawie ożenił się z Wandą Martą Wincentyną Trapszo c. Aleksandra, aktora. Z tego związku:

Czesław Marian Daniel Jankowski – adwokat, działacz społeczny, harcerz, varsavianista. Urodził się w Warszawie 21 lipca 1880 roku z ojca Romana, fabrykanta powozów, i Wandy z Trapszów, córki Aleksandra ze znanej rodziny warszawskich aktorów. W roku 1906 w Warszawie poślubił Elżbietę ze Śliwickich, córkę Franciszka, lekarza, i Zofii z Rodysów. Dnia 21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą Niemcy rozstrzelali Czesława i syna jego Andrzeja.

Z małżeństwa Czesława Mariana i Elżbiety ze Śliwickich troje dzieci:

Stanisław Michał Jankowski „Agaton”, (*29.09.1911 W-wa, zm. 5.03.2002 Warszawa) Oficer, architekt, adiutant gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora", filister Korporacji Akademickiej Sarmatia. Był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie po ukończeniu studiów 1938 r. podjął pracę, jako asystent. Po zmobilizowaniu we wrześniu 1939 r. skierowany został do Ośrodka Zapasowego Artylerii Lekkiej w Wilnie i zaraz po przekroczeniu granicy internowany na Litwie, skąd uciekł i dołączył do Polskich Sił Zbrojnych we Francji, a następnie został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. W Szkocji przeszedł szkolenie na oficera wywiadu (tzw. cichociemny). W nocy z 3 na 4 marca 1942 r. zrzucony nad okupowaną Polską, wkrótce objął kierownictwo Wydziału Legalizacji i Techniki w Oddziale II Komendy Głównej AK, gdzie perfekcyjnie podrabiano dokumenty. Posługiwał się także pseudonimami "Burek" i "Kucharski". Po wybuchu Powstania Warszawskiego objął dowództwo plutonu „Agaton” w batalionie „Pięść”.  W nocy z 13 na 14 sierpnia wraz z patrolem przedarł się ze Starówki na Żoliborz z rozkazami dla płk. Mieczysława Niedzielskiego "Żywiciela", po czym następnej nocy do oddziałów Grupy "Kampinos" w Puszczy Kampinowskiej. Od 8 września walczył w oddziale osłonowym Komendy Głównej AK. Po upadku Powstania dostał się do niewoli i jako jeniec oflagu został adiutantem gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora".

Po wyzwoleniu przez rok uczęszczał na studium urbanistyczne na Uniwersytecie w Liverpoolu. Po powrocie do Polski w 1946 r. zgłosił się do pracy w Biurze Odbudowy Stolicy, gdzie pozostał do roku 1977. Był współautorem projektu Trasy W-Z i dzielnicy MDM oraz kolejnych opracowań Planu Rozwoju Warszawy. W latach 60-tych m.in. kierował polskim zespołem przygotowującym plan odbudowy zniszczonego przez trzęsienie ziemi Skopje, za co otrzymał srebrny medal przyznany przez władze tego miasta, został także ekspertem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Był nie tylko uznanym architektem i laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów, ale także wspaniałym publicystą (m.in. książka Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, wyd. 1980r.), autorem słuchowisk i filmów o II wojnie światowej. Jest patronem jednego ze skwerów w stolicy (Powiśle). Za męstwo i odwagę odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Armii Krajowej oraz Złotą Odznaką Odbudowy Warszawy.

Ożeniony w 1936r. z Zofią Garlicką (*1912 +13.12.1942 w Auschwitz), c. Stanisława i Zofii z Wojtkiewiczów (* 1874 w Niżnym Nowogrodzie, + 18.11.1942 w Auschwitz-Birkenau) z nich czworo dzieci: m.in. Hanna Jankowska Iv. Gorska.

Stanisław po tragicznej śmierci żony Zofii, ożenił się po 1942r. z Hanną Woyzbun. Z niej syn: Michał Agaton Jankowski urodził się 28 sierpnia 1947 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1980 do 1981 r. był wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na tym wydziale. Michał Agaton Jankowski był Odznaczonym odznaką Zasłużony działacz Kultury oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w sobotę 14 listopada 2015 roku w Warszawie.

Andrzej Jacek Jankowski, współwłaściciel majątku Puczniew w woj. Łódzkim, syn Czesława Mariana i Elżbiety Janiny ze Śliwickich, urodził się 01.12.1907r. w Warszawie. Ukończył szkołę średnią – Gimnazjum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego – XXI WDH, drużyny prowadzonej przez jego ojca Czesława Jankowskiego, znanego warszawskiego adwokata, jednego z założycieli Harcerstwa Polskiego (wówczas skautingu). W 1920 roku, w obliczu wojny polsko-bolszewickiej, był w wieku 13 lat członkiem Harcerskiego Pogotowia Młodzieży, otrzymując przydział do Szpitala Mokotowskiego. Studia wyższe ukończył w Warszawie w 1930 roku na Wydziale Rolnictwa SGGW. Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej wychowanków uczelni. Był filistrem korporacji „Sarmacja”. W 1930 roku z okazji wyborów do Sejmu był delegatem Stronnictwa Narodowego na okrąg kalisko – wieluńsko – turecki. Tablica pamiątkowa Śp. Andrzeja Jankowskiego znajduje się w kościele parafialnym w Małyniu.

W 1931 roku ożenił się z Haliną Marią ze Stegmanów. Ze związku tego urodziło się dwoje dzieci: Ewa Maria (1932) i Stanisław Wojciech (1937).

Maria Jankowska – ur. 1913? Warszawa, córka Czesława Mariana i Elżbiety Janiny ze Śliwickich – lekarka;


Rodzina Józefa Jankowskiego, bajkopisarza, tłumacza, pseud. Jota, Jata, Wrotny, z Kierdan, krypt. JJ;

Józef Jankowski, bajkopisarz, tłumacz, ur. 14.04.1865r. we wsi Wiśniew w pow. siedleckim par. Zambrów. Był synem Aleksandra i Antoniny Mordas. Zmarł w Warszawie 13.05.1935r. Pochowany na cm. Powązkowskim w kw. IV.

1903/252 par. św. Aleksandra - ślub 21.11.1903r. Józef Jankowski, literat z Michalina Dionizja Aleksandra Łappa (1864 Kjew +1939) c. Michała i Aliny z Berezowskich zam. przy ul. Pięknej w par. św. Barbary;

Z akt woj. podlaskiego:

13.09.1870r. Grabowo [1870/117] zmarła Antonina Jankowska z d. Mordas, żona Aleksandra Michała;

1870/104 Grabowo - zmarła Stanisława c. Aleksandra i Antoniny Mordas;

1874/18 Szczuczyn - zmarła Kazimiera c. Aleksandra i Antoniny Mordas;

17.01.1871 Brzeźno par. Niedźwiadna [1871/1] - ślub wdowca Aleksandra Jankowskiego l. 38 syna Michała i Agnieszki z Leszczyńskich z Magdaleną Brykner c. Michała i Magdaleny Żakowskiej l.37;

Aleksander Michał Jankowski  ur. ? 14.10.1832 [1832/470] w par. Św. Jana w Warszawie, syn Aleksandra, żołnierza WC l.38 i Agnieszki Leszczyńskiej l.28.

Magdalena Brykner v. Jankowska zm. 1887/85 Szczuczyn w wieku lat 59, córka Jana i Magdy Żakowskiej, żona Aleksandra, byłego wójta gminy Szczuczyn.

Źródło: Józef Jankowski w PSB t.10; akta par. Aleksandra, katedry św. Jana, par. Szczuczyn, Niedźwiadna, Zambrów;


 

Opracowanie całości na podstawie:

 • Akta stanu cywilnego parafii warszawskich, dostępne na stronach: szukajwarchiwach.pl, geneteka.genealodzy.pl;
 • Akta stanu cywilnego parafii woj. łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, mazowieckiego, dostępne na stronach: szukajwarchiwach.pl, geneteka.genealodzy.pl, Poznan-projekt, bazy BASIA, garwolin.org;
 • Herbarze Bonieckiego i Uruskiego;
 • Słownik Geograficzny KP, 16 tomów;
 • Polski Słownik Biograficzny T.10, hasła dot. Jankowskich;
 • Spis – Szlachta wylegitymowana w  KP w latach 1836-1861 w opr. E. Sęczys, Wyd. DIG, wyd.I, s.243-245;

 

Opracowanie i redakcja


Zobacz tabelę z wszystkimi wypisami z Warszawy       [>>>]

Zobacz wypisy nobilitowanych z rodziny Jankowskich [>>>]

Zobacz spis urzędników, wojskowych                            [>>>]

 

 

     

 

(C) A.D. 2011 Max