PROJEKT MAZOVIA

 


Krótki opis poszczególnych rodów na Mazowszu

Nowina Jankowscy (NO):[zobacz]

 • Dobra ich w okolicach Grabowa w par. Śniadowo od 1760r.,
 • Prawdopodobnie posiadali cz. szl. w Korytkach par. Szczepankowo/Miastkowo oraz na Chojnach? oraz w Porytym;
 • W początku XIXw. dziedziczyli część na Jankowie w par. Nowogród gdzie zawierali związki z Jastrzębcami;

Korabici Jankowscy (KO):[zobacz]

 • Okolice Tłuszcza, wieś Przykory w par. Postoliska od XVIIIw. (Antoni Jankowski ur. ok.1745r., dziedzic dóbr Przykory 1772, 1782-4, skarbnik rzeczycki 1782, syn Kazimierza i Katarzyny Kozłowskiej, żona jego Anna Mietelska, c. Andrzeja, miecznika zakroczymskiego i Urszuli z Mrokowskich ur. ok.1746 - zm.22.12.1824 w Przykorach. Córka Antoniego - Józefa ur.1781r. ślub x1814 w Postoliskach, za Jana Gnatowskiego); Dobra w par. Niegów: Slubów, Dąbrówka, Obrąb (w końcu XVIIIw., dobra po Tadeuszu?) i in. [Regestr Diecezjów, Ur., Bon.]
 • Okolice Izbicy Kujawskiej, (?) dobra ich dziedziczne Śmielnik na Kujawach od 1760r. (dobra herbownych Jastrzębców!)
 • Okolice Wyszkowa w ziemi nurskiej, gniazdo rodowe Janki w par. Barcice od 1500r. Wymieniony Krzysztof, dziedzic na Jankach w 1578r., podsędek bielski, rezyg. z urzędu 1583r. miał synów: Prokopa dz. Janek 1610r., Jakuba - podpisarza z. wąsoskiego 1580r., dziedzica Łomżycy (? żona Zofia) [Paw.], Zofia - dziedziczka Woli Piotrowej 1578r i ?Hipolita, podsędka bielskiego 1583r., potem sędziego ziemskiego; Po Hipolicie syn Jan - podstarości bielski 1622r. ożeniony z Agnieszką Sieklucką (1ż. Dorota Kozerska) pozostawił syna Kazimierza Stanisława, podstarostę kamienieckiego 1593r. [Ur. T5 s.358] elektora kr.Jana Kazimierza w 1648r.; Bratankiem Jakuba s. Krzysztofa był Grzegorz, minister kalwiński zm. 1618r. [PSB T.10]; Po Jakubie syn Jan w k.XVIw. burmistrz Nowogrodu [Lustr. Maz] Po Kazimierzu może Wojciech Kazimierz, elektor Kr. Michała z z. łomżyńskiej w 1669r. [Bon., Estr. wymienia go w 1679r.] Zapewne po wyżej wymienionych, pochodzący z Janek, Stanisław Jankowski, burgrabia zambrowski w 1784r. i komornik z. łomżyńskiej w 1786r., [Bon. T.8 s.207], być może syn Kazimierza i Katarzyny Kozłowskiej? [Ur. T.5 s.359] [żr. L. Zugaj, Pow. zambrowski, historia i współczesność; Zambrów 2012, str.65]
 • Na półn. wschodzie ziemii w ok. Wysokiego Maz. we wsi Jabłoń-Jankowice (Tar.Dymów 1775)  i okolicach aż po Zambrzyce, tutaj wieś Zambrzyce Jankowo w par. Rutki [L. Zugaj dz. cyt.]; Z. Gloger w "Dawna ziemia Bielska i jej cząstkowa szlachta" wymienia gniazdo Jankowskich, szlachty bielskiej od 15 wieku w Jankowcach par. Jabłoń Kościelna. Było tam kilkanaście rodów Jankowskich z przezwiskami: (dicto) Maxiak (1676), Jaskółczyk (1663), Kiełbasiak (1668), Mateuszczyk (1674), Jurczak (1675), Piłat (1675), Kluk/1682, Podgajnik/1683, Augustyniak/1695, Wroniak/1702, Fabiańczyk/1705, Kacprzyk/1737, Kot v. Kociak/1749, Kiernoz/1772, Marchalik/1778, Goźć al. Goźdź/1785, Jeżek/1790, Krawczuk/1794, Kuchcik/1798 i tak do co najmniej połowy 19w.
 • Okolice Brześcianki w par. bielskiej od 1550r., wymienieni Hipolit Janikowski al. Jankowski h. Łada od 1581r., był synem Jana Jankowskiego. Hipolit, burgrabia 1558r., nob.1563r., rotmistrz zamku tykocińskiego, starosta białostocki, wójt 1567r., zm. 1584r. (Ks.Pobor., Urz. Podlascy T.8 nr.148) W 1674r. Panem na Brześciance był Kazimierz Franciszek h.?, skarbnik bracławski, mąż Teresy ze Śladkowa, elektor w 1669r. Króla Michała Wiśniowieckiego. Boniecki wymienia go jako Junoszę i podaje Ks.Gr. Oświęcimską z 1671r. jako źródło [Gr.Osw. 82 f.1963]
 • Ziemia wiska w paśmie nad Biebrzą, może Brzostowo w par.Burzyn? [Regestr Diecezjów];
 • W Mińsku Mazowieckim i w okolicznych dobrach Mienia herbarze wymieniają Korabitów, potomków Józefa Jankowskiego (ca.1715) i Doroty Malskiej. Józef miał trzech synów: 1.Antoniego (ca.1750), 2.Franciszka (ca.1755) i 3.Andrzeja (ca.1740). Po Antonim (1) z żony Marianny syn Józef (ca.1795 Kołbiel) z Marianny Łukowskiej (*1800+1849; ślub 1818 w Cegłowie) c. Józefa, dziedzica Mieni, dzieci urodzone w Mińsku: Maksymilian Karol Józef (*1818), Stanisław Wawrzyniec (*1821), Władyslaw Antoni (*1826 W-wa), Izabella Marianna (*1820), Aniela Zuzanna (*1823) - ta rodzina od 1824r. zamieszkała w Warszawie. Po Franciszku (2) z żony Zuzanny Chrzanowskiej syn Hipolit (*1798 Konopiska) ożenił się w Bolesławcu w 1824r. z Anną Heleną Grabińską. Z nich córka Marianna Tekla (*1825 Krzepice) żona 1v. Urbanowska, 2v. Marcinkiewicz. Herbarze wymieniają jeszcze syna Andrzeja (3) po którym syn Władysław mial syna Antoniego, a tenże syn Ludwika ożenionego z Magdaleną Skulską (linię tą jednak identyfikują z herbem Poraj!);
  Wymieniony powyżej Maksymilian Karol (*1818) s. Józefa i Marianny Łukowskiej, zamieszkały w Pułtusku, asesor sądowy, wziął ślub z Leokadią Pęczkowską (*1818 Pęczki) w 1845r. w Zielonej Ciechanowskiej, córką dziedzica Szlass, Kazimierza i Anny z Pisarzewskich. Z nich syn Józef Mikołaj (*1846 Szlassy +1888 Ciechanów), bezżenny?, stróż dóbr hr. Krasińskiego w Ciechanowie.

Boleścicowie Jankowscy (JA):[zobacz]

 • Gniazdo ich Jankowo - Młodzianowo w ziemi łomżyńskiej od 1648r., później dziedziczyli na Jarnutach, Sulkach, Czartoryi, Chojnach, Sierzputach, Korytkach i in., zapewne po małżonkach (jako dziedzice tych dóbr wymienieni Jankowscy w spisie 1848r. oraz w Regestrze Diecezjów 1783/4);
  Z dziedziczących po Janie i Zofii Łuba na Jankowie not. w 1648r., był Józef ur. w 1778r. syn Aleksandra i Franciszki Szumowskiej, wnuk Dominika, pwn. Macieja, ppwn. Jana, pppwn. Sebastiana, ppppwn. Wojciecha syna wymienionego Jana i Zofii Łuby. Z żony Konstancji z Jankowskich c. Adama i Marianny Kleczkowskiej ur. 1781r. (ślub w Jankowie 1808r.) pochodził: Antoni ur. 1812 w Jankowie, podoficer W.C 1831r., legit. w KP w 1843r., Andrzej Mikołaj ur.1817 oraz Franciszek ur. 1806r. w Jankowie Mł. Pozostali potomkowie to Jan s. Mikołaja i Małgorzaty, wnuk Dominika, dziedzic na Krzykach Wydźgach w 1848r., z Katarzyny Rogowskiej miał synów: Stefana Romana i Marcina ur.1810r. w Ostrołęce oraz Wawrzyńca, dziedzica na Czantoryj w not.1814r. i 1848r., który z Anny Czartoryskiej ur.1790r. miał syna Adama ur. 1817, leg. szl. 1859r.;
 • W ok. Kolna w Tyszkach i wsiach okolicznych zapewne Jastrzębcowie Jankowscy?;
 • W ok. par. Jedwabne, wsie na których dziedziczyli Jankowscy w k.XVIIIw. - Bronaki Piotrasze [Regestr Diecezjów];
 • Brzostowo par. Burzyn, notowani Jankowscy w spisie szl. 1866r. oraz w 1783/4r. [Regestr Diecezjów]
 • Na Kujawach dobra ich w ok. Kowala, zapewne Bogusławice, Kłotno, Dobrzelewice i dziedziczna Księżna Kępka k.Kłóbki;
 • Otrębusy par.Brwinów, h.Jastrzębiec 1721r. wym. Kazimierz s.Wojciecha, burgrabi warsz. i Konstancji Grzegorzewskiej, wnuk Wojciecha i Anny Kmity 1718r. [Ur.].

Łodziowie Jankowscy (ŁO):[zobacz]

 • W ziemi mielnickiej na Podlasiu, może ich dobra dziedziczne Tokary pod Wysokim Litewskim?; Tutaj dziedziczyli od 1668r. Jankowscy. W 1811r. posesorami byli Stanisław i Michał Jankowscy [Rkps Bibl. Lublin syg.1350-55];

Porajowie Jankowscy (PO):

 • W ziemi rawskiej, w ok. Gieczna i Ozorkowa, dobra ich Wola Branicka w par.Gieczno ok.1830r., ród wywodzi się z gniazda Janków w par.Strzyżewo Kość.  k. Gniezna od 1348r.;

Junoszowie Jankowscy (JU):

 • dobra ich Lipno i Głodowo w ziemi dobrzyńskiej w pow. lipnowskim od 1580r., gniazdo Jankowo w par. Sumin, dobra ich są też na półn. pod Radominem ok.1655r. część zwana Jankowszczyzna; Ta rodzina herbowa już w 17w. przesiedliła się do z. lwowskiej. Wymienia się Tomasza, posesora dóbr Prusy, w ziemi lwowskiej. Prawdopodobnie ostatnim dziedzicem dóbr w ziemi dobrzyńskiej był Jankowski Wacław dziedzic dóbr Makowo i Wincentowo.

Ogończykowie Jankowscy (OG):

 • rozsiedleni na Kujawach od Gostynina, przez Oporów, Krośniewice, Osiek Wlk.,  do ok. Chodeczy. Gniazdo ich Janków Łęczycki w par. Leżnica od 1450r. Rozsiedleni po niemal całych Kujawach; Możliwe, ze do tego herbu należeli właściciele Szewców Nagórnych w par.Bedlno, Szamowa w par.Witonia, Mrównej w par. Wartkowice i Pęgówek w par.Wielenin. w końcu XVIIIw. [X.Czajkowski, Regestr Diecezjów]
  W okolicach Oporowa, w dobrach Jaworzyna, spotykamy Ogończyków Jankowskich pochodzących po Mateuszu (ca.1770 +1809 Szamów) i Marcjannie Mieszkowskiej. Z nich syn Maciej Mikołaj Julian (*1801 Szamów) były kapitan WP, ożeniony w par. Oporów z Klarą Kublicką 1v.Stepowską, dziedziczką Jaworzyny po zmarłym w 1827r. mężu - Augustynie Stępowskim [Oporów 1832/33]. Z nich synowie: Antoni Stefan (*1835 Jaworzyna) i Władysław Jan (*1833 Jaworzyna). Ojciec ich, Maciej zapisany do Ks.Szl. KP w 1840r. z herbem Ogończyk [spis, herbarze];

Jankowscy z ok. Jednorożca (?):

 • W tych okolicach liczne rody Jankowskich niewiadomego herbu w XIXw.; Na tzw. Zawkrzu, Smoleński i Ostaszewski wymieniają herbownych Jankowskich h. Dąbrowa. Obszar ten należał do pow. szreńskiego, niedzborskiego i mławskiego. Były tu wsie szlacheckie: Chamsk, Chojnowo, Dębsk, Gnojno, Kosiny, Kowalewo, Kuczbork, Mdzewko, Nosarzewo, Olszewo, Pokrzywnica, Piegłowo, Rumoka, Słupsk, Sławogóra, Strzałkowo, Trzcianka, Trzpioły, Wiśniewo, Waśniewo, Wróblewo, Zaborowo, Zawady, Zielona i Żmijewo - wszystkie zamieszkałe przez szlachtę. W Żmijewie-Gaje posesorem cz. szl. w 1834r. był Jan (1798-1834) z Jadwigą Rutecką, Wojciech w 1848r., w Żmijewie-Kuce - Stanisław w 1848r.[AGAD KRSW syg.6550];

Jankowscy z ziemi Zakroczymskiej (?):

 • W okolicach Płońska (adm. wójtowstwa 1765r.), Cieksyna (cz. szl. Falbogi 1780r.) i Klukowa (Kopcie 1702r., Bielne 1801r., Swiercze-Koty 1742r., Bruliny, Wyrzyki 1821r.) notowana rodzina Jankowskich niewiadomego herbu.[zobacz] Radzikowo, Płońsk (DW) 1637 h.Junosza?, h.Korab?; par. loco; [zobacz]

Inni Jankowscy:

 • Kamionka par. Kleczkowo, z. łomżyńska, rodzina Jankowskich od XVIIw.
 • Zobacz również wypisy z ok. Łomży [zobacz], Szczepankowo [zobacz], tabelę ze spisem Jankowskich z Mazowsza [zobacz], spis elektorów królów z lat 1632-1764 [zobacz], spis gniazd herbownych Jankowskich [zobacz] oraz wypisy dotyczące właścicieli [zobacz];
 • Wypisy z Mazowsza Północnego część wschodnia (ziemia łomżyńska) [zobacz];
 • Wypisy z Mazowsza Północnego część zachodnia (ziemia zakroczymska i in.) [zobacz]
 • Wypisy z Mazowsza Południowego (ziemia kujawska, gostyńska i in.) [zobacz];

Źródła:
Jerzy Dziewirski "Moja Troszyńska Ojczyzna"
Jan Boguski "Herbarz Szlachty Ostrołęckiej"
Małgorzata Dajnowicz "Drobna Szlachta Ziemi Łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku"
Herbarze Bonieckiego i Uruskiego;
Słownik Geograficzny Król. Pol.
Akta metrykalne parafii w Nowogrodzie, Miastkowie, Kleczkowie, Śniadowie, Mińsku, Warszawie, Zielonej, Ciechanowie etc.  (opr. wł.)
Księgi Poborowych z XVIw.; Rocz. Tow. Her. T2; Ks. Pob. nr.8;
Spisy elektorów królów; Poczet elektorów; Rocz. Tow. Her. T1;
Adam Pszczółkowski "Szl. przasnyska w poł.XIXw."
Baranowski "Podlasie w obliczu Unii Lub."
Gloger "Ziemia bielska..." Bibl. Warsz. R.1873 cz.3
Jabłonowski "Podlasie"

 Opracowanie: Max 2011 z uzup.